Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!

Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!

 

Vi leser at Jesus omtaler den Hellige Ånd som han og en annen talsmann i Johannes evangeliet.

Men personlig pronomen brukes om både byer, land og folkeslag. Da er det meningsløst å bruke dette på den Hellige Ånd så lenge pr bibelens definisjon er ikke den Hellige Ånd nevnt med eget navn, bare personlige egenskaper.

DHÅ kan også kalles såmannen, Guds røst, påminneren, forsvareren, planteren, virkeren og trøsteren.

Vi skal ikke be eller tilbe den Hellige Ånd men Faderen og Sønnen!

Vi skal også legge merke til at Jesus nevnte at både han og Faderen har liv i seg.

Vi har samfunn med Faderen og Sønnen osv.

Men Ånden bringer dette til oss, men Ånden får aldri eget egennavn som Jesus som er bl.a. Kristus, den Salvede osv.

Faderen er Jahve, Jehova, Herren Gud osv.

Læren om treenigheten og Jesus alene er både ubibelsk lære og demonisk i sine opprinnelser. Enten er læren rett eller falsk. Det er ikke noe mitt imellom i en slik viktig lære.

2. Joh. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen.

Det hebraiske ordet ruách og det greske ordet pneúma, som ofte oversettes med <<ånd>>, har mange betydninger. Det sikter alle til noe som er usyndlig for menneskeøyne, og som vitner om kraft i bevegelse. Det hebraiske og de greske ordet brukes om

1) vind,

2) den virksomme livskraft i jordiske skapninger,

3) den tilskyndende kraft som utspringer fra et menneskes symbolske hjerte, og som driver det til å si og gjøre ting på en bestemt måte,

4) inspirerte uttalelser som skriver seg fra en usynlig kilde,

5) og åndepersoner og

6) Guds virksomme kraft eller hellig ånd.

Hva er den hellige ånd?

En sammenligning av skriftsteder som handler om den hellige ånd, viser at mennesker kan bli <<fylt>> av den, at de kan bli 'døpt' med den, og at det kan bli <<salvet>> med den. Lukas 1: 41; Matteus 3: 11; Apostlenes gjerninger 10: 38

Ingen av disse uttrykkene ville passe hvis den hellige ånd var en person.

Jesus omtalte også den hellige ånd som en <<talsmann>> eller en <<hjelperen>> skulle <<lære>>, <<vitne>>, <<tale>> og 'høre'. Johannes 14: 16,17,26; 15: 26; 16: 13

Det er ikke uvanlig at noe blir personifisert i Bibelen. Det sies for eksempel at visdommen har <<barn>>. Lukas 7: 35,EN = (eldre norsk oversettelse av 1930)

Synden og døden omtales som konger. Romerne 5: 14,21, LB = (Lyder Brun),NW

Noen skriftsteder sier at ånden <<talte>>, men andre gjør det klart at dette skjedde gjennom angler eller mennesker. (Apostlenes gjerninger 4: 25; 28: 25; Matteus 10: 19,20; sammenlign Apostlenes gjerninger 20: 23 med 21: 10,11)

I Johannes 5: 6-8 sies det at ikke bare ånden, men også <<vannet og blodet>> <<vitner>>. Vi kan derfor si at ingen av uttalelsene i disse skriftstedene i seg selv beviser at den hellige ånd er en person.

Den riktige identifiseringen av den hellige ånd må passe med ALLE DE SKRIFTSTEDER som nevner denne ånden. Med dette synspunktet er det logisk å trekke den slutning at den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft og nærvær. Den er ikke en person, men en mektige kraft som Gud la strømme ut fra seg selv for at hans hellige vilje skal bli fullført. Salme 104: 30; 2 Peter 1: 21; Apostlenes gjerninger 4: 31.

Guds nærvær, vesen, øye, kraft og vilje er noen av bibelens definisjoner.

Jeg har en ånd men jeg er ingen ånd. Slik er det også med Gud.

Men det står om Jesus som er en person på lik linje med Faderen:

Den norske bibel fra 1933 sier det fortreffelig i sin oversettelse

Kol 1:15

Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning.

Her står det rett ut at Jesus er den førstefødte (født=skapt), det står at han selv ble født/skapt før alt annet ble til.

Ordspråkene 8:22

Herren skapte meg som sitt første verk, før sine andre gjerninger, i fordums tid.

Her igjen blir det samme sagt, at Jesus ble skapt av sin Far som den første skapning.

Videre om den Herre Jesus Kristus; er nettopp det gjør i og med at det står at han er den førstefødte (altså han har en begynnelse, noe ikke Faderen har), og at han er født fremfor (foran/den første/første av det som er født/skapt) alt annet.

Det å bruke et ord som "over" er med på å forkludre bibelens budskap da man får inntrykk av at han ikke selv er en del av det skapte som sin start, men f. eks et utrykk som fremfor er i full harmoni med det som første blir fortalt i Kolosserne 1:15 (at han er den førstefødte) og den er i full harmoni med Ordspråkene 8:22 som nettopp sier det samme som Kolosserne forteller, at Jesus er den første skapning som ble skapt fremfor enhver skapning.

Jeg støtter meg ikke til noen trosbekjennelse nei, jeg er interessert i Bibelen og dens budskap, ikke menneskebud.

Angående Ordspråkene, ja han er delaktig i skapelsen da alt (med unntak av ham selv) har blitt skapt gjennom/ved ham (hans Far skaper ting ved å bruke Sønnen), men man kan ikke ta vekk det at han (altså Jesus) selv har blitt til ved at han ble skapt som Guds første verk, det står som sagt rett ut i Ordspråkene og Kolosserne.

Jesus blev kaldt Guds „enestefødte sønn“ fordi Jehova selv skapte ham. (Johannes 3:16) Som „al skapnings førstefødte“ blev Jesus deretter brugt av Gud til at skape alt annet. (Kolossenserne 1:15; Åbenbaringen 3:14) I Johannes 1:1 siges der at „Ordet“ (Jesus i sin førmenneskelige tilværelse) var hos Gud „i begyndelsen“. Ordet var altså hos Jehova da „himmelen og jorden“ blev skabt. Gud talte til Ordet da han sagde: „Lad os frembringe mennesker i vort billede.“ (1 Mosebog 1:1, 26) Ordet må desuden have været Guds elskede „værkmester“, der i Ordsprogene 8:22-31 beskrives som den personificerede visdom der arbeider ved Jehovas side med at frembringe alt annet. Etter at være blitt skapt tilbrakte Ordet uanede tidsaldre sammen med Gud i himmelen før han blev menneske på jorden.

Det er ikke så underlig at Jesus i Kolossenserbrevet 1:15 kaldes „den usynlige Guds billede“. Utallige års nært samvær bevirkede at den lydige sønn blev likesom sin Fader, Jehova. Det er ennå en grunn til at Jesus er nøglen til den livgivende kundskab om Gud. Alt hvad Jesus gjorde mens han var på jorden, var nøjagtig det samme som Jehova ville have gjort. Derfor vil et nærmere kjennskap til Jesus også gi os større kjennskap til Jehova. (Johannes 8:28; 14:8-10) Det er altså bydende nødvendigst for os at lære Jesus Kristus en nu bedre at kjenne.

„Fra de tidligste tider“

Blant de gamle skrifter som jødene i det første århundrene hadde adgang til, var den bog som Guds profet Mika hadde skrevet cirka syv hundrede år tidligere. Heri kunne man læse hvor Messias skulle fødes. „Du, Betlehem Efrata, for lille til at være blant Judas tusinder, av deg skal der utgå en for mig som skal være hersker i Israel, en hvis utspring er fra de tidligste tider, fra en fjern fortids dage.“ (Mika 5:2) Som en opfyldelse av disse ord blev Jesus født i byen Betlehem i Judea i det vi nu benevner som år 2 f.v.t. Men hvordan kunne hans utspring være „fra de tidligste tider“?

Jesus hadde en førmenneskelig tilværelse. Apostelen Paulus omtaler ham i sit brev til de kristne i Kolossæ som „den usynlige Guds billede, al skapnings førstefødte“. — Kolossenserne 1:15.

Jehova, visdommens kilde, skapte sin første sønn som sit ’tidligste værk’, for at bruge det udtryk kong Salomon blev inspirerte til at nedskrive i Ordspråkenes Bog. Etter at Jesus hadde oppholdt sig på jorden og var vendt tilbake til himmelen, vidnede han selv om at han var „Guds skaberværks begynnelse“. Som den personificerede visdom erklærende Jesus i sin førmenneskelige tilværelse: „Da [Jehova] beredte himmelen, var jeg der.“ — Ordspråkene 8:22, 23, 27; Åpenbaringen 3:14.

Fra begynnelsen fik Guds sønn den enestående oppgave at være „værkmester“ ved sin Faders side. I Ordspråkene 8:30 står der: „Jeg var den han [Jehova] holdt av dag etter dag. Hele tiden gledede jeg mig for hans ansikt.“

Jehova innbød senere sin førstefødte sønn til at være med ved menneskets skapelse. „Lad os frembringe mennesker i vort billede,“ sagde Jehova, „så de ligner os.“ (1 Mosebog 1:26) Dermed blev der noget nyt at glede sig over. „Menneskenes sønner holdt jeg af,“ sagde Jesus i sin førmenneskelige tilværelse. (Ordspråkene 8:31) I begynnelsen av sit evangelium anerkender apostelen Johannes den andel Jesus i sin førmenneskelige tilværelse hadde i skapelsen: „Alt er blevet til gennem ham, og uten ham er end ikke én ting blevet til.“ — Johannes 1:3.

Konklusjon.

Det kan se ut som om enkelte skriftsteder som omtaler den hellige ånd, antyder at den er en person. Den Hellige Ånd blir blant annet omtalt som en talsmann (gresk: parạkletos; hjelper, NV, LB; trøster, KJ) som ’lærer’, ’vitner’, ’taler’ og «hører». Joh. 14: 16, 17, 26; 15: 26; 16: 13

Men andre skriftsteder sier at noen ble «fylt» av hellig ånd, og at noen ble ’døpt’ og «salvet» med hellig ånd. Luk. 1: 41; Matt. 3: 11; Apg. 10: 38

De sistnevnte omtalene av den hellige ånd passer avgjort ikke på en person. Hvis vi skal forstå hva Bibelen som et hele lærer, må vi ta alle disse skriftstedene i betraktning. Hvilken slutning er det rimelig å trekke?

At de førstnevnte skriftstedene benytter billedlige uttrykk, at Guds hellige ånd, hans virksomme kraft, blir personifisert, slik Bibelen også personifiserer visdommen, synden, døden, vannet og blodet.

Bibelen gjør oss kjent med Faderens personlige navn — Jehova. Den sier at Sønnen er Jesus Kristus. Men Bibelen bruker aldri noe personlig navn på den hellige ånd.

Apostlenes gjerninger 7: 55, 56 forteller at Stefanus fikk et syn av himmelen, og at han i dette synet så «Jesus stå ved Guds høyre hånd». Men han sa ikke noe om at han så den hellige ånd. Se også Åpenbaringen 7: 10; 22: 1, 3.

Skal vi bruke ordet guddom som er et perifert bibelsk ord kun omtalt i Ap.gj 17 og da til hedninger som ikke kjente Israels Gud, så er det to personer i guddommen.

Fader og Sønn. En fra evighet, Faderen. Og Sønnen fra eldgamle dager før noen annen!

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet.

Herren er Ånden, amen!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.