Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Helbredelse A.A. Allen

Helbredelse A.A. Allen

 

Kapittel 1

GUDS GARANTI for å helbrede DEG

Troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp (Jakob 5:15).

Disse tegn skal følge dem som tror, i mitt navn ... De skal legge hendene på de syke, og de skal komme (Mark 16:17,18).

Jeg er Herren som helbreder deg (Mosebok 15:26).

Guds Ord skal aldri være tvil, fordi Gud ikke kan lyve. Uansett hva Gud har sagt han er i stand til å gjøre godt. Ikke bare er Gud i stand til å gjøre det bra, men Hans ord erklærer at han skal gjør det bra. Gud er ikke en mann at han bør ligge, heller ikke sønnen til mannen at han skulle angre: han har sagt, skal han ikke gjøre det? Eller har han talt, skal han ikke gjøre det bra? (Numbers 23:19).

Gud vil snu denne gamle verden opp-ned og inne-out før han lar en av sine løfter til å mislykkes.

Enhver person fortjener å bli klarert før han beviser at han er upålitelige. Sikkert ingen kunne være mer verdig tillit enn Gud, for han holder alltid hvert løfte. Dette allmektig, har uforanderlige Gud lovet å helbrede ALL din sykdommer. Dette er ikke håper-så, tenker som så, eller kan-være-så. Det er et klart løfte. Det er vanlig, emphatic Guds Ord.

Bless the Lord, 0 min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger: Hvem tilgir ALL dine synder; som helbreder ALL thy sykdommer (Salme 103:2,3).

Tror Gud? S løfter

Gud leger alle slags sykdommer. Uansett sykdom kan være, er det en som Gud har lovet å helbrede. Gud har lovet å tilgi dine synder, og han lovet å helbrede dine sykdommer ... og Gud kan ikke lyve.

Mange er de lidelser de rettferdiges: men Herren delivereth ham ut av dem ALL (Salme 34:19). Dette er en herlig løfte fra leppene til Ham som sitter i himmelen.

Kan Gud bryte en pakt, eller endre det som har gått ut over hans lepper? NO! En million ganger NO! Min pakt vil jeg ikke ødelegge eller forandre ting som er gått ut av mine lepper (Salme 89:34). Gud vil aldri endre disse løftene å lese: «Hvem helbreder DEL av din sykdom ", eller, delivereth" Herren ham ut av en FEW av hans Lidelser. "Gud vil gjøre akkurat hva sine løfter si. Han vil gi deg ut av ALL lidelser og helbrede HVER sykdom.

Lord erklærte Jeg er Herren som helbreder deg (Mosebok 15:26). Dersom Herren helbredet hans folk går, da han fremdeles helbreder hans folk i dag, for Gud har ikke forandret. Jesus Kristus den samme i går og i dag, og for alltid (Hebr 13:8). Vi vet hva han skal gjøre i morgen av de tingene som han gjorde i går. Kristus som helbredet i går er Kristus som helbreder i dag.

Da Jesus sa, Disse tegn skal følge dem som tror, Mente han det han sa? Absolutt! Positivt! Han mente NØYAKTIG hva han sa! Han lovet, I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig ting, skal det ikke skade dem; De skal legge hendene på de syke, og de skal RECOVER (Mark 16:17,18). Gud lover at når den troende legger hendene på deg, skal du komme fra ALL din sykdommer og sykdommer! Gud betyr akkurat det han sier. Du skal komme. Det skal gjøres!

Kan Gud lyver? Nei! Så bare tror det, får det, og IT skal gjøres.

Stå på Guds løfte ... huske det ... sitere det. Gjentar det igjen og igjen til deg selv, før det liv i deg - inntil du faktisk tro det. Og når du TROR det, vil du MOTTA det.

Gud vil gjøre Hans Ord

Gud sier, Jeg skal skynde mitt ord for å utføre det (Jer. 1: 12). Gud står bak hans ord med all makt i himmel og jord. Gud, som talte denne verden til eksistens og hengte den på ingenting, sier at han vil skynde å utføre Hans Ord. Han vil stå bak sine løfter med alle hans mektige kraft. Ingenting kan hindre Gud fra, holder sine løfter, eller står bak ordene han har talt. Dette er, bokstavelig talt, en GARANTI fra leppene til Gud! Det er en garanti for å helbrede deg ALL din sykdommer, alle sykdommer, og alle dine plager. Ingen garanti noensinne var støttet av større makt eller trofasthet. Men ingen garanti kan håndheves med mindre vilkårene i garantien er oppfylt. Ingenting er noensinne garantert med mindre det brukes i henhold til retninger eller "tatt som anvist.

Løftene er bred og gratis. De er for YOUHvis du vil tro dem, godta dem, og handle på dem.

Igjen og igjen har vi vært begeistret ved synet av mennesker blir helbredet alle slags sykdommer, som de hevdet Guds løfter som sine egne. Som vi ydmykt hevdet Guds løfte til troende og la hendene på de syke, smertefulle og skremmende sykdommer (mange av langvarig) enten har forsvunnet kjapt, eller begynte å reparere fra denne time. Vi har sett de samme resultatene i departementet mange andre som har våget å tro at Gud mente det han sa.

Men noen har gått bort sørgmodig. De kom håper å få det andre ble mottatt, men ingenting skjedde. Hvorfor? Fordi de ikke klarte å innse betydningen av møtet alle Guds forhold. De enten ikke klarte å finne ut hva som var forventet av dem for å få healing, eller de bare ikke tro det virkelig betydde veldig mye om de fulgte instruksjonene eller ikke.

Du må følge instruksjonene

Mange mennesker går til en lege med sine problemer. Når han gir dem to eller tre flasker piller med kompliserte instruksjoner? (en rosa annenhver time, en hvit en tre ganger om dagen, og en grå en på sengen tid) - pluss en streng diett og en flaske med noe annet å gni på - hvor nøye de følger alle instruksjonene! De håper at alt dette vil gi minst en liten lettelse, men hvis det ikke gjør det, vil de prøve noe annet!

Men når Gud selv garanterer at du VIL komme seg helt hvis du vil følge instruksjoner, sikkert det er verdt å ta tid å finne ut hva disse instruksjoner. Hvis du følger dem så forsiktig som en resept fra lege, kan du healing ikke svikte!

Følgende leksjoner / kapitler stede instruksjonene Gud har gitt i Hans Ord for dem som trenger helbredelse. Ønsker du å bli helbredet? Gud ønsker det for deg, enda mer. Hvis du følger disse instruksjonene nøye, Gud selv garantier din helbredelse. Les dem nøye og bønn. Adlyder dem oppriktig og trofast. Godta Guds løfter ganske enkelt, akkurat som du godtar løftene om en pålitelig venn. Hvis du gjør dette, kan du begynne å glede NÅ For helbredelse din.

Kapittel 2

INSTRUKSJONER til de syke

Ta raskt tak i undervisningen; lot henne ikke gå: holde henne, for hun er ditt liv (Ordspråkene 4:13).

Your healing - ja, til og med svært livet - kan avhenge helt på den måten du tar tak i undervisning i denne og de følgende kapitlene. Ingen tvil om utallige tusener som nå er i gravene skulle nyte perfekt helse i dag om de kunne ha fått skikkelig instruksjon om guddommelig helbredelse. Det er kanskje millioner hvis liv er å sløse bort med sykdom i dette øyeblikk som aldri vil bli helbredet hvis de ikke får tilstrekkelig opplæring.

Manglende tro er ofte et resultat av mangel på undervisning. At Nazareth, selv Kristus selv kunne ... ikke gjøre noe mektige arbeid (Mark 6:5). Alt han kunne gjøre var å legge sine hender på noen få syke mennesker og helbrede dem. Han undret seg på grunn av deres vantro. Ingen tvil om årsaken til deres vantro var deres mangel på skikkelig undervisning. Jesus så deres behov og gikk rundt omkring i bygdene, undervisning (Mark 6:6).

Gud har plassert lærerne i Kirken som en av departementet gaver (1. Korinterbrev 12:28), men få mennesker innser fordelene med god instruksjon og undervisning. Mange som reiser for miles å delta på en guddommelig helbredelse kampanje blir indignert når de er pålagt å delta på et møte til forberedende opplæring før de får i healing linjen. Mange som oppsøker instruksjon møter ikke å forstå undervisningen de trenger fordi de er kun delta for å få i healing linjen. Gunstig undervisningen gis, men deres hjerter er stengt til det. Disse menneskene ikke skjønner verdien av slik undervisning. I mange tilfeller har de med liten tro ikke fått skikkelig undervisning, enten fordi det ikke ble tilbudt, eller fordi de ikke klarte å akseptere det når den ble gitt. På den annen side, nesten uten unntak de som utøve virkelig tro, tror er Guds løfte, og mottar healing de som har tatt tid for undervisning.

Hør instruksjon, og bli vis, og nekte det ikke (Ordspråkene 8:33).

Bygg din tro

Mange har vært plaget i mange år og har hatt mange fremragende Guds menn legge hendene på dem og be for deres helbredelse. Og enda de ikke har fått sin helbredelse. Disse menneskene synes å mene at alt de trenger å gjøre for å bli helbredet, er å komme i en helbredende linje og har noen legge hendene på dem og be. De håper at det kan være deres lykkedag. Men healing er ikke et spørsmål om flaks. Det er et spørsmål om tro - tro på uforanderlige og uforanderlige Guds Ord. Uten spørsmål, disse menneskene trenger riktig instruksjon. Alle skrifter som er gitt ved inspirasjon av Gud, og er lønnsom for ... undervisning (2 Timoteus 3:16). De som ønsker helbredelse må innhente all tilgjengelig undervisning - ikke bare for å komme i en helbredende linje, men å bygge sin tro slik at de kan motta Guds det som han sa skulle være deres. Uten tro er det umulig å behage ham (Hebr 11:6). Siden troen kommer ved å høre, og høre ved Guds ord (Romerne 10: 17), bør de som søker helbredelse fylle sitt hjerte med Guds løfter om helbredelse. Les deler av Bibelen som vil bygge din tro - Apostlenes gjerninger og Evangeliet etter Markus. Lese og memorere så mange vers som mulig. Studer mektige mirakler av healing i disse bøkene, og legg merke til hvordan deres tro øker. Når bølgen av troen din har økt, og ikke vakle, er det på tide å gå inn i healing linjen. Da og bare da, kan du motta helbredelse.

Bli kvitt hindringer

Vi vil ha en klasse i dette kurset berettiget, "Hindringer for å tro." Les og re-lese dette materialet, nøye og bønn før hvert hinder er fjernet. Søk Guds Ord. Gud vil snakke med oppriktig, ærlig, åpenhjertig enkelte gjennom Hans Ord. Som nytt lys er utgytt over veien din, forventer Gud at du kan vandre i dette lyset, for med nytt lys kommer nye ansvar. Du må være en doer av ordet, og ikke en Hører bare. Søk etter ditt hjerte og se om det finnes noen ond måte i deg. Hvis Gud åpenbarer synd i livet ditt, må du angrer på det umiddelbart. Slå løs på det - slipper det som om det var et varmt jern! Ikke være fornøyd bare å beskjære av de store synder. Slettingen av hver lille synd sammen med de store.

Bønn og faste

Bønn og faste bør være en viktig del av forberedelsene til helbredelse. Gjennom både gamle og Det nye testamente, finner vi at den store Guds menn var de som ba og fastet. Guds kraft ble åpenbart i deres liv, og de jobbet mirakler og helbredet syke.

Kristus selv underviste faste så vel som bønn. Da disiplene ikke klarte å helbrede en gutt som var besatt av en demon, sa Jesus til dem: Denne typen kan komme ut av ingenting, men ved bønn og faste (Mark 9:29). Gud har valgt en rask. Det er beskrevet i Jesaja 58:6. Er ikke dette fort at jeg har valgt? å løse bånd ondskap, til å angre tunge byrder, og å la de undertrykte gå fri, og at dere bryter hvert åk? Gevinsten av denne raske sees i vers åtte av de samme kapitlet. Da skal ditt lys bryte frem som den morgenen, og din helse, skal våren frem raskt som den morgenen, og din helse, skal våren frem raskt.

Likevel faste er ikke en "sjarm" der helbredelse kan kjøpes. Ikke skryt om faste din, for Jesus gir disse instruksjonene om saken: Videre når dere raskt, ikke være som hyklerne, for et trist ansikt, for de skjemmer ansiktene deres, så de kan vises til menn til fort. Sannelig sier jeg dere: De har sin belønning. Men du, når du raskeste, salv ditt hode, og vaske ditt ansikt, så du ser ikke ut til menn til rask, men til din Far som er i hemmelighet: og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg åpenlyst (Matteus 6:16-18). Hvis en persons fastende er rettet mot Gud, vil han ikke skryte til andre om det, slik at de vet av ofre. De som gjør slikt har får lite eller ingenting fra sitt arbeid!

Hvis du ennå ikke er fylt med Den Hellige Ånd, begynner nå å søke Gud for dåp av den Hellige Ånd. Det er mulig at det har stoppet deg fra å bli fylt med Den Hellige Ånd kan også hindre deg fra å motta healing. Det er åpenbart at de som er fylt av Ånden er i stand til å ta Gud raskere enn de som ikke har vært fylt. Don? Ikke mist motet hvis du ikke kan møte en helbredende tjeneste. Gud skapte god avsetning for dem som er sengeliggende og ikke kan komme i en helbredende linje Gud gjort spesielle mirakler av hendene på Paul: Så fra kroppen hans ble brakt til den syke lommetørklær eller forklær, og sykdommer dro fra dem, og de onde ånder gikk ut av dem (Apg 19:11,12). Hvis du er en som ikke kan delta på et helbredende tjeneste, ta kontakt med noen som ber troens bønn og be ham eller henne til å sende deg en salvet lommetørkle. (Husk å lese den spesielle delen på "Mirakler av lommetørklær og Forklær" i 11 kapittel.)

Vandre i fellesskap med Gud

Når dere står og ber, tilgi, hvis dere har burde mot alle: at Far også som er i himmelen kan tilgi dere deres overtredelser (Markus 11:25). En uforsonlig ånd - en opprørsk hjerte, nekter å vandre i lys av Guds ord - er morderen av tro, som John samtaler "tillit". Kun Guds Ord kan gi reell trygghet. For de som ønsker dette selvtillit og tro det er ekstremt viktig å gå lydig i fullt lys av Gud? S Word. Å ha tillit til Gud, må du ha ekte fellesskap med Gud. Du kan ikke ha ekte fellesskap med Gud, med mindre du vandre i lyset av Hans Ord.

De som vandrer i mørket kan ikke ha fellesskap med Gud. Faktisk kan de? Ikke engang være sikker på at Kristi blod renser dem fra synd. Dette er da meldingen, som vi har hørt av ham og forkynner dere at Gud er lys, i ham finnes ikke mørke i det hele tatt. Hvis vi sier at vi har fellesskap med ham, og vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten: Men hvis vi vandrer i lyset, slik han er i lyset, har vi fellesskap med hverandre, og blod Jesus Kristus, hans Sønn cleanseth oss fra all synd (1. Joh 1:5-7). Vi kan bare ha ekte fellesskap med Kristus når vi er doers av ordet, og ikke hører bare. De som har størst fellesskap med Gud, er de som har størst tro. De som har minst fellesskap med Ham er de som har liten eller ingen tro. Vår tro er i nøyaktig forhold til fellesskapet, som vi har med Gud. It? Er ikke rart at mange i dag har liten tro, for de har veldig lite fellesskap med Herren Jesus Kristus. Ja, mange har nei fellesskap med Ham på grunn av en opprørsk ånd, eller selv vil. De nekter å vandre i Guds lys? S Word som er utgytt over veien deres, enten gjennom å lese og studere den, eller gjennom å høre det forkynt av full gospel prester som tror og undervise i Word i sin helhet.

Uten reelle fellesskap med Gud, kan det ikke være noen virkelig tro på ham. Fortsetter i mørket etter å ha fått Guds lys? S Word vil bryte det fellesskap, og i henhold til jeg 1:7 John, blod av Jesus Kristus vil ikke lenger fortsette å rense oss fra synd. Så opprør, eller selv vil, vil lukke døren til hjertet for å virkelig tro, og samtidig vil åpne for tvil og vantro.

Har Guds Ord jobben i dag?

Kristus selv, snakker av samme dag som vi lever i, spurte, Når Menneskesønnen kommer, skal han finne troen på jorden? (Luk 18:8). Han visste at troen ikke kunne leve i atmosfæren modernismens, vantro, tvil, kulde, likegyldighet og skepsis som råder i dag. Vi trenger å vurdere hvorfor vi ikke? Ser ikke flere folk helbredet i dag. I stedet for å tro på menneskenes hjerter, finner vi menn? s hjerte sviktet dem i frykt (Lukas 21:26). Paulus snakker om disse siste dager, og tilstanden til den frafalne kirke, sa For tiden vil komme når de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere, har kløe ørene, og de skal turn bort ørene fra sannheten, og skal slås til fabler (2. Tim 4,3-4). Vil du forventer å finne troen på en slik atmosfære? Aldri! Paul fortsetter, Å ha en form av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. AV SLIKE TURN AWAY (2 Timoteus 3:5).

Tusenvis av mennesker i dag går kirker der modernistiske predikanter erklære at den dagen mirakler er forbi og at Kristus ikke helbreder i dag. De ikke lenger tror at det overnaturlige, skilt etter, og den mirakuløse Åndens gaver er for kirken i dag. De forkynner vakre prekener som appellerer til intellektet, men aldri berøre hjertet. De lærer at hvis Kristus helbreder i dag, helbreder han gjennom medisinsk vitenskap.

Spør en av disse modernistiske predikanter hvis han tror Bibelen, og han vil si, "Ja, en del av det." Han vil forklare at han ikke tror på den delen som grenser til det overnaturlige. De modernistene tror på alt som korresponderer med fornuft, men nekter å tro at de ikke kan fornuft ut. De avviser noe overnaturlig. De nekter å godta dåp i Den Hellige Ånd, tungetale, og det overnaturlige gaver helbredelse og mirakler. De er modernistene til kjernen. Mange av dem nekter guddommen Kristi, den iboende ondskapen til mennesket, blodet soning, og inspirasjon av Bibelen. I stedet for forkynnelse en direkte skapelse, lærer de at mennesket er et produkt av evolusjon. De vet ikke forkynne Fall of Man, eller at mannen? S hjerte er fordervet. I stedet insisterer de som blir bedre og bedre. Når de skal forkynne frelse ved Kristi blod, snakker de av verk og karakter. I stedet for å forkynne Bibelen som inspirerte Guds Ord, lærer de teoriene om vitenskap.

Disse moderne predikanter ville gjøre bare en lærer i vår Frelser. De tror ikke heller ikke de forkynne, overnaturlig gjenfødelse. Rather, lærer de "naturlige utvikling." Da de skulle forkynne guddommelige helliggjørelse, Snakker de om "utdanning". I stedet for forkynnelse supernatural grace, Foredrag de på naturlige "moral".

Kan en person utsettes for denne typen doktrinen uke etter uke har mye tro på det overnaturlige læren om helbredelse? Positivt ikke! Hvis en person er å motta healing, vil det være fordi han har tro på det overnaturlige kraft av Gud - ikke fordi han tviler på det.

Gud? S råd under disse omstendighetene er AV SLIKE TURN en måte! (2 Timoteus 3:5). Hvis du vil ha ekte tro, møte i en kirke hvor troen er undervist og utøvd! Hvis du ønsker healing, snu oss vekk fra dem som er imot det og identifisere deg med folk som tror det. Gå til en kirke der folk oppfordres til å tro ALL Guds løfter og IKKE hvor de blir fortalt, "Det er ikke for i dag."

Gaver healing ... arbeider av mirakler

For ett er gitt av Ånden ... gavene av healing ... til en annen Arbeidskonferansen mirakler (1 Korinterbrev 12:8-10). Det er godt for dem som søker helbredelse å forstå at det er en forskjell på gaver healing og gave mirakler. Vanligvis gavene av healing fjerne årsaken til sykdom som skader kroppen, og personen gjenvinner sin helse. I noen tilfeller vil lettelse være fullstendig og umiddelbar, men mange ganger en tilstand av rekonvalesens begynner. Dette er ikke en teori, men er grundig dokumentert i Skriften. Mange høringer av Kristus ble oppnådd i løpet av denne måten - for eksempel merke til helbredelse av adelsmannen sønn i Johannes 4:46-52.

Gavene for helbredelse ikke vanligvis erstatte en manglende organ som kan ha blitt fjernet ved kirurgi eller tapt i en ulykke. Healing vil gjenopprette synet til en blind øyet, men hvis øyeeplet mangler da bare et mirakel kan få synet igjen. En ny øyeeplet måtte bli opprettet og bare et mirakel kan få til en slik ny skapning. Gavene for helbredelse vil gjenopprette hørselen til døve ører, men i de tilfeller hvor det ikke er noen trommehinnene, kan bare et mirakel opprette trommehinnene. Et mirakel er innstillingen til side av de ordinære Guds lover som regulerer en bestemt sak, slik som solen gjøres å stå stille på kommando av Joshua. Healing er Gud? S lovet avsetning for ALL de syke blant sitt folk. Et mirakel dekker bare en bestemt sak. Gud, som skapte et univers av Hans Ord, kan, Og noen ganger gjør, Gjenskape mangler organer, når det er tilstrekkelig tro. Gud kan gjøre alt - alt er mulig med Ham. Men du må forstå at gaver av healing ikke var ment å ta plassen til gave mirakler i kirken. Hvis dette var så, ville gave mirakler ikke være nødvendig.

Gavene for helbredelse var ikke ment å foreta en gammel person unge igjen. Som menneske blir eldre, viser hans kropp tegn på aldring. Ansiktet blir skrukkete, snur håret grått og kan falle ut, energi er redusert, og det kroppslige prosesser blir tregere. Les mer hvile og forsiktig valg av et riktig kosthold er nødvendig for å opprettholde god helse. Imidlertid betyr ikke dette at den gamle må lide av sykdom. Gud? S løfter til sitt folk er gode til slutten av livet.

Gavene for helbredelse ikke eliminere døden. Inntil Jesus kommer tilbake, Det er utpekt til menneskene en gang for å dø (Hebr. 9:27). Den siste fiende som skal bli ødelagt, er døden (1 Korinterbrev 15:26). Men døden trenger ikke være ledsaget av grusomme lidelser fra sykdommer som Gud har lovet å helbrede.

Healing var ikke ment å ta plassen til de naturlige prosessene i livet, for eksempel utvikling av sinnet eller størrelse. En tid siden kom en ung mann tjuefire år i healing linje. Han var ikke mer enn fire meter høy, hadde stemmen til et barn, og det var ingen tegn til skjegg i ansiktet. Det var veldig tydelig at hans tilstand var unormal, for begge foreldrene hans var over gjennomsnittlig høyde og bygge. Healing ikke ville vokse denne mannen skjegg i et øyeblikk, eller ville helbredelse gjøre ham en seks-bunnteksten i blinkende av et øye. Men healing ville streik ved roten av problemet, og etter en stund, at fyren måtte kjøpe seg en barberhøvel og litt større klær.

Healing vil ikke føre til at person som har vært døv og stum fra fødselen til umiddelbart å forstå og snakke et språk som han aldri har hørt. Han må lære å snakke veldig mye som han har lært seg å snakke som et barn. Prosessen kan være raskere på grunn av flere eldre psykisk utvikling. Imidlertid kan han aldri snakker språket så perfekt som han ville ha om han hadde lært å snakke til vanlig tid i livet.

Mist ikke motet, og ikke? Ikke anklage Gud for manglende eller nektet å helbrede deg ganske enkelt fordi healing er ikke umiddelbart manifestert i fullføringen eller som et mirakel. Ta Gud på Hans Ord. Godta dine healing som en dyktig faktum. Det var ikke gjort i dag? eller sist uke. Det ble oppnådd ved pisking innlegget i Jerusalem, den dagen Jesus sonet for dine synder. Det var ikke gjort i dag - men det er tillatt i dag, og er effektiv i livet ditt, som du følger instruksjonene til Guds Ord for befrielse din. Det fungerer selv nå, og vil fortsette å arbeide i livet ditt før du er i perfekt helse - fullt levert fra sykdom og synd ved forsonende Kristi verk!

KAPITTEL TRE - Er det Guds vilje å helbrede DEG?

Kapittel 3

ER DET Guds vilje å helbrede DEG?

Millioner av mennesker som er syke eller plaget i dag kan nyte perfekt helse! Perfekt helse er i Guds nøye lagt plan for sine liv. Han kjøpte sin helbredelse - med stor kostnad for seg selv - og gjorde det unødvendige for å spørre.

Mange av disse lidende mennesker er mennesker som ber mye. De har bedt om helbredelse og om igjen. Mange har gått gjennom healing linjer i noen av de største healing møter ved noen av de mest effektive helbredende departementer i vår tid, og likevel er de ikke helbredet. De ber mye, men får lite.

Noen bønner for helbredelse er ikke tilstrekkelig til å bringe befrielse. Ifølge James 1:6,7, må man ikke bare spørre, men må be i tro, noe vaklende. For han som wavereth er som en bølge på havet drevet med vinden og kastet. For ikke la denne mannen tror han skal få noen ting av Herren.

Personen som ber om helbredelse, legge til ord "Hvis det er din vilje" er åpent bekjenne for Herren at han slett ikke er sikker på at han vil få helbredelse. Den, det "hvis" i begjæringen betyr tvil. Denne type bønn kan umulig bli klassifisert som spør "i tro, noe vaklende. Praying denne måten for en helbredende er bortkastet tid, for Gud sa svært tydelig, La ikke den mannen tror han skal få noe av Herren! (Jakob 1:7).

Fjern "hvis"

Det er bare én måte å ta "vaklende" ut for å be - ta "hvis" ut av protestskriv din. Du må være overbevist om at det er Guds vilje å helbrede deg! Fram til du er helt overbevist om dette virkelig kan urokkelig tro ikke eksisterer. Det vil alltid være tvil om hvorvidt du skal bli helbredet. Faktisk kan du ikke engang være sikker på at Gud har hørt din bønn til du er sikker på at du har bedt etter Hans vilje. For dette er den tilliten vi har til ham, at dersom vi ber noen ting etter hans vilje, hører han oss (Joh 5:14).

Hvordan kan vi spørre uten vaklende når vi er ikke engang sikker på at Gud lytter? Sikkert vi forventer ikke at Gud skal svare på bønner som han aldri har hørt!

Ikke før vi er sikkert at Gud har hørt våre bønner, og vi vet at vår protestskriv har møtt med godkjenning hans - at det er etter Hans vilje - kan vi spørre "i tro, noe vaklende.

Inntil du be i tro, urokkelig, kan du ikke få! Men hvis du har tro ... ingenting skal være umulig for dere (Matteus 17:20). Når du trenger å be i tro, selve himmelen garanterer svaret!

Før du be om helbredelse, gå til Guds ord og lære om det er hans vilje å helbrede deg. Hvis det ikke er hans vilje, må du ikke spørre ham til å gjøre det! Ikke kast bort tiden si meningsløst bønner som ikke vil bli hørt i himmelen. Men hvis det er Guds vilje å helbrede deg, så la "hvis" ut av protestskriv din. Kom til Gud i perfekt tillit med urokkelig tro og motta din helbredelse!

Og dette er den tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, hører han oss: Og hvis vi vet at han hører oss, whatsoever vi beVet vi at vi har anmodninger om at vi ønsket ham (1. Joh 5:14,15).

Lytt til Herrens Ord!

Kjære, jeg ønsker fremfor alt at du mayest vel og være i helse, Likesom din sjel prospereth (3 Johannes 2). Dette verset forteller oss tydelig at det er Guds vilje for sine barn å være i helse. Siden det er Hans vilje for oss å være i helse, kan det ikke - samtidig - være Hans vilje for oss å være syk! Det er Guds vilje å helbrede deg!

De spedalske i Markus 1:40 må ha vært noe tvilsomt om Guds vilje om saken hans, for han tryglet ham og sa: Hvis du vil, du canst gjøre meg ren. Men det tok ikke lang tid for ham å finne Guds vilje. Jesus svarte umiddelbart, Jeg vil, kan du rengjøre (Mark 1:41).

Gud Wills å helbrede de syke! Hvis han vil til å helbrede en, så han vil til å helbrede noen - alle. Han vil til å helbrede YOU. For det er ingen respekt for personer med Gud (Rom. 2: 11).

I James 5:14, spør Gud, Er noen syke blant dere? Hvem er han snakket om? Han refererer til en person som er syk! NOE - Det samme ordet han brukte da han sa: Han er ikke villig til at NOE skal gå fortapt, men at ALL skal komme til omvendelse (2 Peter 3:9). Hvis frelsen er for alle som vil omvende seg, og healing er for alle som vil tro, og handle på Guds løfte i James 5:14,15. Er noen syke blant dere? La ham kalle for de eldste i kirken, og la dem be over ham, salvet ham med olje i Herrens navn: Og troens bønn SKAL redde den syke, og Herren SKAL reise ham opp!

Bless the Lord, 0 min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger; Hvem tilgir alle dine misgjerninger som helbreder alle dine sykdommer (Salme 103:2,3). Disse fordelene er for begge sjel og kropp -- frelse og healing! Jesus tilgir ALL synder og han helbreder ALL sykdommer! Så ikke bare husker noen av hans velgjerninger, men krav alle av dem. Healing er Guds vilje for du!

I begynnelsen, sa Gud, La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse ... Så Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem (Genesis 1:26,27). Guds skaperverk var sterk, mektig, vakker, ren, ren og sunt! Og det er Guds vilje at hans skapelse forbli slik han gjorde dem - sunn, ren og ren.

Satan var sjalu på Guds rene og friske etableringen, og var ikke fornøyd før han hadde gjort seg inn i Edens hage. Da han kom inn, fulgte to urene ånder ham -- synd og sykdom. Gjennom ulydighet mot Gud, mistet mennesket sin renhet og ble syndig. Da han mistet sin helse og var mottakelig for sykdom. Den doble forbannelse over synd og sykdom er resultatet av mannen? s ulydighet mot Gud.

Mannen ble helt frelst fra synd? Du sier, ja! Flertallet av bekjennende kristne fra alle trossamfunn vil fortelle deg at Kristus døde på korset for å forløse menneskene fra synd. Men mange av de samme menneskene ikke klarer å innse at når han ble korsfestet, han tok også mannens sykdommer på seg og levert forløsning for kroppen så vel som sjel.

En dobbel kur for A Double Curse!

Som Kristus gikk fra sin himmelske trone i herlighet for å forløse verden fra den doble forbannelse synd og sykdom, to engler med lys og håp fulgte Ham. De var frelse og healing - En dobbel kur!

Guds Sønn ble åpenbart, at han skulle ødelegge verk av djevelen (1 Joh 3:8). Verkene til djevelen er synd og sykdom. Så Gud kom til å ødelegge ikke bare én, men begge deler. Han kom for å frelse deg og helbrede deg!

Jesaja 53:4,5 forteller, Sikkert han har båret våre griefs og bar våre sorger. Matteus 8:17 siterer profetien i Jesaja 53, Selv tok våre skrøpeligheter, og bare våre sykdommer. Først 2:24 Peter, som også siterer fra denne profetien, erklærer, Hvem sitt eget jeg bare våre synder i sin egen kropp på treet ... ved hvis striper dere ble helbredet. Det er klart at Kristus bar både synd og sykdom for oss. Hvis Han bar seg, så vi trenger ikke bære dem. For hvis vi skal forbli syke, var de lidelser Jesus forgjeves.

Å vinne saken, går vi tilbake til Jesaja 53:5. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger: den refselse, fred vår var over ham, og med sine striper vi er helbredet. Dette verset ble skrevet før Golgata. Peter, ser tilbake på Golgata, sier "Av med striper ye var helbredet " (1. Peter 2:24). Godta dette innløsning og verk av djevelen til å bli ødelagt. Hver synden blir utslettet og hver smerte, sykdom, og sykdommen vil forsvinne! Satan kan ikke lovlig plage deg med det som Kristus har allerede båret for deg. Fortell djevelen så! Tro Gud for utfrielse nå!

Under loven, sykdom og sykdom anerkjent som forbannelsen for ulydighet. Moses siterer Gud som sa: Om du vil lytte til stemmen til Herren din Gud Vil gjøre det som er rett i hans øyne, og vil gi øret til hans bud og Wilt holder alle hans forskrifter, vil jeg legge noen av disse sykdommene på deg, som jeg brakte på egypterne: for Jeg er Herren AT Helbreder deg (Mosebok 15:26). Femte Mosebok lister enhver sykdom og plager som Gud har sagt skal komme over folket under loven som et resultat av ulydighet. Forbruk ... feber ... betennelse ... ekstremt brenner ... botch ... emerods ... skorpe ... kløe ... galskap [sinnssykdom]... blindhet ... forbauselse hjertet [kjent i dag som "nervesammenbrudd"]. Og da, så ingen kan bli oversett, enhver sykdom og alle plager, som ikke er skrevet i boken av denne loven, dem vil Herren ta på deg, inntil du blir utryddet (28:22,27,28,61). Dette er forbannelsen av loven. Men du har blitt forløst fra forbannelsen av loven! Kristus kjøpte oss fri fra forbannelsen av loven, blir gjort en forbannelse for oss: For det står skrevet: Forbannet er hver den som hangeth på et tre (Gal. 3:13).

Du er forløst!

Det er vilje Satan, ikke Guds vilje, for folk å bli syke. Dette er et bevist faktum, for når Satan er forvist fra jorden, vil det ikke være mer sykdom, smerte og tårer.

Gud ønsker at vi skal leve, ikke dø! Ifølge hans guddommelige makt har gitt oss alle ting i livet (2 Peter 1:3). Det er Guds vilje for oss å få del i hans guddommelige natur, som er helse, og styrke og hellighet. Der er gitt oss over store og dyrebare løfter: at disse [løftene du har lest, og mange, mange flere] dere kan være delaktige i den guddommelige natur (2 Peter 1:4).

Likevel, før du kan få noen nytte av disse dyrebare løftene må du gjøre dem dine egne. Du må kreve dem, tror dem, og stå fast på dem, nekter å tro noe argument som Satan kan ta imot dem. Satan vil gi ingen grunn til du gjør det veldig klart for ham at han kan holde på at jorda ikke lenger.

Rundt 1500 B.C., Gud lovet, Om du vil flittig lytte til stemmen til Herren din Gud, og Vil gjøre det som er rett i hans øyne ... Jeg vil sette noen av disse sykdommene på deg, som jeg har ført over egypterne, for jeg er Herren som helbreder deg (Mosebok 15:26). Vi vet at nesten tre millioner mennesker nøt perfekt helse, av lydighet og tro på dette løftet, for vi leser Salme 105:37, Det var ikke en svak person blant sine stammene.

Mye religiøs undervisning i dag ville gjøre Gud bare en gang - stor "Jeg var." Men Hebreerbrevet 13,8 sier: Jesus Kristus [IS] det samme i går og i dag og for alltid. Og Malaki 3:6 sier, Jeg er Herren, bytter jeg ikke. Så hvis han ikke har forandret seg, er han fortsatt den store "I AM. " Ved å tro på Guds løfter, kan Guds folk fremdeles være så sunn og sterk i dag som hans folk var i 1500 f.Kr. Vi serverer fortsatt den samme Gud, men under en bedre pakt, som ble etablert på bedre løfter (Hebr 8:6). De tre millioner mennesker som kom ut av Egypt alle trodde Guds løfte. Det var ikke en svak person! De var alle sterkt og godt! De trodde at hvis løftet ble for ett, var det for alle. Hvis det ikke var for alle, så var det ikke for noen.

Grunnen til at så mange millioner fortsatt syk i dag er fordi de nekter å tro at disse fantastiske løftene:

Og han kastet ut åndene med hans ord, og helbredet alle som var syke (Matteus 8:16).

Og Jesus gikk omkring alle byene ... healing HVER sykdom og HVER sykdom blant folk (Matteus 9:35).

Og mye folk fulgte ham, og han helbredet dem alle (Matteus 12:15).

Gud salvet Jesus fra Nasaret med Den Hellige Ånd og med kraft: som gikk omkring og gjorde vel og helbredet ALL som var undertrykt av djevelen, for Gud var med ham (Apg 10:38).

Healing var Guds vilje for sitt folk, før Jesus kom til jorden. Det var hans vilje for dem i løpet av tidspunktet for Kristi jordiske virke. Og det er Guds avsetning for sitt folk TODAY!

Godta det-NÅ!

Jeg har spurt mange folk som kom til meg, ber bønn for deres kropper, «Er Gud skal helbrede deg?" og fikk svar, "Jeg vet han kan, hvis det er hans vilje." Disse edle folk tror (om de ikke kan sikkerhetskopiere sin tro med skriftsted), at de blir lov til å lide for å bringe tålmodighet og overbærenhet for sine liv. Mange tror at sykdommen kan holde dem i Guds vilje, eller at det kan være for Guds herlighet. Noen føler at sykdom er et bevis på Guds kjærlighet til dem. Andre føler at Gud er tukt dem gjennom sykdom. Likevel insisterer de vet ikke hvorfor de blir refset. Det synes ikke å falle dem at de kan være i stand til å frigjøre seg av tukt, ved å korrigere en feil i deres liv.

Vil en klok og kjærlig far straffer sitt barn over lang tid, og nektet å la ham vite årsaken til straff? Og vil ikke en klok, kjærlig og lydig sønn snu umiddelbart fra sin synd, for å behage faren, og unngå ytterligere straff fra samme feil? Hvis synden har skilt deg fra Gud, slik at han ikke kan høre din bønn, angrer nå, og Gud vil høre deres bønn og helbrede deg. Tror Gud nå for healing din.

Andre kommer til meg for bønn si "Jeg ønsker å bli helbredet, men hvis dette ikke er Guds tid, så jeg bare nødt til å lide før det er Guds egen 900 tid å helbrede meg."

Hvis det er riktig for den lidende å vente tålmodig og holde ut sine sykdommer til en annen gang i Guds fullkomne vilje, så ville det også være riktig å fortelle synderen at han ikke kan lagres i dag, men må være tålmodig og vente på sine synder før det er Gud? er tid for å redde ham. Tøv! Se, NÅ er akseptert tid, se NÅ [dag] er frelsens dag (2 Kor 6:2). Hvis frelsen er for alle, så helbredelse for alle. Det er for YOU! NÅ! TODAY er dagen Gud vil sette deg fri fra synd og sykdom. Bosette seg her og nå! Det er Gud? S Word! Gud ØNSKER til å helbrede deg NÅ! Believe it! Motta det!

Ikke noen gang være skyldig i bønn, "Helbred meg, hvis det er din vilje."

Løft en hånd til himmelen nå og si: "Jesus, jeg er så glad for at det er din vilje til å helbrede meg nå."

Spør i tro, ikke tvilende, og befrielse er ditt!

KAPITTEL FIRE - årsaker til sykdom

Kapittel 4

Årsaker til sykdom

For dette føre mange er svak og sykelig blant dere (1 Korinterbrev 11:30).

Det er en kjent sak at når en god lege begynner å arbeide med en sak, er det første skrittet for å finne ut om mulig årsaken til sykdom. Da han arbeider for å eliminere at årsaken. Så det er når vi kommer til Gud om helbredelse. Vi finner at han handler ikke så mye med symptomer som med årsaker.

Det er viktig å vite årsakene til sykdom. Smerten av et anfall av akutt blindtarmbetennelse kan lindres ved å tilsette narkotika. Men, mens vedkommende er klar over smerter, kan tillegget sprekke, og døden kan medføre. Uforsiktighet om å finne årsaken til lidelsen har ført til stor skade og til og med tap av liv. Mange har mistet troen på Guds løfter til å helbrede, unnlate å forstå at det er forhold som må være oppfylt før helbredelse kan skje. De unnlater å fjerne årsaken til sykdom og dermed ikke oppfyller Guds forhold for helbredelse.

Gud påpeker i Hans Ord noen spesielle årsaker til sykdom. Ved å kontrollere Word, de som ønsker å bli helbredet kan fjerne årsakene til sykdom.

Sin forårsaker sykdom

Det kan sies uten frykt for motsigelse at i en svært reell forstand, synd er årsaken til eksistensen av sykdom i verden. Det var ingen sykdom i Edens hage, og ingen av oss forvente å finne enten synd eller svakhet i himmelen. Inntil den dagen Eve gitt til forslaget av Satan og tok av frukten, som Gud hadde forbudt henne å spise, den menneskelige rase var fri fra både synd og sykdom. På det tidspunkt Synden kom inn i verden, og døden ved synden, og så døden gått over alle mennesker, for at alle har syndet (Rom. 5:12). I denne forstand all sykdom er et resultat av synd.

I noen tilfeller er en spesifikk sykdom direkte spores til en bestemt synd. Kanskje den beste eksemplene på dette er såkalte «sosial sykdom» som tilholdssted de som lever umoralske liv. I mange andre tilfeller, er tilkoblingen ikke så lett synlig, spesielt til dem som ikke kan skjelne det som hører Guds Ånd. Men Gud sa: Om du vil IKKE nøye med å holde alle ordene i denne lov ... da Herren vil gjøre dine plager ... store plager og lange videreføring og såre sykdommer, og lange videreføring. Dessuten vil han ta på deg alle sykdommer i Egypt, som du var redd for ... Også alle andre sykdommer, og hver pest, som ikke er skrevet i boken av denne loven, dem vil Herren ta på deg (Mosebok 28:58-61).

Synd og sykdom er nært forbundet i Det nye testamente, samt i, gamle, for Jesus selv sa i håndteringen av sykdom, Son være, dine synder er tilgitt deg (Mark 2:5), og til en annen, Synd ikke mer, så ikke en verre ting komme til deg (Johannes 5:14).

James formaner den, syke, Bekjenner dine feil til hverandre og be for hverandre, At dere kan bli helbredet, Og hvis han har begått synder, skal de bli tilgitt ham (Jakob 5:16 og 15).

David talte ved inspirasjon av den hellige ånd, sa Fools grunn av deres overtredelser, og på grunn av deres misgjerninger, er rammet. Deres sjel abhorreth allslags kjøtt, og de holde seg nær til portene til døden. Så de roper til Herren i trøbbel deres, og han frelser dem ut av deres distresses. Han sendte sitt ord og helbredet dem (Salme 107:17-20).

Dette bør være tilstrekkelig bevis for at med synden kommer sykdom. Men det er mer.

Numbers, kapittel 12, presenterer en historie som bringer Gud? Er folk svært alvorlig advarsel. Miriam, Moses? søster, en profet og en som hadde vært sterkt velsignet av Herren, ble løftet opp med stolthet, og var ikke redd for å tale mot [Guds] tjener Moses (vers 8). Gud hørte hennes baktalelse, og "sinne hos Herren var tent" mot Miriam og Aron, hennes bror, som hadde gått inn med henne inn i kritikken mot Moses. Miriam ble spedalsk, hvit som snø, og ville ha forblitt så ikke hadde Moses ba for befrielse henne. Hvor fantastisk at Gud hørte ropet om Moses og helbredet Miriam! Men merk at Miriam aldri ville ha behov for healing hadde hun ikke syndet. Kritikk er synd!

Sin bryter ned hekken at Gud bygger rundt deg, og dermed tillot Satan å plage deg.

Gud, som har uttalt akkurat straffedommer på ulydige, har også gitt mange dyrebare løfter om fysisk velvære til de som blir flittig lytte til hans stemme og gjøre det som er rett i hans øyne. I de ti bud, er det et spesielt løfte om lange liv til dem som ærer sine foreldre. Hedre din far og din mor, som er det første budet med løfte; at det kan være godt med deg, og du kan leve lenge på jorden (Ef. 6:2). Hvis ikke alt er bra med deg (fysisk), kan sykdommen være resultat av å bryte dette budet?

Om du vil flittig lytte til stemmen til Herren din Gud, og Vil gjøre det som er rett i hans øyne, og vil gi øret til hans bud og holder alle hans forskrifter, vil jeg sette NONE av disse sykdommene på deg, som jeg har ført over egypterne, for jeg er Herren som helbreder deg (Mosebok 15:26).

Lydighet bringer helbredelse

Kan du tro at Gud mente det han sa? Lydighet bringer helbredelse! Ulydighet bringer sykdom og sykdom. De ufrelste og ulydige, må forberede seg på helbredelse ved å få rett med Gud!

Paul avtaler veldig spesielt med emne sykdom blant kristne mennesker jeg Korinterbrev II - Han forteller oss i vers 30, For dette føre mange er svak og sykelig blant dere, og mange sover (dør prematurt). Dette verset fastslår veldig tydelig at det er en klar årsak til kristne "sykdommer. Vi bør gi dette nøye vurdering og sørge for at vi vet og forstår hva dette "årsak" er.

Første Korinterbrev 11 avtaler med en av de viktigste og evigvarende ordinanser kirken, nattverden. Innstiftet av Gud på samme kveld, der han ble forrådt, ble dette ordinans til tilhengerne av Jesus synlig symbol på alt han har kjøpt for oss frelse gjennom utgytelsen av hans blod og helbredelse gjennom hans lidelser ved whipping post. Det er så avgjørende for den troendes liv å bli en del i disse ofrene som Jesus selv sa, Hvis dere ikke spiser kjøtt av Menneskesønnen, og drikker hans blod, har dere ikke noe liv i deg (Johannes 6:53).

Likevel lagt til denne høytidelige advarselen er en annen, som finnes i 1. Korinterbrev 11:27-29, Den som eter dette brød og drikker denne kalk fra Herren, uverdig, skal være skyldig i kroppen og blod for Herren. Men la en mann undersøke selv, og så la ham spise av at brødet og drikke av det cup.

Verdig eller uverdig?

Mange bekjennende kristne har nektet å ta nattverden på grunn av denne advarselen. Imidlertid var ikke dette Herrens intensjon. Hvis du er uverdig til å ta del i symbolene på hans blod og legeme, vel du kan ikke være en del i hans blod og legeme i virkeligheten. I så fall, sier Jesus, Dere har ikke noe liv i dere. Hvis du er uverdig til å ta del i fellesskap, kan du ikke være klar for Rapture.

Verdighet betyr ikke at man er sikker på at han har fullt ut nådd målet om syndfrie perfeksjon. Kristus selv var den første nattverden til tolv menn som raskt viste at de fortsatt var underlagt menneskelige svakheter og var kort av perfeksjon.

Du sier, «Så, hva det innebærer?

Dette ordet verdighet har en tre ganger implikasjon. For det første er bare holdningen til de troende på den tiden han spiser av symbolene. Sikkert det aldri skal være noen lettsindighet eller irreverence i en slik høytidelig tid. Aldri skal det nærmet seg lett eller behandlet som en ren formell seremoni. I ta del av disse emblemer, vi Shew Herrens død til han kommer (1 Korinterbrev 11:26). Dette verdig holdning er på ingen måte en stolt ånd eller følelse verdig eller bedre enn andre menn, men det er en realisering av iboende syndighet og dype behovet av en Forløser.

De to andre implikasjoner er nedfelt i den siste delen av vers 29, som er en forklaring på ordet uverdig - ikke kresne Herrens kropp. Blod Herren var utgytt for syndenes forlatelse, men det var hans kropp som bar stripene hvor vi fått legedom. Mange drikker vin med glade realisering og prise Gud for den strålende befrielse fra synden gjennom hans utgytt blod. Men de spiser brød uten å innse at dette også reflekterer en bestemt pris som var for et bestemt velsignelse. Dette velsignelse HEALING - Og det er vår hvis vi vil, men godtar det!

Bare som vi tror og aksepterer Kristi blod for å frelse finner vi frelse. Drikker vin for fellesskap, alene, vil ikke vaske bort våre synder. En ung mann som hadde vokst opp i et hjem der Guds Ord ble ikke lest, og som ble holdt opptatt med andre ting enn kirkelige anliggender, gikk til kirken sammen med en venn på fellesskap søndag. For første gang i sitt liv så han folk å ta kommunion. Svært liten forklaring ble laget, og når deler av fellesskapets ble vedtatt og hans venn tok en del, sluttet han, akkurat som han ville ha delt i behandler på en fest. Han hadde ingen erkjennelse av betydningen av enten vin eller brød, og det var ingen endring i livet sitt som et resultat av å ta kommunion. Det må først være en indre forståelse for rensing av blodet før den ytre formen kan ha noen mening.

Mange fine kristne mennesker får mer utbytte av å ta del i brød og vin enn denne gutten gjorde og av samme grunn. De har aldri lært at når Kristus vår påske [var] ofret for ossAt blodet var tilstrekkelig til å levere fra døden, og at kroppen ble gitt for healing og fysisk styrke. Fordi de ikke forvente helbredelse, har de ikke motta den.

Når døden engel passerte over husene av Israel, ble han ikke opptatt av hva som var på bordet eller spiskammeret hylle, for Gud hadde sagt, Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi deg. Dermed blodet satt fordømmelsen til døden til side. Men Guds befaling, var ikke ferdig med å bruke av blodet til døren innlegg, for Gud hadde befalt at de skulle spise kjøttet på den kvelden, og dermed få styrke til reisen som lå foran.

Selv da Kristi blod utgytt på Golgata er fullt ut tilstrekkelig for å gjøre soning for våre synder. Dette er sant, Hans lidelser ved pisking post og Pilatus 'dom hall ble lidelser alt forgjeves, med mindre vi godtar helbredelse. Men disse lidelsene var ikke forgjeves!

... Kristus led for oss ... Hvem sin egen bar våre synder på sin egen kropp på treet, at vi, som døde for syndene, skal leve til rettferdighet: ved hvis striper dere ble helbredet (1. Peter 2:21,24).

Som vi skjelne ved tro kraft av Kristi blod, blir vi satt fri fra skyld og trelldom i synd. Og, som vi skjelne mellom Herrens legeme, det trenger ikke være noe svak og sykelig blant oss. Israels folk akseptert både legeme og blod av deres påskelammet, og da Gud førte dem ut av landet Egypt, var det ikke en svak person blant sine stammer (Salme 105:37).

Mange kirker i dag, hvis de var i tråd med hva de tror, ville bare bruke vin til nattverden. De tror i blodet for frelse, men avviser ødelagte kroppen for healing vår. Ikke rart så mange mennesker blir syke. De har nektet det eneste middel som er garantert å kurere alle sykdommer dersom brukt i henhold til anvisninger!

Men kanskje årsaken hodet av så mange har vært i stand til å gripe denne herlige sannheten vil bli funnet i den tredje fasen av uverdighet. Dette er dårlig til å skjelne mellom Herrens legeme, som er levende og aktivt i verden i dag. Nå er dere i-Kristi legeme, og medlemmene i særdeleshet. På grunn av manglende hensyn til dette, mange har gjort seg skyldig i noe som divisjon i kroppen. Dette er synd og synd dreper tro. Derfor, i å ta nattverd, vi som kristne skal undersøke oss selv i lys av vårt forhold til de andre medlemmene av kroppen, som angitt i 1. Korinterbrev, kapittel 12, ikke nedsettende noen person eller gave plassert ved Kristi Ånd i Hans kropp. Både åndelig og fysiske velferd avhenger i stor grad denne retten ansvar i Kristi legeme. Hvis du har gjort seg skyldig i å forårsake splittelse i Kristi legeme - enten ved tale peiling, som skiller andre, eller av stolthet og selvrettferdighet, som skiller deg fra kroppen - bekjenne det som synd og vender om fra den slik at din tro kan vokse. Ta riktig sted i kroppen, enten det er liten eller stor, og hjelpe andre til å gjøre det samme.

Godta Kristi blod for rensing av dine synder, og deretter godta ved tro, Kristi legeme for helbredelse av kroppen din. Det er din. Jesus kjøpte det for deg den dagen han kjøpte frelse på korset. Skjelne nå Herrens legeme og du også skal ha velsignelse helbredelse for kroppen din. Satan kan ikke lovlig plage deg med det som Kristus har allerede lidd i ditt sted.

Mange er syke i dag som en gang opplevde vidunderlige helbredelser. Noen klager over det samme sykdom som de var så herlig levert. Da Jesus var her på jorden Han indikerte at dette skulle være tilfelle. Dette betyr ikke at det ikke er Guds vilje for disse menneskene å være godt, eller at de ikke kan bli permanent helbredet. Til en som Kristus hadde helbredet, advarte han, Synd ikke mer, så ikke en verre ting komme til deg (Johannes 5:14).

Gud leger ikke en person for å gi ham mer styrke til å fortsette i synd. Sykdommen har kommet tilbake til mange på grunn av sin egen uforsiktighet og ulydighet mot Gud. (Denne saken vil bli behandlet nærmere i Kapittel 12 - «Keeping Your Healing. Hvis du har vært i stand til å holde helbredelse, må du lese dette kapittelet. Du trenger ikke motet, for deg, også kan ha befrielse.)

Riktig helsearbeid er et must

Mye sykdom er forårsaket av feilaktig vare på kroppen. Naturlovene er Guds lover for fysisk helse, og kan ikke brytes uten straff i form av sykdom eller svakhet. Guddommelig helbredelse var aldri ment å ta plassen til forsvarlig behandling av kroppen som hvile, mosjon, riktig kosthold, og unngå vaner som svekker kroppen.

Gud befalte hans folk til å hvile en dag ut av hver sju dager. Mens vi er ikke lenger under juridisk bundet til å holde sabbaten, som var en skygge av en bedre hvile for å komme (se Hebr 4:9), erklærte Jesus selv som sabbaten ble til for menneskets skyld, ikke mennesket for sabbaten (Mark 2:27). En dag i resten av sju har vist seg avgjørende for god helse. De som ikke finner tid til å hvile, som holder seg for opptatt med bekymringer i livet til å delta på gudstjeneste i Guds hus, gjøre seg utsatt for inntog av sykdom. Heller ikke kan de få tro å motta healing, for troen kommer ved å høre, og høre ved Guds ord (Romerne 10: 17). Healing er tilgjengelig for alle Guds folk, men bare gjennom tro, og tro kan ikke komme på noen annen måte, men ved å høre og adlyde Guds Ord. Mange ønsker bønn for deres kropper, men insisterer de kan ikke delta tjenester til å motta instruksjon om helbredelse fra Guds Ord. De jobber hver dag, inkludert søndag og mange av disse menneskene lider av nervøse lidelser. Det økende antall nervøse lidelser og psykisk og fysisk sammenbrudd på grunn av tretthet kan spores direkte til en økende mangel på bekymring for Guds befaling: Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud: Da skal du ikke gjøre noe arbeid (Exodus 20:9,10).

Legestanden definerer mange sykdommer som mangel sykdommer, Som betyr at de er forårsaket av en mangel på viktige elementer i kosten. Kristne ville gjøre det bra å vurdere verdien av ulike matvarer Gud har plassert i verden og velge en diett som vil holde kroppen sterk og godt. Dette er ikke et spørsmål om sjelens frelse, men er av vital betydning for kroppens helse.

Overspising

Jesus sa, Mennesket lever ikke av brød alene. Den evige verdier Guds rike er langt større enn i dag glede av trivelige mat og drikke. Vi gjør oppmerksom på at alle som striveth for mestring er temperert i alle ting (1. Kor 9:25). Overspising er den direkte årsaken til enkelte sykdommer og er en medvirkende faktor i mange andre. Arbeidet med alle organer som lever, mage og hjerte, så økte med overspising som å gjøre det umulig for dem å fortsette sine normale arbeidsoppgaver, og sykdommer resultat, alt fra gikt til mage og hjerte problemer . Selv mangel sykdommer er ofte utbredt blant dem som overspise fordi de velge sin mat på grunnlag av smak appell enn kroppens behov. For mange rik, søt mat, for mye kjøtt, eller for mange stivelsesholdige matvarer kan gjøre kroppsfett, overbelaste hjertet og fordøyelsessystemet, og samtidig, ikke gir de næringsstoffene som er nødvendig for god helse. Mange som kommer ber om bønn for kroppene deres ville aldri ha behov for å komme de hadde tatt litt mer forsiktighet i å velge et riktig kosthold. Og de ville ha nytte svært lite av et øyeblikk, mirakuløse helbredelse. De vil umiddelbart starte prosessen på nytt for å rive ned deres helse gjennom den samme ulydighet mot naturlovene, som opprinnelig forårsaket deres sykdom.

Dårlige vaner

Så er det de som skader kroppen sin gjennom svekkelse vaner. Det kan virke unødvendig å nevne slike ting som bruk av alkohol, narkotika og tobakk, men det er mange som fortsatt er i trelldom til en eller alle av disse vanene. Det er en kjent sak, understrekes av de beste medisinske myndigheter, så vel som utøvere, trenere og andre som er interessert i å bygge opp sterke kropper, at alle disse vanene er skadelig for kroppen. Mange sykdommer, spesielt hjerte og lever er direkte spores til bruken av disse legemidlene. Første Korinterbrev 3:17 sier: Dersom noen besudle Guds tempel, skal Gud ødelegge ham, for Guds tempel er hellig, og tempelet er dere. Det virker nesten utenkelig, i lys av dette verset at noen skal forvente helbredelse fra Gud mens defiling kroppene deres med disse anerkjente giftstoff. Hvis du er i trelldom til noen av disse vanene, er det på tide å sette kroppen din gratis. Når du prøver å legge det til side, vil du uten tvil snart innser hva en holder den hadde på kroppen din. Men Gud sa: Hvis Sønnen derfor skal gjøre dere fri, skal dere virkelig fri (Johannes 8:36). Når du gjenkjenner denne skitne vane som bondage og ser til Gud om nåde, vil han sette deg fri! Deretter, når du har blitt levert av sykdommen gjennom Guds kraft, vil føre til sykdommen også være borte, og du kan bli værende vel.

Gud valgte å gjøre sin bolig i menneskekropper, som dokumentert av mange skrifter, inkludert 1 Kor 3:17, sitert ovenfor, og også jeg Corinthians 6:19, Hva? Vet dere ikke at kroppen din er et tempel for Den Hellige Ånd? Enhver kristen er en midlertidig av Hans tempel. Dette er en hellig tillit og ansvar, og Gud blir ikke æret av våre misbruk av våre kropper.

Uforsiktig utsette kroppen for ekstreme temperaturer eller bakterier av smittsomme sykdommer kommer under overskriften "fristende Gud" og kan lett føre til sykdom. Hvis eksponering for disse farene er nødvendig, kan vi kreve Guds beskyttelse. Så lenge vi vandrer ved tro vi trenger ikke være i trelldom å frykte.

KAPITTEL FEM - den absolutte nødvendighet Of Faith

Kapittel 5

Den absolutte nødvendighet TRO!

Din tro har frelst deg (Mark 5:34).

Ifølge deres tro blir det for dere (Matteus 9:29).

Som du har trodd, så blir det for deg (Matteus 8:13).

Han som wavereth er som en bølge på havet drevet med vinden og kastet. La ikke den mannen tror han skal få noe av Herren (James 1:6,7).

Ifølge Mark 5:24-34, en kvinne hadde et problem med blod i tolv år. Hun hadde lidd mange ting av mange leger og brukte alt hun hadde. Men i stedet for å bli bedre, hun snarere ble verre. Til slutt hørte om Jesus, søkte hun ham og rørte ved kappen sin og ble helbredet. Hva gjorde denne kvinnen hele? Mange vil si, "Kristus". I en forstand er det riktig, for uten å berøre ham hun aldri kunne ha blitt helbredet. Men etter at hun ble helbredet, sa Kristus selv, Datter, din tro har frelst deg (vers 34). Ifølge Jesus? egne ord, var det sin tro som gjorde hele hennes. Hun aldri ville overvinne vanskeligheter i sin bane, som tilsynelatende gjorde det umulig for henne å ta på ham, hadde hun ikke hadde tro.

En annen gang kom to blinde menn til Jesus for helbredelse. Han rørte ved øynene deres, og de ble åpnet. Hva var det som åpnet blinde øyne? Etter at Jesus rørte ved dem, erklærte han, Ifølge din tro bli det for dere (Matteus 9:29). I virkeligheten var det deres tro, i samarbeid med Guds kraft gjennom Jesus Kristus som førte til helbredelse deres.

Jesus sa til høvedsmannen, Som du har trodd være, så det gjort til deg (Matteus 8:13).

I lese det Nye Testamentet beretninger om helbredelse i departementet om Jesus og hans tidlige tilhengere, kan vi finne mange setninger som disse. Alle Guds løfter er betinget av tro. Det finnes ingen annen måte å motta noe fra Gud. James statene dette faktum i skarpest mulige språk. La ham be i tro, noe vaklende. For han som wavereth er som en bølge på havet drevet med vinden og kastet ... la ikke at man tror at han skal få noen ting av Herren (James 1:6,7). Tro er et absolutt nødvendighet hvis man skal få noe av Gud.

Gaver healing + tro = healing

Mange i dag har en feilaktig ide om at siden mange er utøvelse av gaver til helbredelse og mirakler, alt de trenger å gjøre er å delta på ett av sine møter og de vil bli helbredet, uten tro på sin side. De tror at gaven av healing vil ta plassen til sin egen tro på Gud. Dette er ikke Skriften! Gaven for helbredelse vil ikke ta plassen din egen tro på Gud.

Det er ingen tvil om at Kristus utøvd alle på Åndens gaver, inkludert helbredelser og mirakler. Men når han dro til Nasaret, Han kunne det gjøre noen mektig verk, bortsett fra at han la hendene på noen få syke og helbredet dem (Mark 6:5). Og han har ikke mange mektige gjerninger der på grunn av deres vantro (Matteus 13:58).

Gavene til helbredelse besatt av Herren selv ikke bringe helbredelse til andre, uavhengig av deres tro. Vil heller ikke gaven av healing utøvd av Guds menn i dag bringe helbredelse til deg med mindre du har tro.

Paul møtte en mann i Lystra, impotente i føttene. Paulus sa til mannen med høy røst, Stå oppreist på dine føtter (Apg 14: 10). Mannen ble helbredet umiddelbart og hoppet og gikk! Legg merke til at, ifølge vers 9, før Paul befalte ham å stå på føttene, oppfattet han at han hadde tro til å bli helbredet. Selv om Paul utøvet gavene til helbredelse og mirakler, kjente han at de var utilstrekkelige, i seg selv, å få det ønskede resultat. Troen på den delen av den lidende personen var nødvendig for å oppnå helbredelse.

Når Kristus helbredet kvinnen at Mark 5:25, gjorde han ikke si "Datter, gjorde min gave har frelst deg," men, Din tro har frelst deg. Paulus sa ikke til den impotente mannen, "All right, kar, få et kort og komme i takt. I've got gave helbredelse." Rather, så Paul situasjonen over og fanges at mannen hadde tro for å bli helbredet!

Det er et fantastisk privilegium i dag for å kunne delta på møtet hvor Gud? S salvet menn bringer befrielse i Jesu navn! Men dette i seg selv er ikke nok. Hvis Kristus selv var gjennomføre møtene og la hendene på de syke i dag, ville han uten tvil si til dem som i gamle dager, «Din tro har frelst deg!"

Lånte tro

Mange mennesker bekjenner at de ikke har mye tro og lurer på om det er mulig for dem å bli helbredet gjennom en annen persons tro. Mange har sagt til meg, "Jeg har ikke noen tro, men kan ikke jeg bli helbredet gjennom troen din?"

James 5:16 sier: Den effektive inderlig bønn Et rettferdig menneskes gavner mye. Men Guds garanti er for dem som selv har tro! Hvis en person har mottatt healing uten å tro, er det absolutt ville være unntaket og ikke regelen fastsatt i Hans Ord.

Du kan bli helbredet gjennom en annen? S tro, men hvordan ville du beholde det helbredelse? Tro er nødvendig ikke bare å motta healing, men også å beholde den, for Satan er ikke lett beseiret. Nesten uten unntak, når en person har blitt helbredet, ville Satan umiddelbart angripe ham, i et forsøk på å snappe fra ham den gaven Gud har gitt. Derfor, hvis din helbredelse avhengig på en annen tro, ville Satan bare å vente til den andre personen var ikke tilstede for å finne fullstendig forsvarsløs og ta helbredelse fra deg. Dette er grunnen til at mange lider i dag av sykdommer de var en gang helbredet av.

Ikke mist motet hvis din tro er lav. Det neste kapittelet er skrevet med deg i tankene. Det vil bygge din tro, hvis du følger instruksjonene i programvaren. Les det ydmykt og lydig. Som du gjør det, vil flammen deres tro brenne klarere og klarere.

KAPITTEL SEKS - ha tro at Gud gir

Kapittel 6

HAR TRO at Gud gir

I det foregående kapitlet fant vi ut at tro er en absolutt forutsetning for helbredelse. Det finnes tusenvis av løftene i Guds Ord, og alle er betinget av tro. Tro at du kan ha! Tro på at Gud gir!

Kristus, på vei til Betania en dag, forbannet et fikentre fordi det produseres noe frukt (se Nummer 11: 12). Han erklærte at ingen ville spise frukt av det treet etterpå. Et mektig mirakel var blitt utført, men det ble ikke umiddelbart klart. Faith hadde vært utøvd. Neste morgen, disiplene igjen så fikentreet, men det var tørket opp ved røttene. Peter uttrykte sin forbauselse over å oppdage at treet var visnet. Jesus svarte ham: Har tro på Gud. For sannelig sier jeg dere: Den som skal si til dette fjellet, Vær du fjernet, og bli du kastet i sjøen, og skal ikke tvil i hans hjerte ... han skal ha tatt han sier (Mark 11:22,23). Det er klart at andre kan ha samme tro Jesus utøves.

Vi kan ha troen på Gud, bokstavelig talt, den tro som Gud gir!

Prisen på tro

Gud gir troen. Gud gir troen til hver person som ønsker det hardt nok til å betale prisen som kreves. At prisen er lydighet, gudsfrykt og hellighet, følge i fotsporene til Jesus, leve uten fordømmelse, og går i fullt lys av Skriften.

Apostelen Johannes sier: Om vårt hjerte fordømmer oss ikke, så [og da bare] Vi har tillit til Gud (1. Joh 3:21). Tro og tillit er det samme. Webster's ordbok definerer tro som «full tillit hos en person." Sikkert ingen kan fortjene vår full tillit grundigere enn Gud!

Tro er ikke en mystisk, spennende følelsen går opp og ned ens ryggraden. Tro er en felles, dagligdagse ting, som er bevitnet i alle aktiviteter i dagliglivet. Du skriver et brev, gå til postkontoret, kjøp en liten stempel, plasserer den på hjørnet av konvolutten, og slippe brev i en postkasse spor - har full tillit til at den personen du adresserte brevet vil motta den innen noen dager. Du har ikke en plutselig, overveldende følelse av at din venn vil motta brevet. Det bare ikke inn ditt sinn til å tvile på at han vil motta brevet.

Noen mennesker har mer tro på Onkel Sam enn i Jesus. Likevel er det ingen grunn til å tvile på Guds løfter, hvis vi har gjort vår del.

Hvis brevet ikke var plassert på postkontoret, eller om stempelet var slapp, kan det være grunn til å tvile på at vår venn vil motta brevet. Likeledes, hvis vi nekte eller unnlate å gjøre vår del i å få våre bønner til Gud, er det ingen grunn til å forvente et svar fra ham. Men hvis vi gjør vår del, Gud absolutt garantier å gjøre sin del - helbredelse er vår!

Nå som vi vet hva vi prøver å få tak i, la oss vurdere skriftlige metoder for å skaffe det. Uansett hvor troverdig en bekjent kan være, kan vi aldri føle deg helt sikker på at han meritter full tillit til vi er godt kjent med ham. Dette er grunnen til at mange mennesker ikke klarer å stole på Gud. Vi blir kjent med Gud ved å gå sammen med ham hver dag, og ved å lese hans ord. Troen kommer av å høre, og høre ved Guds ord (Romerne 10: 17). Les Guds Ord. Les det som du ville gjort et brev fra en betrodd venn. Vurder den endelige autoritet. Turn resolutt bort fra bøker og samtaler, der spørsmålet sannheten i Guds Ord.

Jesus anklaget en religiøs gruppe i hans dag gjør Guds ord om ingen effekt gjennom tradisjoner (Mark 7:13), og undervisning for doktriner bud menn (Mark 7:7). Mange forkynnere i dag innstilt på intet Guds løfter, baserer sin undervisning på ting de har observert rundt dem, heller enn på Guds Ord. Tro kan bare bli bygd på makt og suksess av Guds ord, ikke på vår egen eller andres svakheter og feil.

Så tro, etter å ha blitt plantet i hjertet gjennom Word, må vannes og næret gjennom en ekte kjærlighet til Gud. Fullkomne kjærlighet driver frykten ut (1. Joh 4:18). Frykt er det direkte motsatte av tro. Det er morderen av tro. Det er ingen frykt i kjærligheten. Du kan ikke ha tro hvis du ikke elsker Gud. Du kan håpe han vil helbrede. Du kan si: «Jeg vet at han er i stand til." Men du kan ikke ha tro.

Adlyde Guds bud

Hvis du elsker Gud, vil du holde hans bud (se Johannes 14:15,21,23). Unnlatelse av å holde Hans bud er årsaken til at mange ikke har tro. Tro ... arbeider etter kjærlighet (Gal. 5:6). Kjærlighet er manifestert av lydighet. Ulydighet mot de kjente Guds vilje indikerer en mangel på tro og kjærlighet. Hvis vi elsker Gud, vil vi være opptatt av å vite og gjøre hans vilje.

Jeg tror den største hindringen for å tro i dag er ulydighet. John sier: Mine kjære, dersom vårt hjerte fordømmer oss ikke, så har vi tillit til Gud. Og alt vi spør, får vi av ham, fordi vi holder hans bud, og gjøre de tingene som er gledelig i hans øyne (1. Joh 3:21,22).

Real tro - levende, vital tro - er umulig for folk som ikke er i harmoni med personlighet og Guds Ånd, fordi de lever i ulydighet mot Guds bud.

Mange mennesker i dag som bekjenner seg å være kristne lever under konstant fordømmelse for synd og ulydighet mot den kjente vilje og Guds Ord. En slik person kan aldri har fast tro før han først har omvendt seg fra sine synder og vendte ryggen på dem. For først da vil det fordømmelse permisjon. Bare da kan han ha god samvittighet overfor Gud, som gir perfekt tillit eller tro.

Motta Den Hellige Ånd

Tillit hos noen kan være ødelagt på grunn av lever i fordømmelsen som lys - lys av Skriften om dåp i Den Hellige Ånd - har kommet til verden, og de har ikke gått i dette lyset. De vet at de burde ha denne herlige opplevelsen, men de har ikke oppfylt vilkårene for å motta den.

Har dere fått Den Hellige Ånd siden dere trodde? (Apg 19:2). Sikkert dette ikke kan kalles en urettferdig spørsmål til kristne. Paul stilte dette spørsmålet i en gruppe på tolv troende i Efesos. Alle kristne burde ha denne opplevelsen, ikke bare fordi Gud befalte det (og det burde være grunn nok), men også fordi den kristne behov denne makten til å arbeide og vitne om sin Herre.

I Det nye testamente kirken ble hvert medlem fylt med Den Hellige Ånd. Alle kristne enkeltpersoner og grupper omtales i Det nye testamente ble døpt med Den Hellige Ånd, som en egen og annerledes erfaring fra konvertering, og kommer etter konvertering. Jesu disipler var alle reddet, ettersom Kristus hadde bestilt dem å forkynne evangeliet og å helbrede de syke, og hadde fått makt og myndighet over djevler (se Lukas 9:1,2). Deres navn ble skrevet i himmelen (se Lukas 10:20), et tydelig tegn på at de ble reddet. Likevel Jesus befalte dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men vente på Løftet om Faderen, som har sier han, dere hørt om meg. John virkelig døpt med vann, men dere skal bli døpt med Den Hellige Ånd ikke mange dager derav (Apg 1:4,5).

Og se, jeg sender løftet om Faderen på dere: men vente dere i byen Jerusalem, TIL dere være endued med kraft fra det høye (Lukas 24:49). Dette er ikke bare et bud til noen få mennesker i days gone by, men det er for kristne overalt i dag. Mens forkynnelsen sin første hellige ånd tale etter å ha mottatt den Hellige Ånd, sier Peter, Vend om og bli døpt hver og en av dere i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, og dere skal få gave av Den Hellige Ånd. For løftet er dere, og dine barn, og til alle som er langt borte, og med så mange som Herren vår Gud skal kalle (Apg 2:38,39).

Mange anser dåpen av den Hellige Ånd til å være en ren privilegium i stedet for en direkte kommando. Men det er en kommando, for Paulus sa, Vær ikke drukne av vin, hvor er overflødig, men bli fylt av Ånden (Efeserne 5:18). Siden dette er en kommando, må man være lydig mot Guds befaling. De som har kommet inn i lyset av Guds sannhet er forventet å gå i det lyset, og unnlatelse av å gjøre det bringer fordømmelse. Og dette er dommen er at lyset kommer inn i verden, og menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde (Johannes 3:19). Mange folk i dag er mer eller mindre, levd under fordømmelse fordi de ikke har laget en innvielse av full lydighet at de skulle få dette strålende opplevelse, dåpen av den Hellige Ånd.

Apg 5:32 gjør det klart at de som er lydige har mottatt den Hellige Ånd. Og vi er vitner om disse ting, og slik er også Den Hellige Ånd, som Gud har gitt til dem som adlyder ham. Det fremgår av dette verset at hvis du ikke har vært fylt med Den Hellige Ånd, har du ennå ikke fullt lydige. Og hvis du ikke har vært lydige, så du har vært ulydig. Ulydighet er synd ... synd bringer fordømmelse ... fordømmelse ødelegger troen.

Bli i Kristus

Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, dere skal spørre hva dere vil, og det skal skje dere (Joh 15:7). Man må forbli i Kristus å være i en posisjon til å utøve reell tro før han kan motta den tro som Gud gir. Gud gir ikke troen til folk som ikke blir i Ham. Hvis han gjorde det, ville noen - selv drankere, horer, tyver, mordere og fiender av Guds rike - kunne ha og utøve tro og motta fra Gud alt de spurte. Men siden de velsignelser Gud er for dem som tjener ham og satt ham første gang i sitt liv, må man forbli i Kristus før tro faktisk kan utøves.

La oss se på Guds Ord for definisjonen av følger i Kristus. Den som sier at han blir i ham, burde han også så å gå, selv når han gikk (Joh 2:6). I dette verset, er det helt klart at dersom vi bekjenner forbli i Kristus, bør vi vandre som Han vandret. Venn, hvis du ikke gå som Kristus gikk, er du ikke følger i Ham, og det er ikke rart du har ingen tro! Du kan aldri være virkelig tro bakken før du begynner å forbli i Kristus og vandre som Han vandret. Dette er ikke bare mulig, men det er Guds befaling.

Også Kristus led for dere, og etterlot oss et eksempel, at vi bør følge hans måte: Hvem gjorde ingen synd (1. Peter 2:21,22). Kristus ikke leve i faste synd. Han gjorde ikke lage unnskyldninger for synd. Han motsatte djevelen og fristelsen selv om han ble i alle punkter fristet samme måte som vi, men uten synd (Hebr. 4:15). Han er vårt eksempel. Og han står klar til å hjelpe oss vandre som Han vandret - i Hans fotspor. Den som blir i ham synder ikke (1 Joh 3:6).

Jeg er klar over at denne undervisningen er i motsetning til mye av dagens religiøse lære. Jeg er også klar over at mange av dem som hevder å være Guds barn, og tror på guddommelig helbredelse har blitt bedt om og om igjen, uten å kunne utøve tro for helbredelse. Denne saken er av tilstrekkelig betydning for å gjøre det lønner seg å innse fakta, uavhengig av meninger. Det er en grunn til at disse menneskene fortsetter i sine sykdommer, smerter og sykdommer, og kan ikke motta helbredelse for sin syke kropper. Det er ikke fordi Gud er en forskjell på folk. Ofte er det fordi den rammet personen ikke har betalt prisen for troen, som er lydighet og hellighet.

Leve et hellig liv

Håpet er tilgjengelig for folk uten hellighet, men tro ikke! Hvis folk uten hellighet kunne tro, kunne de ha alt de ønsker fra Gud, for Gud garanti til de som har tro er, Hva som helst dere ber om i bønnen, tro, skal dere få (Matteus 21:22). Og Gud sa også, Følg fred ... og hellighet, uten noe som ingen mann skal se Herrens (Hebreerne 12:14).

Det er en felles pedagogisk dag at alle synder hele tiden, at det er umulig å leve over synd, og at så lenge vi er i denne verden, må vi nyte av et visst antall syndene i dette livet. De som underviser denne doktrinen sitat rekke skriftsteder som gjelder bare for den unregenerate mann som aldri har hatt en frelse opplevelse. Men Gud sier, Vær dere hellige, for jeg er hellig (1. Peter 1: 16).

Paulus sier, Våkn opp til rettferdighet, og synd ikke, for noen har ikke kunnskap om Gud: Jeg snakker dette til skamme din (1 Korinterbrev 15:34).

Ifølge dette verset, ikke de som finner unnskyldninger for sine faste synd ikke har kunnskap om Gud. For en skam! Det er åpenbart at slike bekjennende kristne ikke leser sin Bibel.

Etter at Jesus hadde helbredet en mann, fant han ham i templet og sa til ham: Se, gjorde du er hel: synd ikke mer, så ikke en verre ting kommer over deg (Johannes 5:14).

Til kvinnen fra Samaria, sa Kristus, Gå, og synd ikke mer (Johannes 8: 11).

Mine barn, dette skriver jeg til dere, så dere ikke synder (1 Joh 2: 1).

Paul avgjort synden spørsmålet i Romerbrevet 6:1.2 da han sa: Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden, for at nåden kan abound? Gud forby!

Når folk igjen deler holdningen til Kristus om synd spørsmålet og begynner å bli i Gud, vil folkemengden igjen bli helbredet og bøker som dette vil være unødvendig. Men før menneskene er opplyste og lære sannheten, bøker som dette må være skriftlig.

Tallrike mennesker i dag spør spørsmålet, "Hvorfor ble jeg ikke helbredet? Svaret er enkelt: fordi ingen tro, eller utilstrekkelig tro. Det er mer enn én årsak til mangel på tro, men hovedårsaken er mangel på hellighet. En annen fremragende grunn er det felles forsømmelse av bibelstudier. Ikke rart det er en mangel på tro i hjertene til så mange i dag.

Gud selv har etablert prisen på tro. Elske Gud. Les Hans Ord. Adlyde hans bud. Tro sine løfter.

Hvis noen kan dette virke som en umulig pris, men Gud har gitt mannen til å betale den. Den samme Kristus som frelser fra synd vil beholde dem som ønsker å bli holdt av Hans mektige kraft. Herren er trofast, som skal stablish deg og bevare deg fra det onde (2 Tess 3:3).

Nå til ham som er i stand til å holde deg fra å falle, og å presentere dere feilfrie før tilstedeværelsen av hans herlighet med umåtelig glede (Judas 24).

Gud ikke kommandoer bare at vi blir i ham, men han gjør det mulig ved å gi oss kraft til å motstå djevelen i fristelse. Det har ingen fristelse møtt deg, men som er felles for mann: Men Gud er trofast, hvem vil ikke la deg bli fristet over at dere er i stand til, men vil med fristelsen også gjøre en måte å flykte, så dere kan å bære det (1 Korinterbrev 10:13).

Jeg har funnet ut at de som har et reelt ønske om å behage Gud, er de som leser sin Bibel og be, oppnå hellighet. Det er de samme menneskene som roper seieren over sykdom, sykdom, og makten til den fienden. Gud har gitt dem tro.

Faith - en gave og Åndens frukt

Tro er oppført som en av de ni Åndens gaver (se 1. Korinterbrev 12:9). Tid og sted vil ikke tillate oss å dvele lenge ved troen som en av de ni gaver. Det er nok å si at troen er nevnt her er en gave av Ånden, gitt av Ånden. Kirken er formante i vers 31 til begjære inntrengende best gaver.

Alle kristne har en viss tro. Det er umulig selv å bli frelst uten. For øyeblikket om frelse, tro begynner å vokse som en frukt, for tro er en frukt av Ånden, så vel som en åndelig gave (se Gal. 5:22). Som en del trær i en frukthage produserer svært lite frukt eller frukt av dårlig kvalitet, så noen kristne synes å gi lite Åndens frukt. Frukt må først bud, deretter vokse og utvikle seg. For riktig utvikling av frukt av troen, må det være riktig næring som frukt i frukthagen. Siden troen kommer ved å høre Guds ord, bør den kristne lese Guds Ord ofte. Utenat mange av Guds løfter som gjelder healing og stå på dem. Quote dem igjen og igjen. På denne måten vil tro vokse.

Troen må være bygget på Guds Ord og bare ved Guds Ord. Erfaringer og vitnesbyrd om andre bare bringe håp, ikke tro. Tro kan ikke bygges bare på erfaringer fra andre. Det kan ikke bygges på ett? S følelser eller på det som har blitt sett. Å se den mektige Guds kraft bringe helbredelse til andre vil gi håp til våren i hjertet, men dette er ikke tro. Det er nyttig å tro, men kan ikke ta plassen til tro -- Troen kommer av å høre, og høre ved Guds ord (Romerne 10: 17). Base deres tro utelukkende på Guds Ord. Don? Ikke snakke med hensyn til hva du kan eller ikke kan føle. Folk som måle sin helbredelse ved sine følelser aldri kreditt noe til Gud? S Word. Personen som tar imot Guds ord for sin egen sak, om resultatene er synlige og "feelable" eller ikke, vil snart se og føle resultatene, for dette er den tro som Gud gir. Virkelig tro er bare å ta Gud på Hans Ord. Jo mer av Guds ord du har gjemt i ditt hjerte, jo lettere er det å tro og utøve tro på at Word.

Det er mange hindringer til å tro, og neste kapittel omhandler dette emnet. Les den nøye og bønn, og følg instruksjonene, og den Gud som aldri svikter helt sikkert vil belønne din lydighet med en ekte, vital og levende tro? den tro at Gud gir! Denne typen tro kan kreve Gud? S garanti for helbredelse som ikke kan mislykkes.

 KAPITTEL SEVEN - hindringer for troen

Kapittel 7

Hindringer for troen

Tro er å ta Gud på Hans Ord.

Det er lett å se at synden skulle hindre en fra å ha tro for å godta helbredelse etter Guds Ord lover ikke helbredelse til synderen. Vi vet at Gud hører ikke syndere (Johannes 9:31). Guds løfte til syndere, er at han vil tilgi deres synder når de omvender seg og vil dømme sine synder hvis de ikke omvender seg.

Guds lover å svare på bønn og bringe helbredelse er for hans lydige barn. Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, dere skal spørre hva dere vil, og det skal skje dere (Joh 15:7). Forblir i Kristus garanterer at deres bønner vil bli besvart.

Unnlatelse av å forbli i Kristus skal først på noen liste over hindringer for å tro, for det opphever Guds garanti.

Forblir i Kristus ikke er oppnådd gjennom kirken medlemskap eller å være snill mot dine naboer. Det er ikke oppnådd gjennom å synge i koret, undervisning en søndag skoleklasse, forkynnelse eller bønn. For å forbli i Kristus, må du bor i og ved Guds Ord og være i gledesfylt fellesskap med Gud. Det finnes? Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus (Romerne 8: 1).

Mange spør amiss

Noen mennesker be til Gud og motta. Andre spør i samme ord og får ingenting. Dette er ikke en tilfeldighet eller respekt av personer, men om tro. Dere ber og får ikke, fordi dere ber galt, kan det hende at dere bruker det på dine lyster (Jakob 4:3). Denne typen spør kan aldri gjøres i tro. Det kan være et ønske om å være godt og med et håp om at "det kan fungere," men det kan ikke tro, for i denne typen be det er ingen lover på tro som kan være basert. Noen ønsker healing for bedre å kunne fortsette sitt syndige sysler. Et samfunn dame ville helbredelse for henne trukket og forkrøplede hender slik at hun kunne håndtere det å spille kortene mer elegant. Simon the Sorcerer ønsket å kunne meddele den Hellige Ånd ved håndspåleggelse, slik at han kunne snu denne gaven til sin egen økonomisk gevinst (se Apg 8). Gud gir ikke tro på slike mennesker. Brukt ukritisk av dem som er styrt av sin egen lyst, kan det også være farlig. Av denne grunn er det gitt bare til dem som blir i Kristus og hvem hans ord følge. Bare disse kan være klarert til å bruke slik en mektig kraft.

Fordømmelse

De som blir i Kristus er ikke dømt. Om vårt hjerte fordømmer oss ikke, så har vi tillit til Gud. Og alt vi spør, får vi av ham, fordi vi holder hans bud, og gjøre de tingene som er gledelig i hans øyne (1. Joh 3:21,22). Dette er Guds formel for tro. Inntil du har møtt denne tilstanden, kan du ikke tro. Du kan bli overbevist om at Gud er mektig til å helbrede deg, men du kan bare håpe at han vil, for han har ikke lovet å gjøre det mens du lever i synd, under fordømmelse.

Jeg vet en millionær som lett kunne gi meg tusen dollar. Jeg vet at han kunne gjøre det. Han kan ha gitt en av mine venner tusen dollar. Jeg har selv sett sjekken. Jeg trenger det veldig dårlig, og håper inderlig at han eller annen måte vil bestemme seg for å gi meg tusen dollar. Men jeg har ingen reell grunn til å tro at han vil hvis han sier at han vil.

Guds kraft er tilstrekkelig til å helbrede alle, samt å redde dem. Men han lover å helbrede dem som holder hans bud og vandre i hans lover, de som tror at alle hans ord er sannhet.

Fordømmelse er uten tvil den største hindring for tro. La oss vurdere noen av de tingene som gir fordømmelse til kristne og hindre deres tro. Alt som er av ulydige, ugudelige, er vanhellige natur en hindring for tro.

Peter formaner ektemenn og hustruer om deres forhold: Likeledes, dere hustruer, være i underordne seg under mennene, at hvis noen ikke holder ord, men de kan også uten ord bli vunnet av samtalen av koner, skal også dere ektemenn leve med dem i henhold til kunnskap, gi ære til kona, som til det svakere kar, og som arvinger sammen av nåde i livet, at deres bønner ikke skal hindres (1. Peter 3:1,7).

Tro mange blir hindret på grunn av ubibelsk relasjoner i hjemmet. Men ubibelsk holdninger til vår neste, utenfor hjemmet kan også være en stor hindring for tro. Hvilke ting bønnene dere ønsker, når dere ber, tro at dere får dem, og dere skal få dem. Og når dere står og ber, tilgi, hvis dere har burde mot eventuelle (Mark 11:24,25). En uforsonlig ånd hindrer tro.

Tiende ... er Herrens (Tredje Mosebok 27:30).

Mange bekjennende kristne lever under konstant fordømmelse fordi de nekter å gi Gud hans tiende. De vet at Bibelen lærer konsekvente tiende og at en tidel av økningen deres bør gis til Gud for støtte fra departementet. Likevel stort antall av kirkens folk nekter å vandre i lys av Guds Ord. Mange av disse såkalte "hellige" bidra til å gjøre opp vår healing linjer. Gud kaller dem tyver (se Malaki 3:8). Hvis du har blitt robbet Gud, ikke forvent ham til å helbrede deg til du først har bedt om hans tilgivelse og bli en tither. Riktignok kreves loven tiende, men den tiende er eldre enn loven. Og Guds løfter er fortsatt sant. Bær hele tienden inn i boden, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier LORD hærskarenes Gud, hvis jeg ikke vil åpne vinduene på himmelen, og skjenker seg en velsignelse, at det ikke skal være plass nok til å motta den (Malaki 3: 1 0).

En annen hindring for tro finnes i James 5:16. Bekjenner dine feil til hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Mange er raske til å se andres feil, men er tilsynelatende blind for feil av sine egne. Med denne ånd, kan man neppe forvente å ha tro til å stole på Gud om helbredelse.

Få mennesker hevder å være perfekt, men når konfrontert med nødvendigheten av å bekjenne feil for å få helbredelse, er de fortsatt ikke villige til å tilstå. Mens mange mottar umiddelbar healing i healing linjer, andre går gjennom mange healing linjer og enda de ikke er leget. Ifølge James 5:14, disse menneskene må ringe i de eldste i kirken om hjelp. Med mye hjerte-forskende og bønn, må de søke sine liv for å finne årsaken til at healing er blitt holdt tilbake. Deretter, når lyset fra Gud har åpenbart problemet, bør de innrømme at feilen til dem som ber sammen med dem og be sammen om at feilen kan bli overvunnet. Så, som svar på de samlet bønner ble rammet personen og de eldste som har blitt kalt inn for å hjelpe, kan Satan bli kjørt fra feltet, og en dobbel seier kan vinnes. Trelldom både synd og sykdom vil bli brutt.

De som hører slike tilståelse må Husk at i årsaken til kristne brorskap, er de plikter å snakke om feil til ingen andre enn Gud.

Eventuelle uvilje mot å innrømme feil betyr vanligvis en uvilje mot å forlate dem, eller mangel på tillit til Guds kraft til å bringe befrielse. Dette er en av de største hindringer for å tro.

En form for gudfryktighet

Vi er advart i Guds ord at i de siste dager skal det være de i verden ha en form av gudsfrykt, men fornekter dens kraft (2 Timoteus 3:5). Sikkert dette ikke gjelder for dem som ikke gjør yrket gudsfrykt, men til kirker og prester som gjør høyt yrker av gudsfrykt, men fornekter at det er noe overnaturlig kraft i drift i arbeidet i dag. I stedet for konvertering ved hjelp av en ny fødsel, råder de gode forsetter, kirke medlemskap eller dåp. Ingen av disse tingene kan endre hjertet.

En slik religiøs mann kom til å anerkjenne det nytteløse av sin egen lære og oppriktig søkte Guds vei. For ham, sa Jesus, Dere må fødes på nytt (Joh 3:7). Noen som kaller seg "Fundamentalister" akseptere dette mye av mirakel-arbeider Guds kraft, men ikke mer. De er enig med Mark 16:16, Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, Men de fornekter kraften i versene 17 og 18, Disse tegn skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig ting, skal det ikke skade dem, de skal legge hendene på syke, og de skal komme.

De samler sammen i kirker og synger salmer, prekener preker, be vakre bønner, og noen enda døpe med vann og ta nattverden. De har alle de ytre former av gudsfrykt og er anerkjent av verdenssamfunnet og regjeringen som "Kirken. Men de absolutt nekter kraften Jesus lovet å gå med det guddommelige. I samme vers med advarselen sitert i begynnelsen av denne tanken, forteller Gud oss klart hva de skal gjøre hvis vi er forbundet med en slik gruppe mennesker -- fra slike vender seg bort (2 Timoteus 3:5).

Mange unnlater å motta healing fordi de ikke har tatt hensyn til denne advarselen. Den gnist av tro har begynt å lyse i sine hjerter, men i stedet for å samle seg sammen med andre i ditt dyrebare tro som vil oppmuntre og veilede dem inn i et stadig større tro, insisterer de på igjen i selskap med dem som ikke bare ikke tror på mirakel-arbeider Guds kraft, men som åpent fornekter at det finnes noen slik kraft.

Din personlige tro har like god sjanse til å overleve under slike omstendigheter som kull brann i et badekar med isvann. Gud har ikke kalt deg til å forbli i et slikt miljø. Det er veldig godt å fortelle dem hva du har funnet i Guds Ord. Hvis de også mener, du har vunnet en venn i Kristus. Men hvis de ikke vil tro, så Guds Ord sier klart å snu seg vekk fra dem. De har vendt seg bort ørene fra sannheten, og vil gjøre deg bort fra sannheten også, hvis du fortsetter i deres selskap.

Søk i Skriftene. Bygg din tro på Guds Ord og så komme inn i en kirke, som har gjort det samme. Mange, mange mennesker forhindret fra å motta healing tro fordi de har mislyktes i å akt dette viktige undervisning fra Guds Ord.

Gud har garantert å helbrede dem som ber i tro, uten vaklende. Den eneste måten som Satan kan hindre deg fra å motta helbredende Gud har lovet deg er å holde deg fra å be i tro. Dette oppnår han ved å lure deg inn slik at hindringer for å bli værende i livet ditt. Undersøk ditt hjerte og liv i dag. Bli kvitt hindringer. Deretter kan du komme til Gud uten fordømmelse. Om vårt hjerte fordømmer oss ikke, så har vi tillit til Gud. Og alt vi spør, får vi av ham (1. Joh 3:21,22).

En av de mest utbredte hindringer for å tro er funnet i de vanlige misforståelser om læren i Guds Ord, som vil bli diskutert i neste kapittel. Disse er hovedsakelig på grunn av feilaktig undervisning av de som ikke har Guds kraft i sitt eget liv. De gjør unnskyldninger for seg selv ved å justere undervisningen av Skriften til egen tenkning. Selv om de kan være veldig lært i ting i denne verden, fra Guds ståsted de er unlearned og ustabil og fravriste Skriften ... til sin egen ødeleggelse.

KAPITTEL ÅTTE - misoppfatninger OM HEALING

Kapittel 8

Misoppfatninger om helbredelse!

Mange gjenfødte kristne som lever oppriktig og helhjertet for Gud fortsatt plaget etter bønn for helbredelse. Dette kan skyldes en misforståelse om læren i Guds Ord. Kanskje de ikke har vært i stand til å forstå at Gud lover helbredelse til alle som ber i tro. De innser ikke omfanget av Guds store garanterer å helbrede, og på grunn av denne misforståelsen, har de bedt med vaklende tro.

Urokkelig tro

Gud sier, La ham be i tro, noe vaklende. For han som wavereth er som en bølge på havet drevet med vinden og kastet. For ikke la denne mannen tror han skal få noen ting av Herren (James 1:6,7).

Ofte er disse menneskene kommer til bønn tro at de DO mener og vil ikke vakle i troen. Men når det er satt på prøve, finner de at deres tro vakler. De sier, "Jeg trodde jeg skulle bli helbredet denne gangen, men jeg bare ikke kan synes å ha nok tro."

Disse menneskene virkelig gjøre har tro. Men deres tro vakler på grunn av misforståelser om Guds Ord som har tidligere blitt undervist som lærer, men som egentlig ikke kan påvises ved Guds Ord. Dette er tradisjoner for menn som gjør Guds ord på ingen effekt (Mark 7:13) til den personen som heeds dem.

Jesus sier til dem som underviser på denne måten, Forgjeves gjør de tilber meg, undervisning for doktriner bud menn (7:7 Markus, Matteus 15:9).

Gud har garantert healing til sitt folk. Men noen som bekjenner seg å være hans ministere har fortalt folk at han ikke mente det han sa!

Lidelser for Guds herlighet

En annen fremtredende misforståelse er at noen ikke kan bli helbredet fordi de lider for Guds herlighet. Denne undervisningen er basert på to feiltolket hendelser i departementet av Kristus.

Da Jesus fikk høre at Lasarus var syk, svarte han: Denne sykdommen er ikke til døden, men Guds herlighet, som Guds Sønn kan bli forherliget dermed (Joh 11:4).

Da Jesus endelig kom til Betania og ble møtt av søstrene av Lasarus, han visst ikke møtt med ros. De var ikke priste Gud og Hans Sønn. Men Guds Sønn ble herliggjort da Lasarus kom ut fra graven (se vers 44).

I en annen sak, spurte noen av Jesu disipler ham om en mann som var født blind. De lurte på om mannen hadde syndet eller hans foreldre. (Dette er et eksempel på den feilaktige holdningen til den tiden når det gjelder forholdet mellom synd og sykdom.) Jesus svarte: Verken har denne mannen syndet eller hans foreldre: men at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham (Joh 9:3).

Dette behøver ikke antyde at verken denne mannen eller hans foreldre hadde begått en synd, for vi blir fortalt, Alle har syndet og kommer kort av Guds herlighet (Rom. 3:23). Snarere var dette blindhet, som var uvanlig, ikke direkte uvanlig straff for synd.

Men om denne mannen var blind for Guds herlighet, da Jesus ble arbeidet mot Guds herlighet, for han ga skue denne dagen til mannen. Denne mannens blindhet var ikke i seg selv, en ære til Gud. Men heller, var hans blindhet en anledning for Guds gjerninger for å bli åpenbart på ham. Når folk så denne mannen, blind fra fødselen av, plutselig får han synet, ble Gud herliggjort.

Hvis du lider for Guds herlighet, så la Gud bli herliggjort NÅ ved å ta imot healing fra Ham. Være et vitne til alle rundt deg om mektige Guds kraft som bringer befrielse for alle som stoler på ham!

Ikke én gang i hele sitt jordiske virke gjorde Jesus noensinne kommandere en person til å være syk. Men befalte han mange til å være godt og helbredet dem med Hans Ord. Ikke en gang gjorde en syk person kommer til ham og ber om å bli helbredet, og får svaret: «Det er Guds vilje for dere å være syk for hans herlighet."

Jesus Kristus den samme i går og i dag, og for alltid (Hebr 13:8). Da er det utenkelig at mens han var her på jorden, glorifisert Han Faderen ved helbredet alle slags sykdommer og alle slags sykdom blant folk (Matteus 4:23), men nå, etter å ha gått tilbake til Faderen, han er æret av mennesker gjenværende tålmodig i lidelse, og erklærte at det er bevis for hans kjærlighet. Det er ikke rart at syndere ikke er interessert i å dele i slike love!

Ingen steder i Guds Ord er sykdom erklært å være et bevis på Guds gunst. Snarere er det straffen for synden (se Mosebok 28:22-28,61). Belønningen av lydighet er helse og helbredelse (se Mosebok 15:26).

Et skrikende inkonsekvens i «lidelser for Guds ære" teori er at mens disse menneskene ikke kommer til Gud om helbredelse, synes de å føle ingen skrupler med samvittighet å gjøre alt som menneskelig makt kan gjøre for å lette smerte og gjenopprette helsen. Hvis sykdom er virkelig Guds vilje for dem, bør de prøve å flykte det?

Anta at jeg sier dere: "Jeg er arbeidende i denne byen til Guds ære. Det er Hans vilje for meg å arbeide her. Men jeg vil bare bli til jeg kan liksom finne en måte å komme vekk herfra. I'm leaving like snart jeg kan tjene, tigge, eller låne prisen på en buss for å ta meg vekk. Jeg vet det er Guds vilje for meg å være her, men han kan bare holde meg her ved å gjøre det umulig for meg å gå! " Folk ville bli forferdet og sannsynligvis vil anklage meg for opprør mot Gud.

Likevel, noen sier de lidelser for Guds herlighet og likevel er det tydelig at de vil lide kun så lenge det er umulig for dem å gjøre seg godt. Er ikke dette inkonsekvent?

Sykdom er ikke Guds vilje!

Sykdom er et verk av djevelen. Det er Guds vilje at hans folk blomstre og være i helse (3 Johannes 2). Derfor, la oss komme til Gud uten vaklende, i full forvissning om at vi ber i sitt testamente.

Og dette er den tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, hører han oss: Og hvis vi vet at han hører oss, hva som helst vi ber om, vet vi at vi har anmodninger om at vi ønsket av ham (1. Joh 5:14,15).

De som insisterer på at noen er syke fordi det er Guds vilje styrke sin posisjon ved å sitere eksempler noen få tilfeller i Skriften. De mener at dette er bevis for at Gud har utvalgt noen av hans beste tjenere til å lide nød. I beste fall er dette bare indisier, og må godkjennes "med reservasjoner" i noen domstol. Under nøye undersøkelse, disse tilfellene bryte ned som indisier.

Streve etter perfeksjon

La oss først vurdere saken av Job's koker. Ifølge vitnesbyrd om Gud selv, var jobben en perfekt og rettskaffen mann, ved at han frykter Gud, og escheweth onde (Job 1:8). Ingen guddommelig eller overmenneskelig perfeksjon er tilskrevet Job. Enhver kristen kan og bør være minst like perfekt som var jobb, for våre muligheter, rettigheter og makt er langt forut for sin. Jesus forlot oss budet skal perfekt, selv som din Far i Himmelen er fullkommen (Matteus 5:48). Skriften - som Job aldri hatt privilegiet av å lese fordi han bodde før de ble skrevet - fikk at Guds mann kan være perfekt (2 Timoteus 3:17).

Ingen kristne som er fornøyd med å være noe mindre enn perfekt er i Guds vilje eller i en posisjon til å søke helbredelse. Selv om vi kanskje må si med Paulus, Ikke som om jeg allerede hadde oppnådd, enten allerede var perfekt, men jeg følger etter (Filipperne 3:12), la oss holde dette målet hele tiden foran oss og oppriktig «trykk mot mark" til alle tider. Aldri unnskyldning for feil. Perfection er målet.

Gud regnskapsføres jobb som perfekt fordi han oppriktig fryktet Gud og unngikk (skydd, fant ingen glede i å gjøre) ond. Imidlertid vil en nøye studie av Jobs bok avslører den ettertenksomme leser nok grunner i jobb selv om de problemer som kom over ham. Gud sender ikke sine trofaste og elskede tilhengere til tortur av Satan for noen bedre grunn enn å bare bevise et poeng til djevelen. Sant nok, Job's trofasthet var utprøvd, og Satan's rose viste seg tom, men et langt større problem enn det som var involvert i rettssaken mot Job. The Book of Job indikerer at selv en perfekt mann kan gjøres bedre.

Frykt ikke tro

Merk at mens Job ble berømmet for sin frykt for Gud (se Job 1:8), dette var ikke Job eneste frykt. Da han var mangel på familie og eiendeler, lidelse i kroppen, hånet av hans kone, og misforstått og beskyldt av sine venner, ropte han ut: Det som jeg stor fryktet er kommet over meg (Job 3:25).

Tro er vår beskyttelse mot synd og sykdom, og det er vårt forsvar når disse fiendene tar fatt på oss. Satan så det som en sikring rundt jobb, som han ikke kunne trenge. Men frykt, gjør det motsatte av tro, en åpning i hekken der Satan kan komme inn. Jobb er ikke å bli fordømt for holdningen sin, for han hadde ikke skrifter som vi gjør i dag. Hans kunnskap om Gud kom bare fra muntlig tradisjon og en ufullstendig direkte personlig åpenbaring av Gud. (Det er allment anerkjent at Job var den første boken i Bibelen som skal skrives.) Siden troen kommer ved å høre, og høre ved Guds ord, er det litt rart at Job ikke å ha tilstrekkelig tro å beskytte ham fra Satans angrep.

Men å ha Guds strålende løfter så lett tilgjengelig, bør vi ta tak i dem ved å tro og steg ut i den herlige frihet tilgjengelig for Guds barn. Som Guds barn, trenger vi ikke grave i Job aske heap, leter etter en unnskyldning for å forbli i trelldom under sykdom og undertrykkelse av Satan.

Gud sendte ikke plage Job. Satan ... slo Job med sår koker (Job 2:7). Men selv dette kunne han ikke gjøre uten Guds tillatelse.

En tid for eksamen

I desperasjon han undersøkte Job sin holdning til Gud, og gjennom det kamp av sin sjel, fant et nytt forhold til Gud. Riktignok hadde han fryktet Gud, forsøkt å gjøre det rette og unngå det onde, men nå, når hans kone presset ham til å forbanne Gud og dø (se Job 2:9), og vennene hans anklaget ham for all slags synd og kalte dem ved navn, oppdaget Job at bare én ting forble et fast anker i sin raskt skiftende verden. I sitt kval ropte han, Selv om han drepe meg, men likevel vil jeg stoler på ham (Job 13:15). Gud kunne ikke se bort fra en slik tro på det. Umiddelbart begynte Gud å jobbe mot Jobs befrielse. Han åpenbarte seg jobb i et herlig glimt av herligheten som har sjelden vært likeverdig i sin omgang med noen mann. I lys av denne åpenbaringen hadde Job en fin mulighet til å sammenligne sin egen rettferdighet med den Maker hans og fant seg selv dessverre mangler. Han nærmet seg Gud da, ikke i en ånd av selvrettferdighet, men i sann ydmykhet og omvendelse (se Job 42:6) blandet med troen. Han var selv villig til å be for befrielse av hans anklagere, og Herren vendte fangenskap jobb, da han ba for sine venner (Job 42: 10).

Men den vakreste delen av hele historien er funnet i den avsluttende versene i Book of Job. Etter jobb hadde angret hans selverklærte rettferdighet og mangel på tillit og hadde bevist sin ydmykhet og tilgivelse ved å be for sine venner, sette Gud ham fri fra fangenskap av Satan. Job var tilbake alle sine tidligere prakt, med enda mer enn han hadde i begynnelsen. Han levde et 140 år, og det er ingen posten at han noensinne har hatt en koke å irritere ham i all den tid!

Hvis du har fulgt Jobs eksempel sitter i asken haugen bemoaning din skjebne og beskylde den på Gud, må du ta en titt på deres eksempel. Plasser din tillit til Gud, som Job gjorde, selv om det kan synes å føre bare til døden. Start søk på Skriftene, lesing bønn, som om du aldri hadde hørt forklaringene mennene har lagt av sine tradisjoner. Look to Gud selv for å finne årsaken til sykdom og når du har funnet den, kvitte seg med den. Så, sånn som jobb, vil du bli satt fri fra trelldom, for Gud er fortsatt den samme i dag!

Den fiender av evangeliet om helbredelse peker på eksempler der sanne Guds barn ikke ble helbredet. På grunn av det, sier de er det ingen garanti at Gud vil helbrede alle som oppfyller sine vilkår. Seeing forhånd dette forsøket på å diskreditere hans arbeid, har Herren nøye vist oss i Hans Word grunner for sykdommer som vedvarer en stund i nærvær av den mektige mirakel-arbeider Kristi kraft og den første disiplene hvem Kristus arbeidet, bekrefter ordet med tegn følgende (Markus 16:20).

Paul's departement

Gud gjort spesielle mirakler i regjeringen til Paul. Mange som han rørte ved ble helbredet, men også menn og kvinner som ikke kunne kontakte ham personlig ble helbredet av sykdommer og levert fra onde ånder, da lommetørklær eller forklær ble brakt til dem fra Paul kroppen (se Apg 19:11,12).

Vi får vite at han fyren soldat og følgesvenn i arbeid, Epaphroditus ble syk nær til døden, mens de i selskap med Paul. Faktisk er dette Paul's egne ord (se Filipperne 2:27). Imidlertid ikke Paul stoppet ikke der. I samme vers, erklærer han at Gud viste barmhjertighet mot ham, Slik at han kunne foreta den lange reisen fra Roma til Filippi, til tross for vansker av en slik reise i disse tider. Dette var en demonstrasjon til filipperne av storheten av makt og kjærlighet til Gud i hans vegne. I vers 30, forklarer Paul årsaken til sykdom. På grunn av Kristi verk han var nær døden, ikke om sitt liv, for å angi manglende service mot meg.

Gavene for helbredelse garanterer ikke et ubegrenset tilgang på styrke og energi til kroppen. Det er mulig, selv i så verdig et verk som bærer evangeliet og ba for de syke, å skattlegge kroppen utover hva Gud mente det å holde ut, med sykdom som resultat. Men selv her Gud viser sin nåde. Mens en periode med absolutt hvile eller rekonvalesens kan være nødvendig, er det ingen grunn til å være permanent beseiret på grunn av et nervesammenbrudd eller annen sykdom forårsaket av overarbeid.

Vi blir fortalt at selv Paulus hadde sin private lege - Luke - som reiste med ham å se etter hans helse. Det er sant at Lukas var utdannet som lege (se Kolosserne 4:14). Men det er like mye grunn til å erklære at Jesus tok Matthew med ham som sin private skatteoppkreveren som å påstå at Lukas ble valgt til å gå med Paul grunn av hans dyktighet som lege. Det er ingen rekord i Skriften at Lukas noensinne behandlet Paulus eller noen andre syke personer i egenskap av lege. Bare én nevne er gjort av ham å være lege. Som forfatter av bøker av Lukas og Apostlenes gjerninger, registrerer han mange mirakuløse høringer. Det er bemerkelsesverdig at hver og en av dem er registrert som ett hundre prosent mirakuløse. Aldri er når det nedtegnet at Luke eller annen lege, anvendt noen medisinsk bistand som et supplement til mirakel-arbeider Guds kraft. Å være lege var Luke ingen tvil spesielt imponert da Kristus og hans Ånd fylte disiplene lettet sykdommer som leger hadde forgjeves forsøkt å helbrede. Faktisk, Luke poster som en kvinne som har en utgave av blødninger i tolv år, som hadde tilbrakt hele sitt levende på leger, kunne hverken bli helbredet av noen kom bak ham, og rørte ved grensen til plagget hans og straks hun nummer av blod stanched (Lukas 8:43,44).

The Great Physician

Det er sant at trofaste leger har lettet mye menneskelig lidelse. Det finnes nok mennesker i verden i dag som aldri har lært av det helbredende Guds kraft til å holde alle leger travle og fullt rettferdiggjøre deres eksistens i verden. Men de som kjenner den store lege bør vente ved hans føtter i stedet for i overfylte venterom av jordisk leger. Her kan vi finne den lettelse - full og gratis, uten medisin eller kirurgi - som våre kropper kan være godt og sterk for hans herlighet. Sikkert Han er verdig enhver anbefaling til sine ferdigheter og trofasthet at hans kjærlige tilhengere kan gi.

Mange har lidd i årevis i påvente av å bli behandlet av noen av de berømte leger i vår tid. Hvis bare de ville vente på Gud og være så ivrig til akt Hans retninger som de er i å utføre ordre fra jordiske leger, ville de bli helbredet.

Start i dag for å undersøke deg i henhold til Guds Ord. Finn ut hva han sier de skal gjøre og do it. Disse behandlinger er ikke i det eksperimentelle stadiet. De er forsøkt og bevist - betingelsesløst garanteres 100 prosent effektive, når det brukes ifølge retninger.

En torn i kjødet

I et forsøk på å bevise at Gud nekter helbredelse for noen, mange sitat 2. Korinterbrev 12:7-10: Så jeg bør være hovmodig gjennom overflod av åpenbaringene ble det gitt meg en torn i kjødet, til budbringer Satan buffet meg, så jeg bør være hovmodig. For dette ting jeg bønnfalt Herren tre ganger, at det kunne forlate meg. Og han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i svakhet .... Derfor vil jeg heller ære i mine skrøpeligheter.

Uansett Pauls torn kan ha vært, Guds nåde var nok for ham. Listen over hans prestasjoner og lidelser i 2. Korinterbrev 11 ville sikkert være en tilstrekkelig test av nåde. Men å si at Paulus torn var en fysisk feil vil sikkert kreve noe støtte utover det som er funnet i denne passasjen av Skriften, for sykdom er ikke nevnt. Den sterkeste talsmenn for tanken om at tornen ble en fysisk svakhet tør ikke gå lenger enn å si, "Det har vært antatt at Paulus torn i kjødet var kronisk ophthalmia" (Scofield Bible, side 1239).

I lys av den strålende løfter om helbredelse gitt frimodig i Guds ord, noe sterkere enn bare en formodning om at Paul var syk bør være nødvendig å avbryte slike sterke løfter.

Betegnelsen «torn i kjødet" har så ofte vært forbundet med sykdom at det har kommet til å ha det mening i hodet av mange lesere av dette skriftstedet. Men la oss undersøke bruken i andre skrifter å se om det var tanken på forfatteren.

In Numbers 33:55 ble israelittene advart, Hvis dere ikke vil drive bort innbyggerne i landet fra før, da det skal skje, at de som dere la igjen av dem skal være stikk i øynene og brodder i sidene dine. Denne advarselen gjentas i Josva 23:13 og dommere 2:3. Dermed refererer torn ikke noe i kroppen men irritasjonen utenfra, forårsaket av mennesker. Paulus snakker om sin spesielle torn som budbringer av Satan til buffet meg (2 Kor 12:7). Ordet buffet middel "til streik som med hånden; å stri med."

I listen over sykdommer som Paulus valgte å ære (se 2. Korinterbrev 11:23-33), det er ingen sykdom eller blindhet nevnt, men heller forfølgelser. Han nevner tretthet og painfulness, men ville ikke slag, stonings, sult og kulde være tilstrekkelig grunn til tretthet og painfulness?

Etter gjennomgang av listen over Paul's lidelser og prestasjoner, ville det ikke kreve mer tro på mirakuløse å tro at han var gjennomført alle disse tingene samtidig lider av fysisk sykdom enn å tro at han ble holdt i helse ved Guds kraft?

Gud er ikke forskjell på folk (se Kolosserne 3:25). Hans løfter er yours! La ingen beguile deg. Tro Guds Ord og ikke de tradisjoner som er bygget rundt det.

Som flammen din tro brenner sterkt, ikke lenger vaklende, kan du be Gud om overhodet Han har lovet og det skal skje dere!

KAPITTEL NINE - hvorfor mange ikke får HEALING

Kapittel 9

Hvorfor mange ikke får helbredelse!

Hvis Gud helbreder fortsatt syke i dag, hvorfor er så mange gode kristne mennesker syke? Tusenvis av syke og lidende mennesker i verden i dag ville elske å tro på guddommelig helbredelse, for det kunne bety befrielse fra mye lidelse og sorg. Men de tør ikke hvile sin sak i Guds hender og stoler på ham for utfrielse til dette spørsmålet er besvart.

Tusenvis mer, som allerede tror på guddommelig helbredelse, spør nesten det samme spørsmålet. De sier, "Andre er leget, så jeg vet at Gud gjør leger i dag. Men hvorfor jeg ikke mottar healing? Er Gud en forskjell på folk?

Disse spørsmålene kan ikke ignoreres. Gud absolutt ikke har ignorert dem, for svarene i Bibelen. Det er ingen respekt for personer med Gud (Rom. 2:11).

Hvis Guds løfter om helbredelse gjelder alle, Gjelder de for alle.

Er noen syke blant dere? la ham ringe for de eldste i kirken, og la dem be over ham, salvet ham med olje i Herrens navn: Og troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp, og hvis han har begått synder, skal de bli tilgitt ham (James 5:14,15).

Som forklart tidligere, guddommelig helbredelse ikke er gitt eller lovet for fiender av Kristus, eller for de som fortsetter å leve i synd. Formålet her er å finne ut hvorfor Christian folk ikke klarer å få helbredelse. Dersom du ønsker å bli helbredet, og er ikke en kristen, må du først finne helbredelse for sjelen. Omvende seg fra dine synder og søker Gud av hele ditt hjerte. Når du angrer dine synder, tro på Herren Jesus (ikke bare noen ting om ham, men tror Ham og stole på ham og det han sier i sin Word), og bekjenner Ham med din munn, så vil du bli frelst (se Romerne 10: 9,10). Når du blir født på nytt ved Guds Ånd og født inn i Guds familie, er du kvalifisert til å be i tro, for noen av hans lovet fordeler.

Den kristne og helbredelse

Hvis du er en kristen og har fremdeles ikke mottatt healing, undersøke livet og holdninger i lys av Guds Ord. Gud har ikke vist respekt av personer i ditt tilfelle, for det er i strid med hans guddommelige natur. Hvis du fremdeles er syk, det er en grunn, og Guds Ord vil åpenbare det for deg hvis du vil flittig søke Hans ansikt. Når du har funnet problemet og riktig det, vil Guds helbredende berøring bli din. Dette er Guds garanti, Og Gud kan ikke lyve.

Grunnen som skiller seg ut over alle andre er manglende tro. Du kan si: "Jeg har troen. Vet jeg at Gud er mektig til å helbrede meg. Men hvorfor gjør han ikke det?"

Tror du han vil helbrede deg ...nå?

Du sier, "Jeg håper han vil. Kjenner jeg Gud leger i dag. Jeg har vært til Brother So-og-så store møtet og sett hundrevis helbredet. Men da han la hendene på meg, jeg fikk ikke helbredet."

Hva du har ikke tro - Det er håp. Du håp å bli helbredet. Du har kunnskap? du vet at Gud er i stand til å helbrede og leger. Du tror det du har sett, men du har ikke tro. Tro er tro hva du har ikke sett, ganske enkelt fordi Gud sier det er slik (se Hebr 11:1). Hvis du hadde tro, ville du allerede har blitt helbredet.

En kjære søster kom til meg med det døve øret. Hun hadde vært døv på det øret i mange år. Hun sa: "Jeg ser ikke hvorfor jeg ikke blir helbredet. Jeg har så mye tro som noen. Jeg har all tro i verden." Jeg nøye forklart henne at hvis hun hadde virkelig, levende tro i den utstrekning, vil det være umulig for henne å være døv, fordi real tro arbeider. Tro uten gjerninger [tro som ikke fungerer] er død (Jakob 2:20). Virkelig tro er garantert å gi resultater, for Gud er trofast mot sine løfter. Da hun innså at hun manglet i tro, hun ydmykt ba Gud om å tilgi henne for å tvile Ham og å hjelpe henne vantro. Umiddelbart ble hennes øre lukkes opp.

Dette er en grundig Skriften tilnærming til Gud i et slikt tilfelle. For Jesus sa en gang til en mann hvis tro var svak, Hvis du canst tror, alt er mulig for ham som tror (Mark 9:23). Mannen svarte med tårer, Herre, jeg tror, hjelp du min vantro (vers 24). Umiddelbart hjalp Jesus sin vantro og hans tro sprang opp. Han fikk den tro som Gud gir. Og det han ønsket ble ikke bare en mulighet, men også en realitet - hans sønn ble levert fra Satans makt.

En ærlig bekjennelse av tvil, kombinert med et oppriktig ønske om å lære å tro, er langt bedre enn et høyt yrke tro som ikke fungerer. Det er vanskelig å lure deg selv i denne saken, og det er umulig å lure Gud.

Virkelig tro er ikke håper at Gud vil helbrede deg, eller vet at han er i stand til å helbrede deg. Det er gledelig bekreftelse på at arbeidet er så godt som ferdig, fordi Gud, som ikke kan lyve, har lovet - ja, selv garantert - Å helbrede deg!

Den Åndens frukt

Mange unnlater å motta healing fordi de har blitt lært at sykdom og fysiske lidelser er Guds måte å bringe frem det beste i dem, eller utvikling av Åndens frukt i sitt liv. De tror at de må være tålmodige i trengsel og vente til det er Guds tid å helbrede dem. De tror at kanskje Gud utarbeider tålmodighet og overbærenhet i dem. Eller kanskje Gud er tukt dem for noen ukjente synd.

Det er sant at synden åpner døren for sykdom å komme inn, men alt Gud ber om er at synden være bekjent og forlatt. Gud sier ikke, "Er noen blant dere syk? La ham tålmodig vente til Gud er ferdig tukte ham. Men, Bekjenner dine feil til hverandre [nå, i dag], og be for hverandre, så dere kan bli oppvarmet. Løftet, Troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp, og hvis han har begått synder, skal de bli tilgitt ham (James 5:16,15).

Gud er ikke æret når kristne fortsette i sykdom eller i synd som forårsaket den. Men han er æret når de er levert fra begge.

Langmodighet (tålmodighet) er en Åndens frukt (se Galaterbrevet 5:22,23), ikke en «frukten av sykdom og lidelse." De resultat direkte fra gir til indwelling ånd av Gud. Hvis du i noen individer, synes frukten til resultatet fra sykdom, er det fordi sykdommen har drevet dem til å gi mer oppmerksomhet til deres forhold til Guds ånd enn da de var godt. Mange vil være enig i at i de fleste tilfeller, sykdom resultater i mindre tålmodighet, ikke mer.

Hvis Gud (som aldri endres) bruker denne metoden til å lære tålmodighet og langmodighet, vel, en gang i hans jordiske virke, ville Jesus ha sagt til noen som søker befrielse, Gå bort. Remain syk før du har lært tålmodighet. Da har du kanskje søke meg igjen, og kanskje jeg vil helbrede deg. Men ikke en gang gjorde han gi et slikt svar. Ikke en gang gjorde han kommandoen enhver person som var godt å bli syk, eller noen som var syke til å forbli slik.

Synd og sykdom er verk av djevelen

Gud absolutt ikke har ordinert at Åndens frukt bør utvikles av verk av djevelen. Dette er et verk av Ånden! Kristus ble åpenbart å ødelegge verk av djevelen.

Noen kan si: "Dette er kanskje ikke Guds tid å helbrede meg. Jeg vil være trofast i min sykdom, og i hans eget beste tid, Gud vil helbrede meg, bør det være hans vilje til å gjøre det."

Dette ville være som en synder sa "Dette er kanskje ikke Guds tid til å redde meg. Jeg vil være trofast i min synd og ulydighet, og, hvis jeg er en Gud vil bevare, sikkert han vil spare meg i sin egen god tid."

Vi vet at det er Guds vilje for å redde alle, for han er ikke villig til at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse (2 Peter 3:9). Imidlertid vil ingen flukt fra de angrer, for Jesus sa: Dere ikke omvender dere, skal dere ALL omkomme på samme måte (Luk 13:5).

I det øyeblikket en synder angrer, er hans frelse. Han trenger ikke vente, og lurer på om Gud vil redde ham, for Gud sier, Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene "og renser oss fra all urettferdighet (1 Joh 1:9).

Dette er anerkjent som den sunne lære blant alle som kaller seg grunnleggende troende. Men mange unnlater å anerkjenne det faktum at den samme Bibelen sier, Jeg ønsker fremfor alt at du mayest blomstre og være i helse, likesom din sjel prospereth (3 Johannes 1:2). Helse er Guds vilje for sitt folk, betinget av velvære sjelen.

Gud? S løfter er betinget

Frelsen er betinget av anger. Healing er betinget av tro og åndelig helse. Men når Guds forhold er kjent og oppfylt, himmelen garantier svaret. For alle Guds løfter i ham er ja, og i ham Amen, til Guds ære (2 Kor 1:20). For han er trofast som lovet (Hebreerne 10:23).

Mange unnlater å motta healing fordi de ikke ber om konkrete ting de ønsker fra Gud. Dere har ikke, fordi dere ber ikke (Jakob 4:2).

Bibelen forteller om to blinde menn som satt ved veikanten. Da de hørte at Jesus gikk forbi, ropte de ut, Miskunn deg over oss, Herre, du Davids sønn. Sannelig, de var adressering sin bønn til rett person, men når deres bønn er analysert, de egentlig ikke hadde bedt ham for noe bestemt! Jesus spurte dem, Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere? De svarte, Herre, som våre øyne kan åpnes. Da deres bønn var klart og umiddelbart øynene fikk synet (se Matteus 20:30-34).

Når du kommer til Gud om helbredelse, staten dine spesifikke behov. Guds løfte sier, Hva som helst dere ber om i mitt navn, så vil jeg gjøre (Johannes 14:13).

I en av mine helbredelse tjenester, kom en mann som var døv på det ene øret, blind på det ene øyet, og hadde gikt i knærne. Han ba om befrielse for sine øret, som var blitt helt døv i en årrekke. Som bønn ble tilbudt og Satans makt ble brutt, han umiddelbart fikk sin hørsel. Dette så inspirert sin tro at han hadde mot til å be om helbredelse av øyet hans. Når denne bønnen ble også besvart, ble hans tro styrkes ytterligere, og han spurte og fikk befrielse for sine forkrøplede knærne. Det var ingen nye behov i mennesket, eller en ny vilje på Guds del å helbrede ham. Men som alle trenger ble spesielt fram? Definitivt - Gud var tro mot Hans Ord, og gjorde akkurat det ble bedt om i Jesu navn.

Ofte er det feil å lage en spesifikk forespørsel på grunn av mangel på tro. En tigger på døren kan si, "Vennligst gi meg noe å spise." Han er ikke sikker på at han vil få noe. Og hvis han skulle få noe han ikke vet hva det blir. Så han ikke gjøre en spesifikk forespørsel. Men når vi går til dagligvarebutikk med penger i vesken vår, kan vi ikke si, "Gi meg noe å spise." Vi sier, "Gi meg et brød og et halvt kilo smør." Vi gir kjøpmann en veldig klar over akkurat det vi vil og mengde hver. Vi har ingen tvil om at vi får det vi ber om.

Likeledes, den personen som kommer til Gud å tro at han overhodet spør han skal få, vil vanligvis be om konkrete ting han ønsker.

Mange ganger, hvis vi kan overtale personen som søker helbredelse å bestemme i hans sinn akkurat hva han trenger og forventer å motta, og få ham til å be om at spesifikk healing er den siste barrieren for helbredelse umiddelbart fjernet.

Hvis det er din vilje

Mange tror at det er et tegn på ydmykhet og ydmykhet for å legge til bønn deres, "Hvis det er din vilje." Dette kan imidlertid være et knep for fienden å holde deg fra å ha troen for å bli helbredet. Så lenge du ikke er sikker på at det er Guds vilje å helbrede deg, kan du ikke be i tro. Aldri, i historien om bønnesvar, har noen overtalt Gud til å gjøre noe i strid med hans vilje! Hemmeligheten bak bønnesvar ber i Hans vilje.

De som ber denne måten følger eksempelet til den bønn Jesus i Getsemane, da han skrek i smerte, Dersom du være villig til denne kalk fra meg: likevel ikke min vilje, men din, gjøres (Lukas 22:42). Imidlertid var han ikke ber om noe som Gud hadde lovet. Han var ikke ber med et ønske om å endre forholdet. Og selv om Guds Sønn selv ba denne bønnen gikk det ikke få til den endringen foreslått i bønn! Dette var aldri ment å være en bønn å endre ting. Det var bare den pinefulle skrik av en kjempende sjel.

Hvor annerledes var triumferende bønnen ved graven til Lasarus. Fader, jeg takker deg for at du har hørt meg. Og jeg visste at du hører meg alltid ... Lasarus, kom ut! (John 11:41,42,43).

Når vi ber for helbredelse, vi ber for det som Gud har allerede viser seg å være hans vilje. Hvorfor da skal vi si, "Hvis det er din vilje"?

Det er godt å søke Guds vilje og be i samsvar med hans vilje. James 4:13,15 sier, Gå til nå, dere som sier: I dag eller i morgen vil vi gå inn i en slik by, og fortsette der et år, og kjøpe og selge, og få gevinst: For at dere burde si Dersom Herren kommer, skal vi live, og gjøre dette, eller at. I dette tilfellet hadde ikke Gud lovet eller åpenbart sin vilje i saken.

Men Gud har lovet og avslørte hans vilje med hensyn til helbredelsen av hans folk. Derfor trenger vi ikke si, "Hvis det er din vilje." Rather, la oss si, "Jeg takker deg, far, at du har avslørt Din vilje angående denne saken i Word, og jeg vet at jeg spør i din vilje."

Og dette er den tilliten vi har til ham, at dersom vi ber noen ting etter hans vilje, hører han oss: Og hvis vi vet at han hører oss, hva som helst vi ber om, vet vi at vi har anmodninger om at vi ønsket av ham (1. Joh 5:14,15).

Den, det "hvis" i mange bønner ikke betyr bare tvil, men det brukes som smutthull for å slippe eventuelle ansvar for vantro eller unconfessed synd. Hvis helbredelse ikke kommer, kan den søkende alltid bruke unnskyldning, "Det var bare ikke Guds vilje å helbrede meg. Han helbreder andre, men selv om jeg er ulastelig, har Gud vist respekt for personer og velger ikke å helbrede meg."

I lys av Guds eget vanlig uttalelse at han ikke er en forskjell på folk (se Romerbrevet 2: 11), kan en slik uttalelse vel anses spott mot Gud, eller "lading Gud dumt."

Forstå hvordan Gud virker

Mange fortsetter å lide fordi de ikke forstår hvordan Gud flytter å få helbredelse. De har satt sinnene om hvordan Gud kommer til å gjøre det. Hvis svaret ikke kommer i henhold til deres mentale plan, kan de miste tillit til Gud, eller føler at deres bønn ble ikke hørt og vil ikke bli besvart. Siden healing kan bare komme av tro, er det viktig å forstå hvordan Gud virker slik at din tro ikke skal rokkes.

Mange har bemerket at dersom Gud betyr helbredelse, vil det bli kjapt ferdig. Dette er bare mannen teori, for Jesus ikke alltid helbrede denne måten. Selv om han gjorde helbrede kjapt og selv i dag helbreder kjapt og helt, har det ikke vært et mønster for andre mønstre er også tydelig i departementet av Kristus.

En viss adelsmann, hvis sønn var syk i Kapernaum, møtte Jesus og sa til Ham Kom ned ere mitt barn dø. Jesus sa til ham: Gå bort, din sønn lever. Ifølge Jesu ord ble gutten helbredet - arbeidet ble gjort. Saken ble stengt så langt som Jesus var opptatt av. Adelsmannen tjenere møtte ham på veien før han kom hjem, brakte ham glad nyheter, Din sønn lever. Da faren spurte dem timen da gutten begynte å reparere, svarte tjener, Går på det syvende time feberen forlot ham. Da faren husket at det var den samme timen at Jesus hadde sagt, Din sønn lever (se John 4:49-5 1).

Vær oppmerksom på at gutten begynte å endre (vers 52). Det kan virke som, selv om denne gutten ble virkelig helbredet, var det ikke en umiddelbar, full restaurering til hans tidligere helsetilstand og vigor. Men forlot det feber og han var på bedringens vei.

Så det er i dag. I mange tilfeller er årsaken til sykdommen drevet ut, men tid tar det før normale prosesser av vekst eller rekonvalesens kan skape en tilstand av full og normal velvære. Det er to farer i unnlater å forstå denne sannheten.

Først kan du miste tillit til helbredende kraft av Gud, på grunn av skuffelse over ikke å bli gjort perfekt helt som forventet. Dette tapet av tillit åpner døren for Satan å vende tilbake og igjen innta det som ble tatt fra ham (se Matteus 12:43-45). Så det som ble oppnådd er tapt. Dette også står for dem som vitner om mottak av "delvis helbredelse," bare for å senere være i en tilstand like ille eller verre enn de hadde før.

Den andre faren er at av å akseptere delvis befrielse som alt som Gud skal gjøre i ditt tilfelle. Når dette skjer, klarer du å fortsette å stå imot djevelen, ved tro, til helbredelse er fullført. På denne måten hindrer Satan deg fra å motta alt som Gud ment for deg å ha. Guds plan er å bringe komplett helbredelse, enten det er umiddelbar helbredelse eller et rekonvalesent-type befrielse.

Hvis du ikke får umiddelbar helbredelse, mist ikke motet. Hold priste Gud ved tro, for det som allerede er gjort på vegne av deg - ikke bare for forbedring i tilstanden din, men for stripene Han bar på pisking innlegget i Jerusalem til å betale prisen for befrielse din! Hold høyre på jakt til Jesus før manifestasjon av befrielse du er ferdig.

Da Jesus gikk inn i en landsby ti menn som var spedalske stod langt borte og løftet sin røst og sa: Jesus, mester, miskunn deg over oss. Og da han så dem, sa han til dem: Gå Shew dere til presten (Lukas 17:13,14).

Jesus gjorde ikke fortelle dem at de ble helbredet der på stedet. Men han fortalte dem til å gå Shew seg til presten, som de visste de hadde ingen rett til å gjøre hvis de ble helbredet. I lydighet og ved tro, begynte de å presten. De gjorde det ting de kunne ikke gjøre med mindre de ble helbredet, selv om det ennå ikke noen ytre manifestasjon av healing deres. Det skjedde at da de gikk, ble de renset (vers 14).

Dette var ikke en umiddelbar, synlig helbredelse, men var en genuin helbredelse ved Guds kraft. Disse mennene tok Gud på Hans Ord og Hans ord ikke mislykkes. De handlet om deres tro, mens healing var ennå ikke sett. Og, som et resultat av de snart sag hva de hadde tro til tro.

Act i tro

Hvis du vil gjøre, ved tro, det som du ikke kunne gjøre før, Gud vil møte deg. Jesus ofte spurte dem som var bedfast å ta din seng og gå (Joh 5:8). Og når de gjorde, ble de helbredet. På den vakre porten av tempelet, sa Peter til mannen som hadde vært kraftløs i bena fra fødselen, I Jesu Kristi navn fra Nasaret stå opp og gå. Og han tok ham i høyre hånd og løftet ham opp: og umiddelbart føttene og anklebones mottatt styrke. Og han hoppe opp stod og gikk og gikk med dem inn i templet, turgåing, og hoppende (Apg 3:6,7,8). Mange i dag mottar befrielse i dette nøyaktig samme måte.

En ung dame som hadde gått kun på krykker i fire år kom søker hjelp i en helbredelse linje. Da hun kom, var gløden troens strålte over ansiktet. Før ministeren kan si ett ord til henne, ga hun ham sin krykker. Hun var helt overbevist om, ved tro, at hun trengte dem lenger og, selvfølgelig, hun gikk bort gå uten dem. Gud svikter aldri å belønne ekte levende tro. En annen kom til samme helbredende linje i en rullestol. Etter bønn ble hun befalt å stige og gå. Uten å gjøre en innsats for å oppstå, så hun på presten og sa: "Du vet jeg kan ikke gjøre det." Og hun kunne ikke, fordi hun ikke trodde. Men to netter senere, etter å ha fått mer undervisning om Guds løfter, gjorde hun oppstå fra stolen. Hun gikk, løp og klatret trinnene til plattformen. Denne typen av healing var vanlig i helbredelsestjeneste til Jesus, og det er fremdeles i kraft i dag.

Adlyde Guds bud

Tro på Gud er mer enn tro på sine løfter. Det er også troen på hans bud. De er ikke alltid en enkel test av tro, som i de foregående sakene, men kan være en prøve på lydighet, også.

I John 9:1, møtte Jesus en mann som var blind fra fødselen. Jesus gjorde leire og salvet øynene på den blinde mannen med leire. Så han ga ham en kommando, Gå og vask deg i bassenget i Siloam (vers 7). Den blinde mannen gjorde akkurat som han ble fortalt. Han gikk sin vei derfor, og vasket, og kom å se.

Den blinde øyne var åpnet! Når? Da mannen adlød kommandoen til Jesus og gjorde det han fortalte ham å gjøre. Dermed lærer vi at healing kan være nede på veien med lydighet. Jesus kan helbrede deg på samme måte i dag. Det er viktig å anerkjenne at dette er etter Skriften.

Jeg vet om mange tilfeller der Gud behandlet enkeltpersoner om lydighet, og de ble mirakuløst helbredet så snart de adlød Guds stemme. Det er tvilsomt om noen som hårdnakket nekter å gjøre Guds bud kan ha tro for å motta healing.

I James 5:16, gir Gud denne kommandoen til de som søker helbredelse: Bekjenner dine feil til hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det er en sterk slutning her at hvis en er villig bekjenne sine feil, kan disse hemmelige synder ødelegge hans tro og hindre ham fra å bli helbredet. Det har vært min erfaring, både som prest og evangelist, at noen som er bedt om ikke mottar helbredelse før de først har tilstått sine feil. Mange har gjort urett mot andre, og er villige til å innrømme det. Det er litt rart at med et slikt opprørsk ånd, kan de ikke har fast tro for utfrielse. Men Gud lover at hvis disse feil er tilstått, skal både synd og sykdom tas bort.

En dag, forbannet Jesus et fikentre fordi det produseres ingen frukt. Angivelig var det ingen endring i utseendet på treet i øyeblikket. Men neste dag da Jesus og disiplene gikk den veien igjen, sier Peter til Jesus i forundring, Master, se, fikentreet som du er visnet. I denne korte tiden det hadde tørket opp fra røttene, og var visnet (se Mark 11:12-2 1)

Noen helbredelser er gradvis

Mange sykdommer er helbredet på samme måte. Den, det "root" av sykdommen er forbannet i Jesu navn. Hvis det er kreft, svulst, struma eller annen vekst, må den enten gå fra kroppen eller i oppløsning inn i blodstrømmen og bli båret bort. Det er lett å forstå at vedkommende kunne være virkelig helbredet og likevel fortsette å lide noe ubehag under denne prosessen. For en kort tid, kan lidelsen være enda mer akutt enn før, da denne døde fremmed vev blir separert og ført bort.

På dette tidspunktet mange ikke klarer å gjenkjenne hva som skjer, og de kastet bort sin tillit. De gir åpen vitnesbyrd til, at de ikke er helbredet, at de er enda verre, og frykter at de vil dø. Alt dette frykt, tap av tro, og aksept av Satan's forslag, åpner døren for Satan å erstatte i kroppen selve ting, som hadde blitt kastet ut av Guds kraft. Så healing er tapt før noen av dens fordeler er enda gjenkjent.

Selv om mange tilfeller av kreft er helbredet på denne måten har jeg også kjent av mange tilfeller hvor kreften forsvant kjapt etter bønn.

Gud har ingen fast mønster hvor han helbreder. De som trenger helbredelse må godta den Guds vei. Gud helbreder vanligvis på den måten som gir mest til Guds ære. Akseptere det akkurat som han gir den. Hvis det er umiddelbar, rop lovsanger til Gud og går på vei glede. Hvis det skjer gradvis, takk Gud for helbredelse din akkurat det samme, og ser med glede til den tiden når du vil være ferdig restaurert til helse. Hvis Gud har forbannet det rot av din sykdom, slik han gjorde med fikentreet, ikke la din tro vakle. Hold Steady, vel vitende om at det er din tro som får deg hel.

Men hvis Gud har befalt dere å gå, gjøre eller si, tror ikke at tiden alene vil reparere saken. Være lydig mot Gud og seier vil komme.

Kanskje du har hatt bønn for helbredelse din én gang - eller mange ganger - men klarte ikke å tro Gud for helbredelse din. Du tror kanskje det ville betegne vantro til å komme tilbake for bønn igjen for samme sykdom. Vurder Mark 8:23-25. Her tok Jesus en blind mann ved hånden og ledet ham ut av byen. Da han hadde spyttet på øynene hans og la hendene på ham. Han spurte om han så noget. Mannen så opp og sa: Jeg ser menn som trær, walking. Det var først etter at Jesus hadde lagt sine hender på ham den gang at hans syn var ferdig restaurert. Da han så enhver klart.

Hvis du har hatt bønn og ikke har mottatt healing, mist ikke motet. Bare starte på nytt. Begynne å lese Det nye testamente som om det var en ny bok. Lese og studere denne boka, akkurat som om du visste ingenting om guddommelig helbredelse. Du har gått glipp av et viktig punkt et sted langs linjen, så bare gå tilbake og starte på begynnelsen. Vær svært forsiktig med å følge Guds veiledning i alle detaljer, og som du gjør, himmelen garantier svaret.

Døden er ennå ikke erobret

Bibelen lærer at vi skal lykkes og bli i helse slik som våre sjeler blomstre. Likevel har vi ingen lover i Guds Ord at guddommelig helbredelse vil gi ubegrenset fysisk liv til en person i denne aktuelle alderen. Det er fortsatt sant at Det er utpekt til menn å dø én gang, men etter denne dommen (Hebr. 9:27).

Noen alvor lærere, forkynnere og kristne mennesker, i sin store iver å opprettholde læren om helbredelse, har forlatt sterke slutning at hvis man skal utøve tilstrekkelig tro, kunne han aldri dø fysisk. Men Guds ord gjør det klart at døden forblir et erobret fiende. Den siste fiende som skal være tilintetgjort, er døden (1 Korinterbrev 15:26). En grundig studie av Skriften og dens kontekst vil vise at mens døden til slutt vil bli ødelagt, venter ødeleggelse et fremtidig tidspunkt. Dødens brodd er synden. Til den personen som blir frelst fra synden, døden har mistet sin brodd. Men døden i seg selv er ennå ikke erobret. Inntil Jesus kommer igjen og legger alt under ham, forblir døden den normale utgangen av hele menneskeheten.

Noen quote Romerne 5:12-14 som bevis på at fysisk helse kan bli vår uendelige i den grad det skulle være noen fysiske død, men åndelig død - åndelig adskillelse fra Gud. Man kan være i live fysisk, men døde åndelig. Men hun som lever i gleden er død mens hun lever (1 Tim 5:6). En grundig studie av romerne 5 (versene særlig 17-19) vil avdekke at Paulus snakket om denne åndelige død og ikke fysisk død. For eksempel ved en manns ulydighet mange ble gjort syndere, så ved lydighet av én skal mange bli gjort rettferdige (vers 19). Hvis dødsfallet omtalt i versene 12 og 14 er fysisk død, så vers 19 bør lese, Så ved lydighet av én skal mange gjøres immun mot fysisk død. "

Det er sant at fysisk helse i løpet av våre utnevnt levetid har blitt gitt i soning. Men Word ikke lærer at enhver person kan ha slike utestående tro som å aldri dø fysisk. Kun de som ved normal levetid kommer til den tiden da Jesus kommer igjen kan unnslippe en fysisk død. For dem hvem lever og fortsatt skal være fanget opp ... å møte Herren i luften (1 Tess 4:17).

Dagene våre år er seksti år og ti, og hvis det på grunn av styrke de være fourscore år, men er deres styrke Tabour og sorg, for det er kuttet snart av, og vi flyr bort (Salme 90:10).

Etter å gi denne generelle regelen om normal lengde av livet, gir Gud oss denne bønnen mønster. Så lære oss å rekke våre dager, at vi kan bruke våre hjerter til visdom (Salme 90:12). Ifølge dette verset, selv de mest innviet kristne burde forvente å komme til slutt til slutten av sine dager. Dette forklarer hvorfor noen i høy alder ikke skal heves fra sine senger. Guds tid kan ha kommet for dem å gå.

Men selv om det skulle være slutten dager for en individuell, Guds Ord fortsatt indikerer ikke at det er hans plan for den personen å dø i smerte og sykdom. Det er hans ønske om at hans tjener bør dra i fred (se Lukas 2:29). Sykdommen er ikke nødvendig å føre til døden. Guds mønster for død er funnet i Salme 104:29: Du takest bort pusten, de dør, og gå tilbake til støv deres.

Selv når tiden er inne for å dø, det er Skriften grunnlag for å tro at, kanskje med uvanlig tro, et begrenset tidsrom legges til ens liv. Hiskia ble informert om at Gud hadde befalt ham å sette sitt hus i orden, for han skulle dø og ikke leve. Men i svaret til sin leder, Hiskia fikk innvilget en forlengelse av livet for femten år (se 2. Kongebok 20:1-5). Likevel, selv om Esekias ble helbredet og hans liv forlenges, da femten år var over, han fortsatt måtte dø. Guddommelig helbredelse ikke sette loven til døden. Real tro kan bare være basert på ord En som er trofast. Vi kan ha tro på healing fordi Gud har lovet helbredelse. Men Gud har ikke lovet at dette fysiske livet skal fortsette på ubestemt tid.

Godta din helbredelse, Guds vei

Bygg din tro på Guds Ord. Søk i Word for å finne årsaken til at du ikke har blitt helbredet. Bli kvitt problemet, og deretter godta healing glede, uansett hvordan Gud ser passe å gi den.

Gud kan velge å helbrede deg kjapt, eller han kan velge å la helbredelsen skje gradvis. Han kan velge å gi en plutselig manifestasjon av healing, men på et litt senere tidspunkt. Eller, som i tilfelle av en hvis tid kommer til å gå, kan han bringe befrielse fra smerte og lidelse ved å ta personen til sin evige hvile.

Legge bort dine egne ideer om hvordan Gud skal helbrede deg og akseptere healing Guds vei. Tro Gud og ta ham på ordet. Gud sier at helbredelse er noe for deg. Gud, som ikke kan lyve, sier til å tro at dere får det, og dere skal få det.

Ikke kast bort din tillit dersom utvinningen ikke kommer umiddelbart. Hold fast ved din tro på Guds Ord. Stå på lover og Gud garantier at healing skal komme.

KAPITTEL TEN - HVORDAN mottar HEALING

Kapittel 10

HVORDAN mottar HEALING

På Jeriko veien satt en blind mann ved navn Bartimeus. Han var en tigger. Bartimeus hørte hvordan Jesus hadde helbredet syke, åpnet blinde øyne, og forårsaket dum tunger å prise Herren. Men dette var hans første mulighet til å møte Kristus. Da Bartimeus hørte at Jesus gikk forbi, ropte han ut: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg (Markus 10:47). Bartimeus møtte ingen motstand som, hver dag, han satt ved veien, kopp i hånden. Folk aldri møte motstand så lenge de lider og er tålmodig i deres lidelser. Men når man begynner å rope til Jesus om hjelp - å trykke seg gjennom til seier - alle Satans krefter er slått ham i opposisjon. Uansett, imidlertid, større er han som er i dere, enn han som er i verden (1 Joh 4:4). Jesus sa, Jeg gir dere makt ... over all den makt fienden (Lukas 10: 19). Ikke bli beseiret. Kristus i deg er større enn den makt fienden som er i verden.

Ikke gi opp-være vedvarende

I det øyeblikket Bartimeus ropte til Herren om hjelp, belastes mange at han skulle tie (Markus 10:48). De prøvde sitt beste for, motvirke Bartimeus fra å motta sin helbredelse.

Innkalling tro Bartimeus (vers 48). Han ville ikke motet. Han var fast bestemt på å ha øyet åpnet. Han visste at Jesus var den eneste som kunne hjelpe. Jo flere folk som forsøkte å fraråde ham høyere ropte han, Du Davids sønn, miskunn deg over meg.

Da Jesus så at Bartimeus ikke ville bli motløs, stoppet han og befalte ham å bli kalt. Da de førte ham til Jesus, sa han til ham: Hva vil du jeg skal gjøre til deg? Bartimeus svarte Herre, at jeg kunne få se.

Da sa Jesus til ham: Gå bort, din tro har frelst deg. Og straks han fikk sitt syn, og han fulgte Jesus på veien (Markus 10:52).

Hadde Bartimeus lyttet til folket, ville han ha blitt slått vekk og aldri blitt helbredet.

Gud er rewarder av dem som flittig søker ham (Hebr 11:6). Man må ikke motet. En ekte vilje til å vedvare inntil seieren kommer er svært viktig. Dersom en person har bedt gjennom å virkelig seieren før han går inn i bønnen linjen, vil ingenting fraråder ham. Han vil trykke rett på inntil han mottar healing.

Husk Calvary

David sa: Velsign Herren, min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger (Salme 103:2). Det betyr "husk alle Hans fordeler. "Å bli minnet på alle Guds goder, må vi gå tilbake til Golgata. Fordelene nevnt av David inkludere tilgivelse av alle synder og helbredelse av alle sykdommer - ikke en del av våre synder, eller del av våre sykdommer, men ALL - All synd og all sykdom! Dette er fordelen ved Golgata.

Sju hundre år før Golgata, så Jesaja frem til korset. Etter at korset han så en mann døende? synd Hans blod - for verdens synder. Men han var døende med ryggen forslått og blødende fra striper, som han bar at vi kan bli satt fri fra sykdom og synd. Snakker han var drevet av Den Hellige Ånd, Jesaja ropte ut i Prophetic ytring, Han er foraktet og forkastet av mennesker, en smertenes mann, og kjent med sorg: og vi gjemte som det var våre ansikter fra ham, han ble foraktet, og vi aktet ham ikke. Sikkert han har båret våre griefs og bar våre sorger: men vi gjorde esteem ham rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger: Straffen fred vår var over ham, og med sine striper vi er helbredet (Jes. 53:3-5). Så, på Golgata, er vi helbredet av hans striper.

Seksti år etter Golgata, erklærte apostelen Peter, Hvem sitt eget jeg bare våre synder i sin egen kropp på treet, at vi, som døde for syndene, skal leve til rettferdighet: ved hvis striper dere ble helbredet (I Peter 2:24).

Hvilken forskjell vil det gjøre om det er seksti år etter Golgata eller nitten hundre år etter Golgata? Tid kan ikke endre Guds evige Ord. Faktum er at, på Golgata, ye ble helbredet! Arbeidet var ferdig der. Alle Gud ber oss om å gjøre er å tro det, da motta den.

Bare som en synder som tror på Golgata for soning av sjelen sin, kan han motta frelse fra synd. Og bare som du, kjære syke og lidende venn, tro på stripene kan du motta helbredelse for kroppen din. Jesus Kristus utgytt sitt blod for å sone for alle synder. Lidelser kroppen hans ikke var for dette formålet.

Ettersom dere vet at dere ikke ble forløst med forgjengelige ting, som sølv og gull, fra forgjeves samtalen mottas av tradisjonen fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod, som av et lam uten lyte og uten spot (1. Peter 1: 18,19).

I hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, i henhold til rikdom hans nåde (Ef. 1:7).

For skapnings liv er i blod: Og jeg har gitt det til deg på alteret for å gjøre soning for deres sjeler, for det er blod [ikke kjødet] som får en soning for sjelen (Tredje Mosebok 17:1 1).

Kristus led ikke i hans kropp for våre synder. Han utgytt sitt blod for det. Den, det striper var for healing vår! David sier det. Jesaja sier så. Peter sier så. Kristus selv sier at det er slik og at det bør være tilstrekkelig.

Gud være takk for Golgata! På Golgata, finner vi soning for sjelen. Men vi kan ikke stoppe der, for det er bare halvparten av fordelene ved Golgata. Den andre halvparten er helbredelse for den fysiske kroppen.

Mange i dag har glemt hans velgjerninger. Mange husker en del av hans velgjerninger, men de har glemt den delen som gir befrielse for våre fysiske kropper. Så langt som de er opptatt av, gjør de Kristi lidelser å være forgjeves. Paulus refererer til nettopp dette når han forteller oss hvorfor kristne er syke. For dette føre mange er svak og sykelig blant dere, og mange sover [dør prematurt] (I Corinthians 11:30). Årsaken er funnet i vers 29 - manglende evne til å skjelne Herrens kropp. Det er ikke forstå, eller unnlater å huske at kroppen hans var forslått og ødelagte slik at vi kunne bli helbredet. I dette skriftstedet, er Paulus refererer til sakramentet. Gå tilbake til læren til Kristus på samme tema, finner vi at Jesus tok et brød og velsignet det og brøt det og gav det til disiplene. Han sa, Ta, spise, dette er min kropp (Matteus 26:26). I vers 27 og 28, tok han kalken, og takket og gav dem og sa: Drikk dere alt det; For dette er mitt blod av det nye testamentet, som er utgytt for mange til syndenes forlatelse. Her Kristus viser et skille mellom kropp og blod. Dette skillet er grunnen til at både brød og vin er inkludert i symbolikken i nadverden. Vinen symboliserer blod utgytt for våre synder og brødet symboliserer kroppen brutt for helbredelse av sykdommer. Unnlater å skjelne Herrens legeme (se 1. Korinterbrev 11:29) betyr glemme halvparten av Golgata fordeler - unnlate å huske at det var ved hans striper at dere er helbredet (se Jesaja 53:5). Ikke rart så mange var svak og sykelig i menigheten i Korint. De forsømte bestemmelsen Gud hadde gjort for healing deres. Og det er dette samme årsak at mange kristne mennesker er svake og syke i dag. De har glemt fordelene ved Golgata.

Jesus? siste ord på korset, før han ga opp ånden, var Den er ferdig (Johannes 19:30). Hva mente han? Han mente nettopp dette: Han hadde båret verdens synder og bar sine sorger. Selv tok våre skrøpeligheter og bart våre sykdommer (Matteus 8:17).

Siden Kristus bar dine sykdommer, har du ikke lenger å være syk. Du kan bli befridd fra synd og sykdom ved å huske at Kristus ferdig med forløsning fra begge - En gang for alle - på Golgata.

Det er på tide å bli helbredet!

Nå er du klar til å komme til bønn, tro at det øyeblikk hendene blir lagt på deg i Jesu navn, i henhold til Hans ord, du skal gjenopprette. For Jesus sa, Disse tegn skal følge dem som tror ... de skal legge hendene på de syke, og de skal komme (Mark 16:17,18). Husk også at James sa Troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp.

I det øyeblikket hender er lagt på deg, husker Golgata og kreve hver og en av dens fordeler. Begynn å ved tro, handle helbredet. Begynn å gjøre de tingene dine prøvelse holdt deg i å gjøre.

Det er viktig å innse at den som legger hendene på de syke er dermed under guddommelig autoritet. Husk at troende har blitt godkjent av Kristus for å løse deg fra din skrøpeligheter. Kristus har gitt ham makt og myndighet over lidelsen din. Han er konstituert under guddommelige kommisjon. Kristus selv sa, Se, jeg gir dere makt ... over all den makt fienden (Lukas 10:19). Han ... gav dem makt og myndighet over alle onde ånder, og til å helbrede sykdommer (Luk 9:1).

Den Guds mann som er å bringe befrielse å du har full tro på Golgata seier over Satan. Han mener i kraft av blodet til å rense fra synd. Og han tror på kraften i den ødelagte Kristi legeme å sette deg fri fra sykdom. Han mener det fordi Gud, som ikke kan lyve, sa Disse tegn skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tunger ... de skal legge hendene på de syke, og de skal komme! (Mark 16:17,18). Han vet at i Jesu navn, må Satan retrett. Ved å tro, kan han bind, irettesettelse, og kommando Satan å fjerne lidelse, i Jesu navn, og Satan må respektere det navnet! Og seieren på Golgata gjelder din sak. Så hva er neste steg?

Tro

Bare rett og slett å tro! Tro er tro. Tro ikke bare vite at Gud er mektig. Tro er å tro at Gud gjør det. Du tror det rett og slett fordi Gud sa han ville gjøre det, og du vet at Gud ikke kan lyve.

Tro er full visshet om ting håpet på, overbevisning om ting ikke sett (Hebreerne I 1: 1). Tro er å nå ut i den usett, får tak i det som ikke er, og holder på til det blir det som er. Tro er å tro at vi har det som vi ikke kan se eller føle. Selv om det er ennå usett og unfelt, tror vi det er allerede gjort. Denne typen tro bringer befrielse!

Tro, selv om du er i smerte. Tro, selv om du har forsøkt å gå og kunne ikke! Keep on believing og prøver å handle på din tro. Det er troen som driver ut smerte og bringer deg ut av sengen.

De vantro sier, "La meg føler og jeg vil tro."

Gud sier, "Tro, og jeg vil la deg føle.

Virkelig tro er tro uten å kunne føle. Vi er leget etter vår tro, ikke i henhold til vår følelse. Feeling kommer etter tro har vært utøvd. Så ikke se etter følelse, se etter helbredelse!

Tro for helbredelse er tror absolutt at vi er helbredelse på tross av slike ting som svakhet eller smerte. Det er ganske enkelt å tro at vi allerede har ting som vi bad før vi ser det eller føler det. Dette er nøyaktig hva John mente når han sa: Dette er den tilliten vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, hører han oss: Og hvis vi vet at han hører oss, hva som helst vi ber om, vet vi at vi har anmodninger om at vi ønsket ham (1. Joh 5:14,15).

Tro uten gjerninger er død (Jakob 2:20). Med andre ord, tro det ikke fungerer er død. Siden virkelig tro er levende, det er en aktiv tro. Det fungerer - det fungerer. Når du absolutt mener at ved hans striper du ble hørt, du begynner å handle på Guds ord. Joy kommer inn i ditt hjerte som realisering av hva Gud har gjort for deg sveiper over din sjel. Tro alltid bringer glede. Som du fryde seg i din seier, stå på dine føtter! Rise up, i Jesu navn, og gå! Gjør ting som du ikke kunne gjøre. Leave your rullestol. Kast bort krykker. Gå og løpe og hopp av glede! Snakke! Høre! Se ut av mulm og mørke. Gjør det i Jesu navn. Fordi du tror er du helbredet og du kan og vil gjøre de tingene du ikke kunne gjøre.

Act din tro

Trinn ute på løftet om Gud. Avslutt snakker om troen din og begynne å handle din tro. Hvis du har fast tro, trenger du ikke å fortelle folk om det - de kan se det.

Fire menn brakt en lam venn til Jesus for å bli helbredet. De hadde tro på at kan sees. Og da han så deres tro, sa han til ham: Man er, dine synder er tilgitt deg (Luk 5:20).

Personer som har fast tro handle, i stedet for å skryte og snakket. Ikke erklærer at du har "all tro på verden," når du fremdeles er syk og plaget. Hvis du har så mye tro, bør du være bringe forløsning til mengder av syke og lidende mennesker!

Ikke si: "Hvis jeg kan bare tro." La "hvis" ut. Avslutt "prøver å tro." Bare tro og handle på Guds Ord. Vær dere DOERS av ordet, og ikke bare hører, bedra din egen selv (Jakob 1:22).

Snakk om helbredelse din. Snakk om Guds godhet. Snakk om Guds løfter. Quote hvert skriftsted løfte om helbredelse du kjenner.

Ikke snakk om svikt og nederlag. Avslutt snakke om tvil. Avslutt snakke om dine smerter. Kast bort medisiner. Avslutt fortelle folk hva en fantastisk jobb djevelen har gjort av blendende deg med sykdom. Avslutt priste djevelen og vitner om hans makt.

Snakk om deres tro på Guds løfter. Fortell folk hva en vidunderlig verk Herren Jesus har gjort i å gjøre deg hel og kjører bort Satans makt. La ditt vitnesbyrd forherlige Gud. Vi overvinne djevelen av ordet vitnesbyrd vår (se Åp 12:1 1).

På dette tidspunktet kanskje noen si, Men broder Allen, jeg har smerter. Smerten erklærer at sykdommen ikke er leget. Men vi bryr oss ikke hva smerte erklærer eller hva følelsene dine sier. Guds ord sier av sine striper dere ble helbredet! Guds Ord sier én ting. Din smerte erklærer en annen. Hvilke skal du tro - Guds Ord eller smerte? Hva du erklærer? Hva er din forklaring? Dette er hva den burde være: "Ved sin striper Jeg er helbredet!

Noen vil kanskje synes dette er en løgn, men det er ikke, for Guds Ord kan ikke lyve.

Mange ganger etter at en person har gått gjennom en helbredende linje, en venn eller elsket en som står like ved vil spørre, "Hvordan føler du deg? Tror du virkelig føle deg noe bedre? Kan du høre ute på det øret nå?" De er uvitende om det faktum at de hjelper djevelen.

Ikke la djevelen få deg til å tenke eller snakke i form av hva du føler, med mindre dine følelser er enig med hva Gud sier. Følelsene er gode dersom de er enige med Guds Ord. Men Guds Ord er større enn dine følelser. Hvis følelsene dine ennå ikke enig med Guds ord, overse dem. Nekter å snakke om dem. Quote Guds Ord i stedet. Stå på det ved å tro og fortelle dem som ber, "Ved hans striper er jeg helbredet."

Du trenger ikke å lyve om dine smerter. Det er galt å lyve. Ikke si: "Smerten er borte," når smertene er der fortsatt. Ikke si: "Jeg kan høre alt klart," når du ikke kan. Hvis du føler deg dårlig, er det en løgn å si, «Jeg føler meg bra." Hvis du fortsatt har smerter, ikke? Ikke lyve om det - bare nekte å diskutere det. Quote Guds Ord, for det er sannheten. Virkelig tro må være basert utelukkende på Guds Ord. Du er ikke til å tro at du er helbredet, fordi smertene er borte. Og du bør ikke nekte å tro at du er helbredet fordi du fortsatt føler smerten. At smerte har noe å gjøre med deres tro. Føler ikke er tro og tro er ikke følelsen. Tro er tro at du er helbredet, fordi Gud sier at du er helbredet!

Hvis en person skulle si «Jeg tror jeg ble helbredet, fordi smertene er borte," vedkommende ville umiddelbart miste troen skulle noen tegn til at smerte retur. Da han ville si, tenkte jeg at jeg var helbredet, men jeg var ikke. Smerten er tilbake igjen. "

Tro er aldri redd for å ta et standpunkt med Guds Ord. La Gud være sant, og hvert menneske en løgner (Rom. 3:4). Hvis våre følelser ikke er enig med hva Gud sier, da våre følelser løgn. En person som går i tro ignorerer vitnesbyrd om sine sanser, med mindre den er enig med Guds Ord.

Gjør dette til dine vitnesbyrd: "Gud sier det er gjort. Jeg tror det ... det er gjort! Det er fullbrakt. Jeg er helbredet fordi Gud, som ikke kan lyve, erklærer at jeg er helbredet!

Dette er en måte å motta healing. Den kommer ikke av følelse, men av tro. Hvis du følger disse trinnene, Gud garantier til å helbrede deg!

 KAPITTEL Elve - HVEM HAR kraft til å helbrede?

Kapittel 11

Som har makt til å helbrede?

I løpet av hans jordiske virke, Jesus helbredet alle slags sykdommer og alle slags sykdom blant folk (Matteus 4:23).

Den strålende departementet til befrielse at Jesus begynte var å fortsette med sine disipler, etterfølgere, og de troende.

Jesus kalte sine tolv disipler og gav dem makt mot urene ånder, kaste dem av sykdom og alle ut, og å helbrede alle slags sykdommer (Matteus L0: 1). Da han sendte dem ut for å forkynne Guds rike og helbrede syke (Luk 9:2).

Etter disse tingene Herren utpekte andre sytti også, og sendte dem ... i hver by og sted (Luk 10:1) Han ledet disse sytti å forkynne evangeliet, men det var ikke alt han bød dem å gjøre. Han fortalte dem også til å helbrede de syke som er der, og si til dem, "Guds rike er kommet nær til dere" (vers 9).

Ved utgangen av denne reisen, returnerte de sytti til Jesus med glede, sa "Selv djevlene blir gitt til oss gjennom ditt navn" (vers 17).

Før Jesus dro tilbake til himmelen, forlot han med sine tilhengere denne mektige løfte: "Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, de gjerninger jeg gjør, skal han gjøre også, og større gjerninger enn disse, skal han gjøre, fordi jeg går til min Far" (Johannes 14:12).

Mange predikanter som fornekter mirakel-arbeider kraft av Jesus Kristus i hans kirke i dag innrømme at Kristus helbredet syke, men erklærer at den dagen mirakler er forbi. De sier at den syke kan ikke bli helbredet ved Guds kraft i dag fordi Jesus er borte. Men han tydelig uttalt at hans går ikke bety slutten på mirakler, men snarere at mirakler vil øke.

Oppfyller The Great Commission

Hans siste oppdrag til dem han igjen for å fortsette sitt arbeid, ble "Går dere ut i all verden og forkynne evangeliet for all skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror; I mitt navn skal de drive ut onde ånder? De skal legge hendene på de syke, og de skal komme " (Mark 16:15-18). Matthew legger til, "Lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere: Og se, jeg er med dere alle dager inntil like til verdens ende " (Matteus 28:20).

Ifølge Mark, så snart han hadde talt disse ord ble Jesus mottatt opp til himmelen, og satt på Guds høyre hånd. "Og de [disiplene hvem han gav denne kommisjonen] gikk ut og forkynte overalt, Herren arbeider med dem, og stadfestet ordet med skilter følgende " (Mark 16:19-20). Dette var oppfyllelsen av hans løfte i Matteus 28:20.

Selv om det er sant at han er i himmelen, er det absolutt Skriften å si at han fortsatt er med dem som tror og forkynner hans evangelium, for han sa han ville være, like til verdens ende! Han er sammen med dem, bekrefter Hans ord med samme tegn følgende som er oppført i Mark 16:17,18.

Etter Kristus steg opp til himmelen, ble kirken født på pinsedagen (se Apg 2). At kirken, fylt med kraften i Den Hellige Ånd og endued med Åndens gaver, fortsatte samme departement som Kristus hadde begynt. Den åndsfylt etterfølgere av Jesus fortsatte sin strålende departement til befrielse selv etter at han hadde vendt tilbake til himmelen.

En mann lam fra sin mor? S morsliv var gjennomført, som de la daglig ved inngangen til tempelet som heter Beautiful (Apg 3:2). Når Peter og Johannes kom, sa de, "Se på oss." Peter fortsatte, "Sølv og gull har jeg ikke, men slik som jeg har gir jeg deg: I Jesu Kristi navn fra Nasaret stå opp og gå" (Apg 3:6). "Peter tok ham i hånden og løftet ham opp og umiddelbart føttene og anklebones mottatt styrke. Og han sprang opp stod og gikk, og gikk med dem inn i templet, turgåing, og sprang og priste Gud " (vers 8).

Folket var fylt med undring og forbauselse på dette mektige mirakel, som de hadde vært vitne til. De hadde tenkt (ja, som får mange medlemmer av Kirken i dag) at siden Kristus selv var borte fra jorden, ville de se flere mirakler. Mange av dem begynte å tilskrive guddommelighet til dem gjennom hvis hender underet hadde blitt gjort. Peter, med sjeldne, men prisverdig ydmykhet, stoppet dem umiddelbart, sa "Dere menn av Israel, hvorfor undre dere på dette?" Eller hvorfor ser dere så inderlig på oss, som med vår egen makt og hellighet vi hadde gjort denne mannen til å gå? Hans [Jesus] navn gjennom troen på hans navn har gjort denne mannen sterke, som dere ser og vet: ja, den tro som er med ham har gitt ham denne perfekte soliditet i nærvær av dere alle " (vers 12,16).

Ingen mann har denne makt i seg selv. Men det er tilgjengelig for alle troende. All kraft som Kristus som brukes er tilgjengelig for hans tilhengere i dag. De tingene han gjorde mens i hans jordiske legeme er et mønster for dem som han forlot i verden for å fullføre arbeidet han startet (se 1. Peter 2:21-24). Den Åndens gaver, oppført i 1 Kor 12, og bud Kristus til sine tilhengere, dekke alle mirakler som Kristus aldri utført. Han brukte ingen makt, som han ikke gjøre tilgjengelig for sine tilhengere? like til verdens ende.

Stephen var diakon i den første kirken. Men han var "full av tro og makt [og], gjorde store undere og mirakler blant folket " (Apg 6,8).

Filip, en annen av de første diakonene, gikk ned til Samaria og forkynte Kristus der. "Og folk med én tråd ga akt på de ting som Philip talte, hørsel og ser mirakler som han gjorde. For urene ånder, ropte med høy røst, kom ut av mange som var besatt med dem og mange tatt med palsies, og som ble halt, ble helbredet " (Apg 8:6-7).

Twenty-ni år etter at oppstigning Kristi var Paulus fremdeles helbrede de syke (se Apg 28:8,9). Selv om Paulus var ikke blant dem som hørte kommisjonen og løfter av Jesus på Oljeberget, før han fór, "Gud gjort spesielle mirakler av hendene på Paul: Så fra kroppen hans ble brakt til den syke lommetørklær eller forklær, og sykdommer dro fra dem, og de onde ånder gikk ut av dem " (Apg 19:11,12).

Mirakler Av lommetørklær og Forklær

Utallige tusener blir helbredet i dag av departementet for velsignede (salvet) kluter. Gud har gjort denne bestemmelsen av hensyn til dem som ikke kan komme ut for å søke hjelp. Selv om vi ikke kan nå dem og legger hendene på dem personlig, kan vi sende dem en klut som våre hender har rørt. Dette er Gud? S Skriften metode for tjenende til dem som er syke, bundet og plaget. Når de ikke kan komme i direkte kontakt med de hvis tro er sterk, og som Herren bruker i denne tjenesten, kan de ta kontakt med en klut. Akkurat som departementet velsignede kluter brakt befrielse til tusenvis i Paulus 'dag, er det fortsatt bringe mirakuløs befrielse dag. Tusenvis av mirakler skjer i dag gjennom denne enkle departementet. Guds metode til befrielse for dem som er syke er fremdeles den samme i dag. Denne metoden for å sende ut kluter fra likene av Guds salvede prester er fortsatt effektiv.

Gud har ingen respekt for personer. De som er syke bør motta disse klutene i tro og følg de samme anvisningene som de som står i healing linjer. Når denne duken er lagt på kroppen ble rammet person, ville han utøve den samme tro som om han var i en helbredelse linje, med hender faktisk blir lagt på kroppen hans. Hvis han vil gjøre dette, vil de samme resultatene følger i alle tilfeller.

Disse kluter, mottatt i tro, bærer samme kraft og makt som hendene på evangelist bjørnen. Dette er Skriften bestemmelse som Gud har gjort for de utallige tusener som ikke kan delta på guddommelig helbredelse tjenestene som blir utført over hele landet i dag.

Hvis velsignet klut er for deg selv, ikke plassere den på kroppen din før du har nøye fulgt instruksjonene i denne boken. Da og bare da, plasserer det på kroppen i tro på Gud for en mirakuløs befrielse det øyeblikk det berører kroppen. Hvis du sender kluten til kjære eller venn som er rammet, bør du ta ansvar for å gi skikkelig opplæring i veien for troen selv, eller sende instrukser som denne boken, slik at han kan tilegne seg de nødvendige tro for utfrielse.

Før du ber en bønn klut for noen andre, være sikker på at han har troen på at Gud gir. Det samme tro er nødvendig, enten det er duken som er lagt på ham eller hendene på evangelist. Husk at det er troen på den delen av den syke personen som bringer utfrielse, samt troen på den som har lagt hendene på duken. Bare ved troen kan alt mottas fra Gud. Der det er tro på Gud? S trofasthet, garanterer Gud til å helbrede deg!

Miraklene i Paul ble så enestående at selv noen hvis liv ikke hadde blitt renset ved tro kom til å tro at mirakler kan sikkert gjøres i Jesu navn (se Apg 19:13-18). Disse menneskene hadde ikke tatt kontakt med Jesus selv, men kjente ham bare som "Jesus, som Paulus preker. Da de forsøkte å kaste ut demoner i det navnet, ble de gjenkjent av demonene som har noen myndighet. De trodde det de hadde sett? miraklene at de hadde sett Paul utføre. Men de hadde ikke tro på Gud. De trodde ikke at Gud ville gjøre mirakler med hendene på grunn av hans direkte ord til dem. De hadde ikke bevise sin tro på Gud ved å tro hans bud, samt sine løfter, og ved å leve livet til innvielse og hellighet.

Mange oppriktige mennesker i dag har møtt med skuffelse og motløshet fordi de har prøvd å passende Gud? S løfter uten å ta omsorg for å oppfylle hans bud. Jesu navn er ikke en sjarm? det har ingen magi. Men det er i besittelse av makt når det brukes av dem som han har gitt "fullmakt" ? rett til å gjøre forretninger på ham i hans navn. Denne kraften er for alle som virkelig tror og handler på alle Guds? S Word.

Den tidlige kirken var en mektig kirke fordi dens medlemmer trodde Gud. De tror på hellige levende fordi Gud sa "Vær dere hellig. " De fryktet synd fordi de hadde sett synd avdekket gjennom gave dømmekraft og løgnere slo døde for synden deres (se Apg 5). De trodde at de kunne gjøre mirakler i Jesu navn fordi han hadde sagt, "Det virker som jeg gjør, skal dere også." Og fordi de trodde Gud, Gud arbeidet med dem, bekrefter Hans ord med tegn og under. Gud har ikke forandret. Enhver kirke i dag kan ha samme effekt hvis de vil møte de samme forholdene.

Kirken At Work Today

Twenty-seks år etter at oppstigning Kristi, skrev apostelen Paulus til menigheten i Korint, sa "For Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, etter at mirakler, så nådegaver til helbredelser" (1 Korinterbrev 12:28). Samme kirke fortsatt er virksom i verden i dag og vil være til trompet lyder og den første oppstandelse finner sted og 1 Tessaloniker 4:13-18 er oppfylt. Da arbeidet med Kirken på jorden vil være komplett, og den vil stige for å møte Herren i luften. Så lenge at Kirken tror Guds ord, skal den fortsette å helbrede de syke og utfører mirakler i den mektige Jesu navn. Jesus sa, "Disse tegn skal følge dem som tror? De skal legge hendene på de syke, og de skal komme" (Mark 16:16,17). Den Åndens gaver? utførende av mirakler og helbrede de syke? har ikke vært begrenset til noen få utvalgte folk i den tidlige Kirken, eller til noen predikanter i dag. Så lenge det er en troende på jorden, kan mirakler utføres i Jesu navn.

Ingen steder i Skriften er departementet av healing begrenset til en bestemt tid, eller fremragende enkeltpersoner. Selv i Det gamle testamentet, var det Gud? Er planen at alle dem som han hadde satt som gjeterne over sitt folk skal helbrede syke. "Ve være til hyrdene av Israel? De syke har dere ikke styrket, har verken dere helbredet det som var syk, har verken dere bundet opp det som var brutt " (Esekiel 34:2,4).

Det var mer kraft i Elisha? Er død bein (se 2. Kongebok 13:21) enn det er i enkelte predikanter som er veldig mye live i dag. Selv om bare én mann ble helbredet ved å komme i kontakt med Elisa? S bein, fremdeles som er mer enn det som kan sies om hele livet til mange som kaller seg gjeterne Guds? S flokk dag.

Hvis Gud var misfornøyd med gjeterne i Israel som ikke helbrede de syke, må det være hans holdning mot hyrdene hans nytestamentlig menighet som hadde sitt oppdrag å gjøre de gjerninger han gjorde, ikke bare nekte å helbrede de syke, men kritisere og forfølge de som gjør!

Det var mer kraft i Peter? Skyggen enn i kroppene til mange av dem som hevder å være hans etterfølgere i tjenende til menigheten om Jesus Kristus (se Apostlenes gjerninger 5).

Det var mer kraft i lommetørklær og forklær som hadde kommet i kontakt med kroppen Paul enn i mange store "grunnleggende" trossamfunn i dag (se Apg 19:11,12).

Har Gud forandret seg? Nei! Kirken at Jesus kjøpte med sitt blod er fortsatt utføre mirakler og helbrede de syke. De som tør å tro på Gud? S lover og stå på Hans ord fremdeles kan helbrede de syke i Jesu navn. Gud har gitt dem som tror "myndighet over alle onde ånder, og til å kurere sykdommer " (Luk 9:1).

Mange vil påstå at kun Gud har makt over djevler og til å helbrede sykdommer. I én forstand er dette sant. Men det er også sant at Gud valgte å delegere denne myndigheten til sin sønn. Aksepter at myndighet fra Faderen, Jesus, i løpet av hans jordiske virke, befalte demoner, til urene ånder, og sykdommer reise. De anerkjente hans autoritet og ble lydig til Ham. Like før han vendte tilbake til himmelen, Jesus delegert den samme myndighet til dem som tror på hans navn. Dette gir sann troende rett til å bruke Jesu navn å gjøre forespørsler til Gud og i å gi kommandoer til demoner og sykdommer (se Johannes 14:10-14). Dermed verk som Jesus gjorde mens han var her på jorden kan bli videreført i hans fravær. Når den troende godtar denne myndigheten og bruker Jesu navn ærbødig, er effekten den samme som om Jesus selv hadde talt, for Gud vil respektere slike bønner og kommandoer. Den troende har ingen makt over sin egen og kan ikke gjøre noe i sitt eget navn, men alle ting er underlagt Jesu navn.

De som forsøker å bruke hans navn uten å være kvalifisert ved å tro og være lydig mot Jesus vil se resultater og kan være straffet for "forfalskning" som var de syv sønner Sceva (se Apg 19:14-16).

Word of Command

Det er svært få skriftsteder som refererer til bønn for syke. I de fleste tilfeller var noen ord kommando som snakkes av den ene har autoritet, alt som trengtes. Jesus gjorde ikke be for de syke. Han helbredet syke, og ledet demoner å reise. Peter og Johannes ikke be for mannen på den vakre porten av tempelet. De befalte ham, i Jesu Kristi navn fra Nasaret, til å stå opp og gå (se Apostlenes gjerninger 3:6). Paul første bad, så la sine hender på Publius 'far og helbredet ham (se Apg 28:8). Demoner og sykdommer er fortsatt gjenstand for troende som kommandere dem i Jesu navn. Siden jeg gjenkjente denne sannheten i Guds Ord, har jeg sett mengder levert fra demoner og satt fri fra alle slags sykdommer på min kommando. Disse sakene omfatter kreft, goiters, svulster, Sinus problemer, tuberkulose, astma, hjertesykdom, og mange andre. Jeg hevder ikke at dette er bevis for en spesiell gave, eller av spesiell nåde hos Gud. Det er rett og slett gjort i Jesu navn, og av den myndighet som Gud har lovet dem som tror.

Selv i de fleste tilfeller er ordet av kommandoen i Jesu navn alt som er nødvendig for å bringe befrielse, er det også skrifter som beviser nødvendigheten av bønn i noen tilfeller. Hvis du har gått gjennom en helbredende linje hvor hender har vært lagt på deg og din sykdom befalt å reise, og du fortsatt ikke får befrielse, ikke nøl med å dra nytte av bestemmelsen i James 5:14-16. Din unnlatelse som skal leveres, kan være et resultat av unconfessed synd. Hvis dette er tilfelle, bekjenner dine feil og be klarerte eldre å be for deg at du kan leveres både sykdom og synd.

Når Miriam ble rammet av spedalskhet som et resultat av hennes synder mot Moses, hun og hennes bror Aron ba Moses om å be for henne. Han ropte til Gud, "Heal henne nå, Gud, jeg bønnfaller deg » (Numbers 12:13).

Den sanne troende på Herren Jesus Kristus er klar over at Gud ikke vil helbrede en unrepentant synder, eller en fiende av korset. Han vil ikke bevisst bruke sin autoritet til å gjøre noe som Jesus selv ikke ville gjøre hvis han var tilstede i kroppen. De som fortsatt er i trelldom synd bør først søke hjelp i bønn om at de kan bli satt fri fra synd. Når de har gjort dette, er Guds løfte bestemt. "Troens bønn skal frelse den syke, og Herren skal reise ham opp, og hvis han har begått synder, skal de bli tilgitt ham " (Jakob 5:15).

Casting Out Demons

Mye sykdom er et direkte resultat av demon undertrykkelse (se Apg 10:38). Jesus sa ikke, «Be for demonen undertrykte og demon besatte." Han sa, "Drevet ut onde ånder. " Bønn alene vil ikke drive ut demoner. Faste og bønn, søker Guds åsyn, og gjøre bot for alle kjente synd er, i enkelte tilfeller nødvendig å forberede hjertene til både den ene søker befrielse og den kommer i Herrens navn for å bringe befrielse. På denne måten blir de gjort klar til å gå inn i kamp med Satan og kreve seier over ham. Inntil demoner høre befaling, gitt ved troen på Jesus 'navn etter en som har myndighet til å bruke dette navnet, vil de ikke flytte. De behøver ikke å gå, og de vet det.

Jesu disipler gang forsøkte å kaste en demon av en gutt, mens Jesus var på fjellet faste og bønn. De visste kraften i Jesu navn. De hadde drevet ut onde ånder før. De var sikker på at dette ville gå. Men denne gjenstridige demon nektet å gå. De ble meget opprørt over den tilsynelatende manglende autoritet, som de oppfattet å være deres. Men de var ikke fornøyd å si, "Tiden da vi kunne gjøre mirakler er forbi. " Da Jesus hadde kastet ut demon, spurte de om ham hvorfor de hadde feilet. Jesus svarte: "På grunn av vantro dine: for sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro som et sennepsfrø ... ingenting skal være umulig for dere. Howbeit denne typen går ikke ut, men ved bønn og faste" (Matteus 17:20-21). Disse mennene hadde fått makt over demoner, så lenge de hadde tro. Når tro fikk lov til å bli sovende på grunn av mangel på fellesskap med Gud, ble de maktesløse. Troen må mates av hyppige tid alene med Gud, når alle kravene til kjøttet er satt til side. Times of faste og bønn holde vår tro sterke slik at vi kan overvinne Satans makt og bringe befrielse for dem som er undertrykt eller besatt av djevelen.

Satan ble beseiret på Golgata, men han nekter å erkjenne nederlaget. Han gir bare når og hva han må. Underlaget må tas skritt for skritt. For å kunne gjøre dette, åndsfylt statsråd i dag må ha eksplisitt tro på Golgata seier over Satan. Han må leve sitt liv unngå synd og må ikke være opptatt med noen personlig vinning. Han må stå bare for Guds høyre mot Satan. Det må ikke være uncrucified legeme i hans liv. Da og bare da, vil Satan innrømme sitt nederlag.

Dåpen med Den Hellige Ånd

Det er overraskende, men noen mennesker i dag ønsker å utøve denne makten, men de avviser kilden til at strømmen - dåpen av den Hellige Ånd. Jesus selv gjorde ingen mirakler, og utstøtt ingen demoner før første, Gud salvet ham med Den Hellige Ånd og med kraft (se Apostlenes gjerninger 10:38; Johannes 2:11).

Sitt løfte til disiplene var, "Men dere skal få kraft, etter at Den Hellige Ånd er kommet over dere? " (Apg 1:8).

Hvis Jesus selv ikke ville forsøke dette arbeidet alene, og oppmuntret sine disipler til å vente til Ånden var kommet til endue dem med kraft fra det høye før du prøver dette arbeidet, helt sikkert de som ville kreve makt og myndighet over demoner og sykdom i dag skal først fylles med Ånden.

Den tidlige kirken var en mektig kirke fordi det var en åndsfylt, Gud-sentrert, gudfryktige kirken. Den fenomenale veksten i denne kirken fra 120 (Apg 1:15) til 3000 (Apg 2:41) til 5000 (Apg 4:4) til "en mengde" (Apg 5:14) bare kan knyttes til én ting - det overnaturlige Guds kraft var i arbeid. Den Åndens gaver var i drift. Kirken har elsket Gud, fryktet synd, og var full av den Hellige Ånd.

Bare når Gud finner en gruppe mennesker som svarer til denne beskrivelsen i dag, vil vekkelse komme til denne synd-blindet, human-kontrollerte, selvforsynte, Kristus-avvisning, glede-gal, film-minded, sigarett-røyking, øl-guzzling , drikke-og-dope-crazed, domstol, bundet verden.

Først når Kirken heiser igjen sin stemme i en tråd i anger Gud vil sende en vekkelse å feie vårt land, som i gamle dager. Vi må rope ut som den tidlige kirken, "Og nå, Herre, se deres threatenings: og støtte til dine tjenere, som med all frimodighet de kan snakke dine ord, ved å strekke ut din hånd til å helbrede, og at tegn og under kan gjøres ved navnet ditt hellige barnet Jesus " (Apg 4:29,30). Da folkemengden vil igjen bli frelst, fylt med Den Hellige Ånd, og helbredet ved Guds kraft.

Gud har ikke trukket delegering av hans autoritet over demoner og sykdom fra dem som tror hans bud og lover og handler på deres tro.

KAPITTEL TOLV - Hold HEALING

Kapittel 12

Holde HEALING

Gud har ikke bare garantert til å helbrede deg, Han har også garantert beholde du helbredet. Men, som resten av Guds løfter, er dette løftet betinget. Gud forteller oss i Hans Ord hvordan være helbredet og hvordan bli værende helbredet. Noen, som ikke visste at det var mer å gjøre etter at de har mottatt healing, fant snart ut at de var ikke bedre enn om de aldri var blitt helbredet.

Først, la oss huske at selv om ikke alle sykdommer kan tilskrives demon besittelse eller demon undertrykkelse, er Gud ikke forfatteren av sykdom. Satan er ansvarlig, i en eller annen måte, for all sykdom. Satan er en aktiv, handlekraftig, intelligent fiende. Han gir deg ingen grunn bortsett fra det som er aktivt tatt fra ham ved troen. Og etter å ha gitt opp bakken, er han stadig på utkikk etter en mulighet til å ta det tilbake igjen. Jesus gav ikke bare løfter og kommandoer, men varsler også. En advarsel er funnet i Matteus 12:43-45: Når den urene ånd er gått ut av en mann, walketh han gjennom tørre steder, søker hvile, og findeth ingen. Så han sier, vil jeg vende tilbake til huset mitt hvorfra jeg kom ut, og når han kommer, findeth han det ledig, feid og pyntet. Så går han og tar med seg sju andre ånder mer onde enn seg selv, og de flytter inn i og bli der: og det siste av at mennesket er verre enn den første.

Gi ikke noe sted å djevelen

Når du har blitt løslatt fra Satans makt, enten det er fra synd, sykdom, demon undertrykkelse, eller demon besittelse, er det viktig at huset - som er din kropp, kan ikke bare rent, men også okkupert. Når Satan flytter ut, må Guds Ånd flytte inn Aldri la djevelen finne huset tomt. Hvis du ennå ikke er fylt med Den Hellige Ånd, søke å bli fylt umiddelbart og deretter bli værende fylt. La Guds Ånd bor i dere rikelig, holde, regi, besittelse og bruk for Guds herlighet. Da Satan ikke kan returnere.

Verken gi plass til djevelen (Efeserne 4:27). Djevelen kan ikke bevege seg i mindre vi gi ham en plass. De som blir i Kristus er trygge fra Satans makt. Være så fylt med rettferdighet at det ikke er rom for synd ... så fylt med tro at det ikke er rom for tvil ... så fylt av Guds Ånd at det ikke er rom for noen annen ånd å bo der.

Synd og uforsiktig bor på den delen av den som har blitt helbredet er en åpen invitasjon til den urene ånd å flytte tilbake til huset der han ble drevet. - Jesus advarte en som Han hadde helbredet momentant og mirakuløst, med disse ordene: Se, gjorde du er hel: synd ikke mer, så ikke en verre ting komme til deg (Johannes 5:14).

Faren er ikke bare et spørsmål om å bli noe bedre, men for å bli enda verre, for når den opprinnelige demon kommer tilbake, kan han bringe andre med ham. Det er lett å se betydningen av følger i tro, fôring ved Guds ord, holder i fellesskap med Gud gjennom bønn, og motstå djevelen.

Men stå djevelen, og han vil flykte fra dere (Jakob 4:7).

Den kristne behøver ikke være der under synd. Synden skal ikke herske over deg (Rom. 6:14). Ved tro, har den kristne makt til å nekte fristelser Satan og hans forslag til synd. Det er noe mer enn prisverdig daglig omvendelse fra synd og det er daglig seier over synd.

Det er også mulig, ved tro, å nekte å gi sykdommen et sted. Det er noe bedre enn å bli helbredet "mange ganger," særlig med samme lidelse, og det er å bli helbredet og bli værende helbredet.

Hvis du noen gang får legedom for kroppen din vil det være ved tro. Du vil også bli helbredet ved tro. Tro er glad, og den syke personen som mangler tro er sørgelige grunn av sin smerte og sykdom. Den syke personen som har tro er glad fordi han innser at seieren allerede er kjøpt, betalt, lovet, og er på vei. Han vil juble og prise Gud fra hans hjerte, uansett hva han ser eller føles.

Denne typen tro kan ikke unnlate å bringe helbredelse. Satan vet at tro er hans fiende og kontinuerlig arbeider for å ødelegge det. Når du føler smerte, som eksternt ligner smerten av dine tidligere sykdommer, vil Satan umiddelbart foreslå til hjernen din at du var aldri helbredet, ikke var fullstendig helbredet, eller at helbredelse ikke gjorde sist.

Hvis du ikke har hørt fra Gud for en tid, og hans løfter er dempet i tankene dine, kan du finne det lettere å tro Satan enn å tro på Gud. Hvis du gjør det, kan du selv er enig med Satan og si i ditt hjerte, "Jeg trodde jeg var helbredet. Jeg er ikke bedre." Hjertet ditt blir tung og din tro vil bli knust. Frykt vil komme inn i ditt hjerte, og døren vil være åpen for Satan å plage deg igjen.

Men hvis Guds løfter er lys og klar i tankene dine, og du fremdeles tror at han mente akkurat hva han sa, vil du svare på Satan, som gjorde vår Herre da han ble fristet, Det er skrevet (Matteus 4:4,7,10). Av hvis striper dere ble helbredet (1. Peter 2:24). Som du ser den mektige Guds løfter, vil ditt hjerte fryde seg selv som det gjorde da du hevdet hans løfte og mottatt healing. Det vil bli prise i ditt hjerte til Gud for Hans mektige befrielse. Stå på et løfte i Guds Ord og prise Gud i djevelens ansikt. Dette er motstå djevelen. Han har aldri og aldri vil kunne bo i nærvær av denne typen tro.

Bo i en atmosfære av tro

Etter at du er helbredet, er det feil å gå tilbake til en kirke der presten og lærere ikke tror på mirakel-arbeider Guds kraft. Gud beskriver disse menneskene og gir en advarsel om dem i 2. Timoteus 3:5, Å ha en form av gudsfrykt, men fornekter dens kraft; fra slike vender seg bort. Det er mange gode kirker, hvor hele evangeliet blir forkynt og Guds kraft, er anerkjent og arbeider for å helbrede syke organer, samt synd-syke sjeler. Identifiser deg med en av disse gruppene. Der finner du mat til din tro, og du kan fritt gi vitnesbyrd til oppmuntring for andre som kanskje også trenge befrielse.

Ditt vitnesbyrd er viktig

Som Kristus inn i en landsby, møtte det ham ti menn som var spedalske. De løftet sin røst og sa: Jesus, mester, miskunn deg over oss. Når Kristus så dem sa han, Gå Shew dere for prestene. Og det skjedde, at som de gikk, ble de renset (Lukas 17:13-14). Men bare én av de ti stadig tilbake for å gi Gud takk og ære for hans befrielse. Og en av dem, da han så at han var helbredet, vendte tilbake, og med høy røst priste Gud, og falt ned på sitt ansikt for hans føtter og takket ham. Kristus spurte den som returneres, var det ikke ti renset? Men hvor er de ni? (Vers 15-17).

Det burde vært ti tilbake for å gi Gud ære, i-så-mye som det var ti som ble mirakuløst helbredet. Bare én av ti kom for å gi ære til Jesus for helbredelse hans. Hva var ni andre gjør? Skriften forteller oss ikke. Men denne leksjonen ikke lære oss hva de ni andre bør har gjort! De bør ha returnert og forherliget Kristus!

Mange mennesker vil delta tjenester natt etter natt før de kan gå gjennom en helbredende linje og få helbredelse for kroppen sin. Men så de aldri kommer tilbake til vitne om miraklet slik at Kristus kan bli herliggjort. Det kan være tider da det er umulig for noen å komme tilbake og gi sitt vitnesbyrd. Hvis dette er tilfelle, bør de skrive sine vitnesbyrd og returnere det til dem under hans departement de ble helbredet. Hvor utakknemlig og utakknemlige mange mennesker er i dag. Dette er dokumentert når de ikke klarer å gi sitt vitnesbyrd.

Da Jesus helbredet mannen på Gadara, sa han til ham: Gå hjem til dine venner, og fortelle dem hvor store ting Herren har gjort for deg, og har hatt medlidenhet med deg (Mark 5:19).

Hvis du har blitt helbredet ved Guds kraft, sørg for å vitne i alle offentlige møtet mulig. Forklar dine tidligere sykdommer og fortelle hvor lenge du led med det. Hvis du har fått medisinsk hjelp, forklarer legen? S diagnose og gi all informasjon som mulig for å bevise din helbredelse, for eksempel leger? setninger, fotografier, røntgen osv. Fortell om du ble helbredet kjapt eller mottatt en gradvis helbredelse.

Ditt vitnesbyrd er viktig. Ikke bare vil det velsigne og oppmuntre andre til å stole på Gud for utfrielse deres, men også det vil hjelpe deg å overvinne djevelen. Vi overvinne ham [djevelen] av Lammets blod og ved ord vitnesbyrd vår (Åp. 12:11). Som du avgi forklaring med leppene dine til sannheten og virkeligheten av Gud? S løfter, vil deres tro øke, Satan vil bli drevet lenger tilbake, og hans sjanse til å overvinne deg igjen vil minske.

Men stå djevelen, holde full av Gud? S Spirit, beiter på Gud? S Word, tror Gud? S lover, søker en atmosfære av tro, være trofaste i vitnesbyrd, og du vil ikke bare være helbredet, men du vil bli værende helbredet ved Guds kraft. Gud har lovet dette, og Gud kan ikke lyve.

Alt dette kan du erfare og leve i hver dag, måned og år til du går ut av tiden! Det gjelder 365 dager i året og alle år av ditt liv, Hallelujah!

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.