Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!

Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!Jeg skrev om Evangelist Svein Nordvik for et år siden. Juni 2012 at han etter han ble skilt tok usedvanlig lett på det. Det viser seg at han ikke bare har tatt lett på det, nå allerede etter kort tid er han gjengift og lever da i hor etter skriften. Her er bilde fra bloggen til datteren Anniken Nordvik hans tidligere kone der han er avbildet. Sin nye-kone er ikke hans kone etter Guds ord. Men hans elskerinne eller synde-partner. Se for mer her: annikennordvik12.blogg.no
http://1.bp.blogspot.com/-8As3LFVsmRc/Uy76RjIKJlI/AAAAAAAAGIE/Vj577f4gbNM/s640/svein+nordvik3.jpg


Dette skrev jeg for 1 år siden, og nå har det skjedd:

Evangelist Svein Nordvik skilt og fortsetter i tjenesten som ingenting har skjedd!

Her er ekteparet avbildet, men nå skilt. Nordvik fortsetter i tjenesten som ingenting har skjedd. Skriften taler om å ta det med ro og å finne tilbake til sin ektefelle. Her gjelder det bare å stå på som ingenting har skjedd, tragisk og alarmerende!

1. Tim. 5. 7 Også dette skal du innskjerpe, så ingen skal komme med anklager mot dem. 8 En som ikke har omsorg for sine nærmeste, og særlig for sin egen familie, har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Guds ord har fremdeles gyldighet i dag!

Skriften taler igjen og igjen om klarer enn ikke å skikke sitt eget hus og ekteskap. Da skal en tre ut av tjenesten og ta vare på sin ektefelle. Hvorfor gjør ikke Evangelist Svein Nordvik dette etter han ble skilt i fra sin hustru Hilde Bjord Nordvik. De har fire jenter i sammen. Hvordan kan Svien Nordvik arrangere sommerstevne, Israel turer og møtekampanjer og samtidig er han nyskilt og singel? Jeg fatter det ikke. Kjenner Svein Nordvik Jesus og de som følger og forsvarer ham? Neppe tror jeg!

Bilamitten Emanuel Minos skal ikke være på hans sommer-stevne!

Ser at Emanuel Minos ikke skal være på hans sommer-stevne. Det er for meg et godt tegn at det kan være noe godt ved denne mannen? Vi får håpe og tro det, men han skulle aldri ha vært i en aktiv tjeneste før han får orden på sitt eget liv og i sitt eget hus. Han er verre enn en vantro sier skriften når han ikke skikker sitt eget hus og sitt eget ekteskap.

Ord. 5. 15 Drikk vann av din egen brønn, det som flyter fra din egen kilde! 16 Skulle dine kilder renne ut som rennende vann på torget? 17 Nei, de skal tilhøre deg alene og ikke deles med fremmede. 18 Velsignet være din egen kilde! Gled deg over din ungdoms kvinne,

Skriften taler om å glede seg over sin ungdomms hustru og drikke vann fra sin egen kilde(les hustru). Og da skal du være velsignet. For meg er ikke Svein Nordvik et mønster fro hjorden-som er menigheten!

1. Pet. 5. 3 heller ikke som de som vil herske over sine menigheter, men således at I blir mønster for hjorden;

Guds menighet i Norge går imot undergang, ikke en fullkommen vår da den moralske og åndelige tilstanden er under pari. Det er ikke vekkelse, men dom som står foran menigheten. 1. Pet. 4. 17 For det er nu tiden da dommen skal begynne med Guds hus; men begynner det med oss, hvad blir da enden for dem som ikke vil tro Guds evangelium? 18 Og blir den rettferdige vanskelig frelst, hvor skal det da bli av den ugudelige og synderen? Hvor skal dette ende? Selv katolikkene er ikke så villfarne i dag som pinsevenner og andre frikirkelige her i Norge er det.

Se for mer her: http://blog.janchristensen.net/2012/06/nr-417-evangelist-svein-nordvik-skilt.html

Hvor skal denne galskapen ende? Jeg har ikke lengre ord for hva som skjer nå i de såkalte Pinse Karismatiske kretser

Dette skrev jeg for noe år tilbake, denne artikkelen er mer viktig en noen gang:

Pinsevenner og karismatikere er Jumbo-kristne!

2. Pet. 3. 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen

Etter jeg ble frelst og døpt i vann og ånd for godt 30 år siden, fikk jeg etter hvert en del tanker om pinsevenner kontra andre troende. Da jeg også har en luthersk bakgrunn da jeg er døpt eller for å si det riktigere, bestenket med litt vann i tre titler fra prestens hånd. Og senere konfirmert etc. jeg tenkte noe slikt. Pinsevennene var de som var nærmest opp til evangelisk kristendom, mens de andre var på en lengre distanse der i fra. Dette er selvfølgelig en forenkling, men hva tenker jeg nå og hva er realitetene?

Dette krever veldig mye hvis en skal kunne gi et svar på dette som er fullstendig!

Det er kun Gud og han alene som kjenner hjertene, og ingen kan med sikkerhet si om en er på den rette vei. Det er først den dagen vi alle skal stå innforbi Gud med vårt liv det vil vise seg hvem som tjente ham eller ikke. Personlig tror jeg at veldig, veldig mange vil bli temmelig overasket på den dag. Moddy sa følgende:

Moody sa følgende: Det er tre ting jeg vil bli overrasket over når jeg kommer til Himmelen. 1.) At jeg er der. 2.) At de jeg forventet å være der er der ikke. 3.) De jeg forventet ikke å se der er der.

Å tro at vi vet alt, det er feil. Men skriften taler også om at den åndelige dømmer alt, så en modning i kristenlivet, det må vi forvente oss og slik skal det være. Jeg taler ikke til alle, men noen få som vil høre og er i stand til å høre

Joh. Åpenb. 3. 20 Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med mig.

Jesus sier det selv at i endetiden vil han stå utenforbi de aller fleste menigheter i den vestlige verden og ønske å komme inn. Han som er menighetens Herre, frelser og menighetens hode, står utenforbi og banker for han ønsker å komme inn. Men det vil kun være de få som åpner opp og vil være istand til å slippe Jesus inn og han vil holde nadverd med den enkelte, det vil si ha samfunn, fortrolig samfunn.

Statistikken forteller

Jeg leste en statistikk fra USA der den var den katolske kirka som ligger lavest blant de troende når det gjelder skilsmisse og gjengifte. Mens trosbevegelsen ligger høyest, t.o.m. høyere enn ikke troende. Det forteller meg at Satan har lurt snart hele den pinse\karismatiske bevegelse akkurat der han vil ha den! Jesus hater menighetene i dag Joh, Åpenb. 3. 15 Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kold eller varm; gid du var kold eller varm! 16 Derfor, da du er lunken, og hverken kold eller varm, vil jeg utspy dig av min munn.

Og når vi leser teksten nøye så var det til «større» bekjennelse til større og mer omfattende frafallet og forførelsen var. Vi leser videre:

17 Fordi du sier: Jeg er rik og har overflod og fattes intet, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.

Bekjennelsen var bare et skalkeskjul, for å tillatte seg alt det som kjødet og verden åttrar. Her står pinsevenner og karismatikere fremst å gi tillatelse og aksept for verden og alt hva dette er og representerer å få fri adgang og spillerom i menigheten og i den enkeltes liv. Pinsevenner og karismatikere er på mange måter de mest forførte og de mest villedede troende mennesker blitt da så mye liberal teologi og så stor aksept av verden er kommet så kraftig og rett inn i menighet. Dette finnes utallige eksempler på. Her er et eksempel fra Filadelfia Hamar i KS fredag 27\1-2012:

Samles til dans i Filadelfia, Hamar http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-146-ungdoms-musikk.html

Flere hundre ungdommer finner veien til Filadelfia når de kristne ungdomsmiljøene i Hamar inviterer til fest. Dans, lek, andakt og videosnutter er noe av innholdet når det tverrkirkelige arbeidet Viva la Vida hver sjette uke inviterer Hamars ungdom til fest I Filadelfia, Hamar. – Vi samler omlag 400 ungdommer og den store majoriteten av disse er kirkefremmede, forteller Martin Bratgjerd som er aktiv i ungdomsarbeidet I Filadelfia, Hamar. – Lørdagen etter at vi har hatt Viva la Vida har vi noe vi kaller lighthouse der ungdommene får vite mer om Gud og får mulighet til oppfølging, forteller Bratgjerd ivrig. Viva la Vida som ledes av Ole Jose Norum fra Stange, startet opp i Hamar Frikirke og er et resultat av flere års godt samarbeid mellom de kristne ungdomsmiljøene I Hamar. (sitat slutt).

For meg er det egentlig vanskelig å kommentere dette, da dette er bare hva verden står for er kommet inn i menigheten med dans og alt, bortsett fra alkohol. Frafallet er i dag så dypt og så klart i pinsebevegelsen i Norge, at en egentlig ikke kan si at pinsebevegelsen er noe kristen bevegelse i ordets rette forstand, da jeg kunne tatt 1000 eksempler til som er minst like ille om enn ikke verre! Hva er løsningen?

Joh. Åpenb. 3. 18 så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik, og hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret, og øiensalve til å salve dine øine med, forat du kan se! 19 Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig! Det finnes løsningen, for den og de som vil, men du må ville eller så blir det ingen løsning og utfrielse! Løsningen er å ta dette fra Laodikea menigheten punkt for punkt, skritt for skritt, og Gud er tilbake i ditt liv og i menigheten.

1.) Gull, glødet i ild, forat du kan bli rik Dette taler om en tro som ikke er teoretisk, men tro i aktiv handling som vi leser i Jakobs brev. Det er den troen som gjør seg gjeldene i et rett liv som Jesus vil etterlyse (Lukas 18.8) når han kommer igjen, det vil være en stor mangelvare. Jakob 2. 17 Således og med troen: har den ikke gjerninger, er den død i sig selv. 18 Men en kan si: Du har tro, og jeg har gjerninger. Vis mig din tro uten gjerninger, og jeg vil vise dig min tro av mine gjerninger! 19 Du tror at Gud er én; du gjør vel; djevlene tror det også og skjelver. 20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig? 21 Abraham, vår far, blev ikke han rettferdiggjort ved gjerninger, da han ofret sin sønn Isak på alteret? 22 Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene, 23 og Skriften blev opfylt, som sier: Abraham trodde Gud, og det blev regnet ham til rettferdighet, og han blev kalt Guds venn. 24 I ser at mennesket blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke ved tro alene. Lukas 18. 8 Jeg sier: Han skal gjøre gjengjeld mot dem — og det hurtig. Men når Menneskesønnen kommer, vil han etterspørre for det er en mangelvare troen som gjør seg gjeldene i et virksomt liv.

2.) Hvite klær, forat du kan klæ dig i dem og din nakenhets skam ikke skal bli åpenbaret Hvite klær taler om gjerninger som er omvendelsen verdig og nakenhets skam taler om at verden ser oss, både positivt og negativt da vi er et åpent brev kjent og lest av alle mennesker. Hvite klær taler også om å stå innforbi Gud, da Gud krever hellighet for å stå i hans nærhet. Joh. Åpenb. 19. 7 La oss glede og fryde oss og gi ham æren! for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig rede, 8 og det er henne gitt å klæ sig i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Sakarja 3. 1 Så lot han meg se Josva, ypperstepresten, som stod foran Herrens engel, og Satan som stod ved hans høyre side for å anklage ham. 2 Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan! Herren refse deg, Han som har utvalgt Jerusalem! Er ikke denne mannen her en rykende brann, revet ut av ilden? 3 Men Josva var kledd i skitne klær der han stod for engelens åsyn. 4 Og engelen tok til orde og sa til dem som stod foran ham: Ta de skitne klærne av ham! Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. 5 Da sa jeg: Sett en ren lue på hans hode! Og de satte den rene luen på hodet hans og hadde på ham andre klær mens Herrens engel stod der.

3.) Øyensalve til å salve dine øyne med, forat du kan se Øyensalve taler om at Guds ord må bli oss til del igjen og vi må få erfare å se de rikdommene og sannheten som er i Kristus og Guds ord. Gud har vist meg mange ting som jeg aldri hadde hørt om i pinsebevegelsen, som at Gud ikke er treenig, Gud skal ikke la noen brenne i et evig helvete, gjengifte er synd spesielt for forkynnere og mange andre sannheter. Øyensalve er nødvendig og viktig for å få hjertes opplyste øyne slik at vi kan skue inn i Guds lov og se de herlige sannhetene som finnes og er der. Sannheten setter oss fri, og sannheten er Jesus som er Guds ord. Efes 1. 18 og gi eders hjerte oplyste øine, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige. 1. Kor. 2. 10 Men oss har Gud åpenbaret det ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, også dybdene i Gud; 11 for hvem iblandt mennesker vet hvad som bor i mennesket, uten menneskets ånd, som er i ham? Således vet heller ingen hvad som bor i Gud, uten Guds Ånd; 12 men vi har ikke fått verdens ånd, vi har fått den Ånd som er av Gud, forat vi skal kjenne det som er gitt oss av Gud.

4.) Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg Gud er ikke bare kjærlighet, men han er en som vil tukte, oppdra og fostre oss slik at vi blir lik Jesus i et og alt. Det er på grunn av tukten at vi tåler lidelser og motgang. Troende som bare har seier er ikke ekte troende, der er når stormene og motgangen kommer i vårt liv som viser hvem vi er og hva vi er laget av. Det er gjennom det negative at det positive kommer frem. Det er når det har vært en lang natt en setter pris på soloppgangen og uten den lange natta hadde det aldri vært noen soloppgang. Det er gjennom prøvelser vi får «bevist» hvem vi er og hvem vi egentlig tjener og tilhører. Hebr. 12. 5 og I har glemt den formaning som taler til eder som til barn: Min sønn! akt ikke Herrens tukt ringe, og bli ikke motløs når du refses av ham; 6 for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar sig av. 7 Det er for tuktens skyld at I tåler lidelser; Gud gjør med eder som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter? 8 Men er I uten tukt, som alle har fått sin del av, da er I uekte barn, og ikke sønner. 9 Dessuten: våre kjødelige fedre hadde vi til optuktere, og vi hadde ærefrykt for dem; skal vi da ikke meget mere være lydige mot åndenes Fader, så vi får leve? 10 For hine tuktet oss for nogen få dager efter sitt tykke, men han tukter til vårt gagn, forat vi skal få del i hans hellighet. 11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt opøvd, rettferdighets salige frukt. Jakob 1. 2 Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser, 3 da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet; 4 men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, forat I kan være fullkomne og hele og ikke mangle noget.

5.) Vær derfor nidkjær og omvend dig Nidkjær er å være helhjertet og nøye. Vi må omvende oss 180 grader, menigheten trenger omvendelse like sterkt som verden. Begge to får høre det samme budskapet om omvendelse. Begge har sviktet, bortsett fra at verdens mennesker aldri har kjent Kristus og dermed ikke har hatt og har samme mulighet. Jeg så på et TV program med Egil Svartdahl og han og ei eldre søster i Herren skulle trekke et mannakorn til Svartdahl. Hver gang så trakk de opp bibelvers som sa det samme igjen og igjen at han skulle omvende seg og hver gang la de ned versa og sa de ikke ville ha dette men noe hyggelig. Det er ikke alltid hyggelig når Gud taler, men nødvendig og riktig! http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-153-hvem-er-egil-svardahl.html Matteus 3. 2 og sa: Omvend eder; for himlenes rike er kommet nær! 3 For det er ham profeten Esaias taler om når han sier: Det er en røst av en som roper i ørkenen: Rydd Herrens vei, gjør hans stier jevne! 4 Men Johannes hadde klædebon av kamelhår og lærbelte om sin lend, og hans mat var gresshopper og vill honning. 5 Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet om Jordan ut til ham, 6 og de blev døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder. 7 Men da han så mange av fariseerne og sadduseerne komme til hans dåp, sa han til dem: Ormeyngel! hvem lærte eder å fly for den kommende vrede? 8 Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig, 9 og tro ikke at I kan si ved eder selv: Vi har Abraham til far! for jeg sier eder at Gud kan opvekke Abraham barn av disse stener. 10 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; derfor blir hvert tre som ikke bærer god frukt, hugget ned og kastet på ilden. 11 Jeg døper eder med vann til omvendelse; men han som kommer efter mig, er sterkere enn jeg, han hvis sko jeg ikke er verdig til å bære; han skal døpe eder med den Hellige Ånd og ild; 12 han har sin kasteskovl i sin hånd, og han skal rense sin låve og samle sin hvete i laden, men agnene skal han brenne op med uslukkelig ild. Ap.gj. 13. Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden Nå er løsningen lagt frem for alle, det er bare å velge hvilken vei en vil velge og gå på. 5Mos 30:19 Jeg tar idag himmelen og jorden til vidne mot eder: Livet og døden har jeg lagt frem for dig, velsignelsen og forbannelsen; velg da livet, så skal du få leve, du og din ætt!

Se for mer her: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html

Sluttkommentar:

Jeg får kjeft og på pukkelen uansett, men å gi meg skylden og på pukkelen for andres horeri. Det er virkelig å bomme på målet, frekt og stygt er det!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.