Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Kristne og himmelen!

Kristne og himmelen!

av Anthony Buzzard

"Himmelen i Bibelen er ingen steder destinasjonen for de døende." -- Cambridge bibelske scholar, J.A.T. Robinson

"Ingen Bibelen tekst autoriserer påstanden om at sjelen er adskilt fra kroppen ved døden." - Det feires Interpreter's Dictionary of the Bible (Bind 1, s. 803)

Hvorfor snakker vi kristne slikt tøv om vår kristne skjebne? På hver side hører vi snakke om "kommer til himmelen når du dør», «få kongedømmene i himmelen" og "undergang" eller "passerer på" ved døden. Med alt dette kjenner språket vi komfort oss med den tro at de døde har forlatt å være sammen med Gud i Hans himmelske riket. Vi håper å overleve døden og bli med dem der.

Burde ikke vi stopper et øyeblikk og spørre oss selv reflectively: Hvor kommer alt dette "himmel-going" språket kommer fra?

Absolutt ikke fra Bibelen. Hva for eksempel gjorde profeten Daniel, en av de heroiske, trofaste menn av Gud, venter på døden? Engelen sa til ham:

"Gå din vei til slutten av livet ditt, så vil du inngå hvile og opp igjen for din tildelt del på slutten av alder "(Dan 12:13).

Døden for Daniel var å være en hvile i støvet på bakken (se Dan. 12:2, hvor den samme guddommelige sendebud beskrev tilstanden til de døde som sover i jorden ") etterfulgt av en stigende, det vil si oppstandelse "på slutten av år."

Det er ingen ord her om Daniel sjelen kommer til himmelen å være bevisst i himmelsk lykke. I stedet Daniel var å hvile i døden og til slutt, på slutten av årÅ oppstå til nytt liv. Men for hvilke formål?

"Du skal reise seg igjen for din tildelt andel" (Dan 12:13). Så engelen beskrevet håp for de troende. Hva så, var Daniel forvente?

Standarden leksikon med den hebraiske bibelen forteller oss at "tildelt delen" forventet av Daniel var "en andel i den messianske fullbyrdelse,"1 herlighetene som hadde blitt extolled av alle de hebraiske profeter. Messias rike var faktisk å bli satt opp på jorden, "under hele himmelen, i ordene til en visjon gitt tidligere til Daniel (7:27). Løftet var at "suverenitet, herredømme og storheten av alle rikene under hele himmelen [skulle] gitt til folket av helgener av høyeste One" (Dan 7:27). De troende vil da styre suveren i den fornyede jorden.

Arve jorden

Fra jødisk litteratur, både bibelske og ekstra-bibelske, ser vi hvordan dette lidenskapelig håp om en del i det messianske rike på jorden brant i hjertene til Guds folk. Herlighet Messias kommer regel, der de hellige ble lovet en aksje, vedvarende de forfulgte troende når lidelsen var mest intens.

Akkurat den samme skjebne er lovet de troende i nytestamentlig tid: "[Jesus] har gjort dem [de troende] konger og prester, og de skal regjere på jorden" (Åp. 5:10).

I århundrer kirker har vært opptatt med demontering av bibelske håp og erstatte den med vaguest utsikter til disembodied liv i himmelen, fjernet fra mannens hjem på jorden. Ingenting ville ha virket mer skrullete å forfatterne av Bibelen. Ingenting er mer ødeleggende for Guds grand design for planeten vår. Jorden hadde blitt gitt til mannen som sin evige bolig. "Arve jorden" var lengsel hver trofaste Israels og det ble uttrykkelig bekreftet av Jesus i sin berømte salighet (Matteus 5:5): «Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden." Han tar opp refrenget Psalm 37 (3 vv., 11, 22, 27, 29, 34) når han løfter den milde at «de skal arve jorden," det er nå, til den messianske frelse som Daniel hadde verdifulle. Hva mer salmisten hadde lovet ikke bare at de troende skulle "arve jorden", men at de ville "bli værende i det for alltid"(Sal 37:29).

Men kirker har kastet disse dyrebare løfter. Som om å forsterke en langvarig tradisjon for uforstående behandling av Skriften av hedningene, mister de gode nyhetene Bibelen poenget med Jesu 'cheering håp for fremtiden. Den gjengir Matteus 5:5 på en slik måte som å ha milde "arve hva Gud har lovet." Er dette en godbit til sitt publikum som skulle visstnok gjøre litt av løftet om å arve jorden, siden alle visste at det var den verdsatte tradisjonen om å gå til himmelen? Det er ingen grunn til å skjule vanlig utsagn under en tåke.

Bibelen kjenner bare av den messianske frelse forutsett av profetene, som Jesus kom ikke for å ødelegge (Matteus 5:17). Hvis du bor i "landet av løftet" var målet for den hellige Israels folk etter at eden-bundet hadde sluttet en pakt løfte gitt til Abraham. Jesus bekreftet disse store løftene (Rom 15:7), spurring disiplene på sine ærerike skjebne - og oppdraget med Daniel i Messias rike på slutten av alder (Dan 12:13).

Hvor mye bedre det ville vært hvis kristne forlatt den ikke-bibelsk språk om å gå til himmelen, og erstattet det med Jesu ord om å arve jorden, kommer fra øst, vest, nord og sør og liggende med Abraham, Isak og Jacob i kongedømmet den kommende tid, tar deres plasser på den store festen i Jerusalem (Matteus 8:11, Lukas 13:28, 29, basert på Jes. 25:6).

Bibelen er en bok som handler i virkeligheten, og tilbyr et realistisk håp om at kristne vil herske jorden med Kristus når han returnerer. Englene feire denne musserende prospektet for innløses menneskeheten: "Du [Jesus] har kjøpt menn for Gud av hver stamme og språk og folk og nasjon. Du har gjort dem til å være et kongerike og prester [jfr. Ex. 19:5, 6] å tjene vår Gud og de vil regjere på jorden. "

Gjennom det nye testamentet kristne er beskrevet som arvinger av en stor fremtidig arv - Guds rike. Guds rike er et spørsmål om lover og forventning, en arv som skal tas opp i fremtiden. James sier: «Hør, mine brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige i øynene av verden å være rik i troen og arve det rike som han har lovet dem som elsker ham?" (Jakobs brev 2:5) .

"Vi er arvinger til Guds og co-arvinger med Messias" (Rom 8:17), "arvinger ifølge løftet» (dvs. av kongedømmet, 2:5 James, ovenfor) (Gal 3:29). Hedningene kan bli "arvinger sammen med Israel ... og aksje sammen løfte [av kongedømmet, 2:5 James] i Kristus Jesus» (Ef 3:6).

På det nåværende tidspunkt, og ved dåpen til Messias, Guds Ånd er gitt oss som pant eller ned betalingen av vår fremtidige arv. I den utmerkede språk står det, er ånden "depositumet garanterer vår arv" (Ef 1:14). Tydeligvis så har vi ennå ikke inn i Guds rike. Ånden er løftet av en fremtiden arv - av kongedømmet som er lovet oss (Jakob 2:5), men ennå ikke vår.

To grunnleggende skjevheter i vår tenkning kaste skygge over våre forsøk på å lese Bibelen på en intelligent måte. For det første vi ser ut til å forestille seg at vi allerede har arvet Guds rike. Denne type tenkning detracts fra herlighet fremtiden og opphører den store håp som kjærlighet og tro er bygd (Kol 1:5). Ettertrykkelig Paulus sier at "kjøtt og blod [mennesker i sin nåværende etater] kan ikke arve Guds rike "(1 Kor. 15:50) og at" belønning av arven "ligger i fremtiden (Kol 3:24). For det andre snakker vi om å oppnå ære for øyeblikket i vår død, da det Nye Testamentet overalt bud oss vente til Jesus kommer. Den tradisjonelle "himmelen ved døden" undervisning reduseres, hvis ikke reduseres til ingenting, til det Nye Testamentet spenningen om Jesus kommer igjen gjenopplive og belønne de trofaste - og da ikke før: "For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og Han vil belønne hver person i henhold til hva han har gjort "(Matteus 16:27).

The Promise til Abraham

En flom av briljante lyset vil kaste på nye testamentet når vi stopper forvisning det fra sin hebraiske miljøet i Gamle Testamentet. Løftet til Abraham var at han skulle bli stamfar til Messias og at han (og Messias) skulle ta kontroll over landet og har den alltid: "Hele Kanaan der du er nå en fremmed, vil jeg gi til deg og din ætt etter deg, og jeg vil være deres Gud "(Mos 17:8).

For hver fromme israelitt horisonten var lyse med denne store pakt løfte. Så det var at Isaac avskjedsord inneholde den endelige velsignelse for sin sønn, Jacob: "Måtte Gud gi deg og dine etterkommere velsignelsen gitt til Abraham, slik at du kan innta det land hvor du nå bor som fremmed, landet Gud ga til Abraham "(Mos 26:4).

To tusen år senere, da Det nye testamente ble skrevet, Abraham hadde ikke personlig kommet i besittelse av det lovede land (bokstavelig, «land løftet [gjorde med Abraham]"). Stephen, kort tid før han led martyrdøden, forklarte at "Gud gav Abraham ingen arv her, ikke engang en fot i bakken. Men Gud lovte ham at han og hans etterkommere etter han ville ta landet i besittelse "(Apg 7:5).

Forfatteren til hebreerne visste godt at Abraham hadde blitt "kalt til å gå til et sted han senere skulle få som sin arv" (Hebr 11:8), bosatt i det lovede land kun som en fremmed. Hva Abraham så frem til var permanent besittelse av "land løftet." Landet i spørsmålet var selvfølgelig plassert på planeten vår, og det var dette landet, som han senere skulle få som sin arv "(Hebr 11:8) . Det er en "himmelsk" landet siden det er guddommelig forordnet av himmelens Gud og vil bli velsignet med tilstedeværelse av Messias seg selv som Guds øverste representant. Men arven garantert på eden til Abraham er definitivt å være på jorden. Hadde han ikke blitt invitert til å se mot nord, sør, øst og vest (Mos 13:14)? Guds pakt forsikret ham om at «jeg vil gi hele landet ser du for deg og din ætt til evig tid" (Mos 13:15).

Guds formelle ordning for å gi land til Abraham er feiret som grunnfjellet grunnlaget for den guddommelige plan for menneskeheten. I tider med nød de troende trøste seg med forsikringen om at:

"Gud husker hans pakt for alltid, ordet Han ledet i tusen generasjoner, pakten Han gjorde med Abraham, den eden han sverget til Isak. Han bekreftet den til Jakob som et påbud, for Israel som en evig pakt: For deg vil jeg gi Kanaan som den delen du vil arve "(Sal 105:8-11).

Ved Jesu fødsel, synger Maria av den fantastiske velsignelse fra Gud som har "husket å være barmhjertig til Abraham og hans ætt til evig tid, selv om han sa til våre fedre» (Lukas 1:54-55). Sakarja tar opp lovsangen til Gud som har "vist nåde til våre fedre og husket hans hellige pakt, den eden han sverget til vår far Abraham" (Lukas 1:72-73). Løftet ble for globalt herredømme gjennom Jesus Kristus, et tema elsket av apostlene når de ivrig spørre om Jesus, etter en seks ukers intensiv trening i "saker av Kingdom" (Apg 1:3): "Herre, har tiden nå kommet for å gjenreise riket for Israel? "(Apg 1:6). Denne episoden, som vakte glede til Lukas, har brydd kommentatorer hvis interesser er fjernt fra de som Messias utvalgte disipler.

Løftet til Abraham at han skulle "arving av verden" (Rom 4:13) venter oppfyllelse ved tilbakeføring av Kristus. I mellomtiden Gud har allernådigst lov hedninger som tror evangeliet om Guds rike og Jesu Kristi navn (Apg 8:12), og som gjennomgår dåp, å bli kar-arvinger med Abraham og Kristus. "Hvis du er kristne, sier Paul triumferende," du er Abrahams ætt og arvinger ifølge løftet »(Gal 3:29). Og hva er den lover?

Løftet garanterer at "velsignelsen gitt til Abraham" vil komme over hedningene i Kristus (Gal 3:14). Vi har allerede sett hva som velsignelse var i Første Mosebok 28:4: å få permanent besittelse av landet som Abraham, Isak og Jakob var romvesener.

Gjennom død Messias er vi forløst ved sin pakt blod. Våre synder er tilgitt. Ved troen på Guds pakt med Abraham og David, ratifisert av Kristi død og brakt til oppfyllelsen av ham, må vi nå forsøker å få besittelse av løfte til Abraham. Vårt håp er å styre verden med Kristus når han griper til å ta sin messianske rolle som første og eneste vellykkede verdens hersker. Inntil da vi må "leve livet verdig for Gud som ringer [oss] i sitt rike og herlighet" (1. Tess 2:12.).

"Når verden blir gjenfødt," Jesus lover, "når Menneskesønnen kommer til å sitte på sin trone i herlighet, du også vil sitte på tolv troner å administrere de tolv Israels stammer" (Matteus 19:28). "Hvis vi lider med ham vi skal herske som konger sammen med ham," sier Jesus gjennom Paulus til sin kirke (2. Tim. 2:12). Apostelen gjentar budskapet til korinterne: "Vet du ikke at de hellige skal styre verden?" (1. Kor. 6:2). Jesus bekrefter den kristne målsetting: "To som seirer, ham og gjør min vilje til slutt vil jeg gi makt over folkene, han skal styre dem med et strykejern septer, han vil dash dem i stykker som keramikk, akkurat som jeg har fått myndighet fra min far »(Åp 2:26, 27). Da Jesus sier: "Den som har øre å høre med, han høre hva Ånden sier til menighetene" (Åp. 2:29).

Heaven ved døden?

Til tross for dette og mye mer bibelsk undervisning, det tradisjonelle dogmet om «himmelen når du dør" klynger seg til noen få vers. Hadde ikke Jesus løftet "en skatt i himmelen" (Matteus 6:20), og en "belønning [som] stor i himmelen"? (Matteus 5:12.) Er ikke vårt håp "er lagret opp i himmelen"? (Kol 1:5). Men Jesus oppfordrer saktmodige med utsikter til å arve arve jorden (Matt. 5:5). Hvordan er tilsynelatende selvmotsigelse å løses?

Den ledetråd er gitt oss av Peter. Han snakker om en uforgjengelige arv "holdt i himmelen for dere ... klar for å bli avslørt i den siste tid" (1. Pet. 1:4-5). Alle gode ting i fremtiden, sier at rabbinere og Det Nye Testamentet, la opp for oss med Gud. Dette behøver imidlertid ikke bety at vi drar til himmelen for å tilegne seg mer enn én som trekker går å leve i banken hvor hans hardt opptjente sparepenger har blitt investert. Når Jesus kommer tilbake vil han gi inngangen til Guds rike på jorden og besittelse av verden til alle de troende. At belønningen er for tiden i himmelen og vil bli brakt til jorden med Kristus ved hans annet komme. Dermed salmisten synger:

«[Gud] installert [hans] Konge på Sion [hans] hellige fjellet. [Gud] sa til meg [Messias], 'Du er min Sønn, i dag har jeg blitt din far. Spør meg og jeg vil gjøre nasjonene din arv, den jordens ender din besittelse. Du vil styre dem med et strykejern septer "(Sal 2:6-9).

Populær ideer om den kristne skjebne er i kollisjon med Bibelen. Scripturally snakker, ikke kristne ikke til himmelen. Himmelen er der deres arv er nå deponert. Jesus kommer tilbake til oss å skjenke "belønningen av arven" (Kol 3:24), som er i besittelse av jorden fornyet og renset i regi av messianske regjering. «Heaven må beholde Messias, sier Peter, til den tid kommer for restaurering av alle ting om hvilke profetene talte fra lenge siden" (Apg 3:21). Det knapt nødvendig å si at ingen profet tenkt fremtidig salighet på et sted enn en regenerert jorden, velsignet av bare regelen om Messias og hans assistenter:

"Regjeringen vil være med [Messias's] skuldre ... av økningen av hans regjering og fred blir det ingen ende. Han vil regjere på Davids trone og over hans rike, etablere det og opprettholde den med rett og rettferdighet fra den stund av og til evig tid "(Jes 9:6-7). "Se, en konge skal herske i rettferdighet og herskere skal herske med rettferdighet" (Jes 32:1). "I love en trone vil bli etablert, i troskap en mann skal sitte på den - én fra Davids hus - ett som i bedømmelsen søker rettferdighet og hastigheter årsaken til rettferdighet» (Jes 16:5). "Så suverenitet, makt og storhet rikene under hele himmelen skal overleveres til de hellige, folket av Den Høyeste" (Dan 7:27). «Dagene kommer", lyder ordet fra Herren, når jeg vil oppfylle den grasiøse lover jeg laget til Israels hus, og huset i Juda. I de dager og på den tiden, vil jeg foreta en rettferdig Branch [Messias] skudd fra David linje, han vil gjøre hva som er rettferdig og riktig i landet. I de dager skal Juda bli frelst og Jerusalem skal leve i sikkerhet. På den tid skal de kalle Jerusalem tronen i Herren, og alle folkeslag skal samles i Jerusalem til ære for Herren. De skal ikke følge stahet av sine onde hjerter. I disse dager huset til Judas vil slutte seg til Israels hus, og sammen skal de komme fra en nordlig land til det landet jeg gav dine forfedre som en arv "(Jer 33:14-16; 3:17-18).

I lys av disse spennende løfter om fred og internasjonal rettferdighet på jorden, bør kristne heve en protest mot "himmelen" presentert av ledende evangelister. For Billy Graham himmelen er et sted langt fjernet fra denne planeten, som imidlertid vil forholdene bli som det vakreste som vi kjenner på jorden. Vår funksjon i himmelen, i henhold til denne populære undervisning, vil være "å forberede himmelske retter," leke med barn, "pleier hager" eller "polske rainbows."2 Men hvorfor ikke ta han informasjon fra Bibelen? Denne "evangeliske" himmelen er et langt skrik fra restaurerte jorden forutsett av profetene og forventet av Jesus. Jesus har aldri snakket om belønninger som kan nytes i en himmel fjernet fra jorden - mye mindre om disembodied sjeler. Han lovet at «i den nye verden, når Menneskesønnen sitter på sin trone i herlighet, du også vil sitte på troner å styre de tolv Israels stammer" (Matteus 19:28), og han allernådigst utvidet denne administrative funksjonen til alle troende (Åp 2:26, 3:21, 5:10, 20:1-6).

Det var Platon som har fremmet så vellykket at tanken om sjelen som en bevisst enhetsomgåelse kroppen ved døden for en tur til himmelen. Men filosofien er den store fienden for kristen undervisning (Kol 2:8). Akkurat som israelittene gamle klarte ikke å motstå hedenske religion, så kirken etter at apostlene falt i klørne på gresk filosofi som det desperat behov for å bli reddet. Et skritt i riktig retning vil bli tatt når et moratorium kalles på alle forkynnelse om "å gå til himmelen", "avgående sjeler" og "skal være med Jesus" før han kom tilbake.

Skiftet fra hebraisk til hellenistisk tenkemåter stavet katastrofe for den apostoliske tro. En progressiv paganization spiste bort på selve fundamentet for Truth. Det var en tid da kristne talsmenn lød alarmen på tilstrømningen av hedensk filosofi maskert som kristen doktrine. Så Justin Martyr i 150 e.Kr. advarte: "Hvis du møter noen som sier at deres sjeler til himmelen når de dør, tror ikke at de er kristne."3

I dag opprinnelige kjetteri er blitt forskanset ortodoksi. Sannheten i Bibelen lyder alarmerende fremmed for greske troende som leser Skriften med en fot i den bibelske teksten og den andre plantet i verden av platonismen. Avkastningen til Bibelen (dvs. studiet av Bibelen for å «undersøke alle ting forsiktig", heller enn bare å eie en Bibel) vil være i gang når ord bemerket forskere er tatt til hjertet, ikke så tørr faglige observasjoner, men som profetiske krever en radikal tilbake til Christian dokumenter:

"Forskjellen er åpenbar mellom den mentale mønstre av Det nye testamente og de fleste av våre vante kristne tenkning ... Forklaringen på denne kontrasten ligger i det faktum at historiske kristne trodde ... har vært gresk enn hebraisk. Hevder å være grunnlagt på Skriften, har den som faktisk, helt overgitt seg mange skriftlige rammeverk for tenkning og har akseptert den greske kolleger i stedet. "4

"Håpet i den tidlige Kirken sentrert på oppstandelsen av den siste dagen ... Denne forståelsen av oppstandelsen forstår implisitt døden som også påvirker hele mennesket ... altså den opprinnelige bibelske begreper har blitt erstattet av ideer fra gnostiske hellenistisk dualisme. .. Forskjellen mellom dette og håper på nye testamente er veldig stor. "5

Konklusjon

Jesu ord lovende de saktmodige at de vil "arve jorden" gir en sunn påminnelse om hvor langt vi har fjernet våre hjerter fra ham. Vi kan dele Jesus 'messianske verdensbilde ved å forstå at regelen om Messias og hele hans hellige ikke har begynt ennå. David er død (Apg 2:29, 34), som er alle de hellige. De venter oppstandelse i livet til den kommende tid (Luk 14:14, 20:35, 1. Kor. 15:23, Dan. 12:2) som vil være den manifesterte verden styret til Jesus og de troende på jorden fornyet og renset. Kanskje det bibelske "himmelen" på jorden bli forkynt overalt i hjertet av den nye pakt (Luk 22:28-306) Og målet for Guds ed-bundet løfte til Abraham i Kristus.

Tillegg: Hva sier ekspertene

Noen bemerkelsesverdig utfordrende utsagn om døden i lys av hva som er vanlig undervisning:

De feiret Interpreter's Dictionary of the Bible: "Ingen bibelsk tekst autoriserer påstanden om at sjelen er adskilt fra kroppen i dødsøyeblikket " (Bind 1, s. 803).

Er ikke skille sjelen fra kroppen ved døden undervist ved nesten hver menighet?

Velkjente britiske teologen og Bibelen forsker JAT Robinson, sier: "Det er et nesten universelt verdsatte tro at sjelens udødelighet er en grunnsetning i den kristne tro, til tross for at den hviler på forutsetninger som er fundamentalt i strid med bibelske læren om mennesket" (In the End Gud, Collins, Fontana Books, s. 91). «Heaven, faktisk er ingen steder brukt i Bibelen som destinasjon for den døende" (Ibid., Ss. 104-5).

Men er ikke "himmelen" begrepet som brukes av millioner av kirkegjengere som stedet de håper å gå til ved døden?

Den, det International Standard Bible Encyclopedia: "Vi er påvirket alltid mer eller mindre av den greske platonske ideen om at sjelen er udødelig. En slik idé er fullstendig i strid med Israels bevissthet og er ingen steder finnes i Det gamle testamente. Hele mann dør, når døden ånd går ut av mannen. Ikke bare kroppen, men også hans sjel tilbake til en tilstand av død [dette er sant av den trofaste døde så vel som de onde - de alle sovne i døden]. Derfor er det Gamle Testamentet kan snakke om dødsfallet til ens sjel. Døden er et sted med mørke, avskåret fra land den levende ... Døden er også et sted hvor Gud ikke lenger er rost eller takket (Sal 6:5, 115:17). Døden er der hvor den døde blir bevisstløs, ikke noe mer arbeid, tar ikke hensyn til noe, har ingen kunnskap eller visdom ... De døde sover (Job 26:5; Prov. 2:18, 9:18, 21:6 ; Ps. 88:11; Isa. 14:9) "(Eerdmans, vol. II, s. 812).

Den, det Word Biblical Commentary på Daniel: "Det gamle testamente er standard måte å envisaging dø og komme tilbake til livet, er å snakke om å ligge og sove, så for å vekke og få opp. Den tidligere [dø] er en ekstrem form for sistnevnte [ligge å sove] som gir dermed metafor for det (2 Kongebok 4:31, 13:21, Jes. 26,19, Jer 51:39, 57; Job 14:12). Videre betyr døende ligge med ens forfedre i familien graven, med sin ikke-materielle tilsvarende Sheol, så kommer tilbake til livet ville bety å forlate en slik «landet av jord '(cp. Sal. 49, 73). Bildet forutsetter en gjenoppretting til liv av hele personen med sine åndelige og materielle aspekter "(John Goldingay, Word Books, 1987, s. 307).

Denne måten å forstå døden er også en profeti (Dan 12:2) av hva som skjer når vi dør i NT perioden og fremover til i dag. Det har ikke vært endring i betydningen av døden. I Jesus er bare det et løfte om oppstandelse fra staten døden. Dette vil skje når han kommer tilbake for å opprette Guds rike på jorden (1. Kor. 15:23 - "de som er kristne skal vekkes til live ved hans komme").

Populære ideer fremmes i kirken har oversett dette bibelsk forståelse av død og oppstandelse.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.