Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!

Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!

 

Rom.7.1. Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!  2  Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere.
     3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?  4 Eller hvordan kan du si til din bror: 'La meg ta flisen ut av øyet ditt', når det er en bjelke i ditt eget øye?  5 Din hykler! Ta først bjelken ut av ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av din brors øye.

Jeg har hørt uttallige ganger at en ikke skal dømme.

Men er det dette Jesus sier? Nei!

Det Jesus sier er at en først skal ha rent mel i posen selv. Først da har man rett å dømme, ikke før.

Det sammenfatter også med flere andre skriftsteder. Jesus sier om hvem som skal kalles stor i Guds rike. Matt.5. 19  Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.

Videre i Matt.23.2 «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  3  Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

Vi møter først her at Jesus lovpriser de menneskene som lærer som de preker i motsetning til fariseerne. Som prekte rett men som levde motsatt.

Hele skriften gir et samlet vitnesbyrd om at vi skal bedømme, spesielt på det åndelige område. Vi skal sågar dømme engler også.

Men skriften, ikke minst Jesus påpeker at forutsetningen for dette er å leve og vandre i lyset selv. Da får en lov også å påpeke andre ting. Men det heter i ordtaket; for mye og for lite skjemmer. Slik er det med alt, derfor skal vi også veie våre ord med omhu. Men å nekte andre å dømme er ikke bibelens lære. Guds ord sier i 1. Kor.2.5  Men det mennesket som har Ånden, kan dømme om alt, og selv kan det ikke bedømmes av noen.

Den som har Ånden og vandrer selv i samsvar med Guds ord kan og skal bedømme hva som er fra Gud og i samsvar med skriften og ikke. Men det er også godt å vite i denne sammenheng at vi alle ser stykkevis og delt.

Bibeltroskap?!

Når en leser om såkalte bibeltro Lutheranere utale seg så blir jeg kvalmen og føler meg ekkel og uvel.

Hva hjelper det å stå opp for å forsvare eller motdebattere imot f. eks kvinnelige prester? Svært lite.

Hele Statskirke ordningen er overmoden for fall og bør avskaffes så fort som mulig!

Luther gjorde en formidabel innsats for Guds menighet. Det bør være hevet over enhver tvil. Han var et geni og en ånds kapasitet av de sjeldne.

Men han levde for 500 år siden og Gud har gjort og gjør så utrolige mye mer en det Luther fikk se.

Nei, slutt å preke imot kvinnelige prester. Det er å bomme på målet. Hele den statskirkelige ordningen er ubibelsk.

Det vi finner gjennom hele Nytestamente var lokale og selvstendige menigheter av gjenfødte og døpte troende. Som var styrt av et eldsteråd der det var en person av dem som hadde mest å si. Men det var det allmenne prestedømme som var og skal være mest fremtredene der enhver troende skal tjene i menigheten med den gave og utrustningen som en har fått.

Rom.12.3. Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.  4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.  5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen,  7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise,  8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.

Et stort frafall?!

Vi møter mange interessante og lærerike historier gjennom hele Guds ord, også i GT.

En av dem er Kong Ussia som vi møter i 2. Krøn 26 som Israels Konge som vant store seirer for Herren og var med å bygget opp landet på flere felt. Han var en stor og god Konge. En som tjente Herren som Kong David.

Men så ville han gjøre prestetjeneste som kun levittene hadde lov å gjøre etter Guds ord. Han ble spedalsk og levde avsondret resten av sitt liv. Han ble overmodig og selvgod. Men da fikk han oppleve Guds dom ved å være spedalsk resten av sitt liv og leve for seg selv med den sykdommen.

Paktsfolket Israel, som vi troende også er i dag, kunne ikke tillate synd og ulydighet selv av en høyt betrodd Konge.

I følge Wikipedia står det om spedalskhet: Spedalskhet også kalt lepra, er en infeksjonssykdom forårsaket av lepra-basillen. En kronisk sykdom. Spedalskhet affiserer særlig hud og nerver, infeksjonen kan behandles.

Vi ser hvor tøft Gud og Israel behandlet spedalskhet. Det var en infeksjonssykdom som ville bli smittet til andre. Og den var kronisk og kunne være dødelig, derfor måtte den behandles meget strengt og tøft!

Det er egentlig det synden og frafallet gjør, den smitter og er dødelig|.

Som troende i dag her i Norge, så er frafallet blitt dypere og mer omfattende en det var selv i Israel når Gud holdt dom. Å tro på vekkelse og fremgang her i Norge slik uten sann omvendelse, er å forakte Gud og hans ord!
Jeg kjenner aller best til fri Kirke Norge, og spesielt innenfor pinse og karismatiske kretser. Der er frafallet blitt stort, dypt og alvorlig.

La meg ta noen korte eksempler hvis noen vil lytte:
Vi har Hanvold som driver Visjon Norge som står for en tvilsom og ubibelsk lære i mange ting. Ikke minst i hans syn på penger og det såkalte såings prinsipp som er ubibelsk og manipulerende.
Som gjengiftet som troende er det absolutt siste plassen han hører hjemme på en talerstol som forkynner. Da kommer han under samme dom som Kong Ussia.
Det hadde tjent han og likesinnede å satt seg på siste benk i menigheten.

Videre så har vi Pastor Åge Åleskjær for Norges største frimenighet som ikke klarer å skille mellom snør og bart når det gjelder lov og nåde. Det er kun en utvei vi har overfor loven da vi aldri vil klarer å oppfylle den. Vi må dø bort i fra den. Det var også det vi gjorde i Kristus. Vi døde med Jesus og sto opp med ham! Lovens hensikt er å vise at vi er syndere og den er ikke avskaffet.

Videre så har en begynt å innsette kvinnelige forstandere, eldste og Pastorer som egentlig er en og samme tittel på den samme tjeneste. Hyrde tjenesten.

Paulus og Guds ord er veldig klar på dette. En kvinne kan ikke være lærer sier Paulus til Timoteus. Det gjelder i dag også.

Vi lever i dag i en ny og bedre pakt enn de i Gt og i den Gamle pakt.

Vi lever også i en diamant alder i muligheten til å skaffe oss lærdom, innformasjon og kunnskap ikke minst her i Norge. Vi har aldri hatt slike muligheter for å være opplyste og balanserte i vårt kristenliv. Det finnes så mange utrolig gode bibelbøker, gjennom internett, bibelen selv som mange av oss har i flere eksemplarer og på andre måter.

Informasjons og kunnskaps flyten i dag er utrolig og meget god!

Allikevel klarer de aller fleste troende å gå glipp av det meste som Herren vil ha sagt oss i dag gjennom sitt ord, ved sin Ånd og sine vitner!

Frafallet er stort, omfattende og stygt!

Jesus nevner i Lukas 18.8 om Menneskesønnen vil finne troen når han kommer tilbake til jorden?

Skulle tro at det skulle være akkurat motsatt.

Hvor har vi gått feil og hva er det som må forandres?
Det blir for omfattende å komme inn på alle sidere av dette.

Men følger vi ikke Guds ord til punkt og prikke, så kan vi ikke regne med å ha Guds gunst og Hans velbehag over våre liv.

Den kanskje største forførelsen i vår tid, den karismatiske bevegelse. Der en legger vekt på ytre manifestasjoner og lovsang, men det indre livet og å følge Guds ord nøye i alle deler, blir neglisjert og tilsidesatt.

Advarer en imot disse, så får en høre det snart at en er fordømmende og ikke aksepterer andre troende, og de aller fleste biter på. Så lettlurt blir en når en ikke selv er nøye i sitt eget liv, eller hva?

Frafallet er faktisk større og mer gjennomsyret en det var i Israel når Gud straffet både Nord og Sør riket med atspredelse.

Hvorfor?

Det er etter min oppfatning mangel på respekt og etterleves av selve Guds Ordet! Da som troende og bekjennende kristen.

Det er kun en ting som er rettings givende for vårt liv som troende; Guds ord.

Den protestantiske bevegelse som vi alle er en del av, har mistet det Jakob lærer oss i sitt brev. En tro uten gjerninger er en død tro!

Jesus sier det selv, at den som har mine bud og holder dem, han elsker meg.
Jesus sier også i bergpreken at den som lærer Guds ord rett til andre og selv lever deretter, skal kalles stor i Guds rike.

Når jeg preker og underviser over disse ting, så møter jeg mer og mer mindre forståelse, respekt og anerkjennelse. Selv om det er Guds ord.

Det eneste som hjelper og som kan berge oss, er at vi vender tilbake til Guds ord og Huset inngang, som er Golgata og forsoningen!

Selv om dette kommer til å bli veldig omfattende, så er det ingen vei utenom hvis en vil tjene den Levende Gud i ånd og sannhet før Jesus kommer igjen og henter oss hjem før ragnarrokket og den store trengsel går over denne verden.

Dommen kommer over verden før eller siden, men skal den også komme over Guds folk?

Det velger vi selv ved hvordan vi stiller oss overfor Guds ord og hva budskapet er til de Norske frikirkelig kristne i særdeleshet, hvis en vil lytte, ta imot og omvende seg! Det vil komme en tid der nådetiden er oppbrukt og det vil være for sent. Gud tretter ikke med oss mennesker i det uendelige, selv troende.

Den 70 årsuka!

Når det gjelder de 70 års uker er hver uke på 7 år. Daniel så i et syn hvor han så englen Gabriel komme til ham med et budskap. 70 år er tilmålt ditt folk. Hvilket folk? Jo, israelittene. Vi vet jo at Daniel på den tid var bortført til Babylon. Fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet fyrste står frem. Dan.9,25. Nehemias fikk det så at han skulle reise til sitt hjemland og bygge opp igjen Jerusalem. Kongen gav ham lov til det. Dette var i år 445 f.kr. Gabriel hadde sagt at det skulle ta først 7 uker som = 49 år for å istandsette byen, og så skulle det gå 62 uker hvor en salvet skulle komme, altså Jesus. 62*7=434år+ 49 år= 483 år med 360 dager i året. Dvs. at når vi deler 483 med 7 får vi 69 uker. Nå legger vi merke til at det var for jødene det gjaldt. Etter at Jesus døde for oss alle, stoppet jødenes tidsregning på 69 årsuker. Nå lever vi i hedningenes tidshusholdning. den har som sagt vart i 2000 år. Når de frelste blir opprykket inn i himmelen, begynner altså den siste årsuken som gjenstår for jødene. Denne årsuken på 1 uke som er 7 år kalles også for den store trengsel. I denne perioden skal Gud konsentrere seg om jødene. På 1 dag skal de bli frelst.

Nøyaktig i den 69 uken, 483 år etter at ordet om Jerusalem skulle oppbygges stod Jesus fram. Det står i Gal 4,4. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn... Han kom på den rette dag og time

Forvitring

Forvitring er nedbrytning av f. eks. bergarter og mineraler under påvirkning fra ytre krefter. Forvitring deles inn i kjemisk og mekanisk forvitring.
• Forvitring (kjemisk og mekanisk): Nedbrytning av mineraler og bergarter på jordoverflata og et stykke nedover i jordoverflata. Den faste fjellgrunnen vil over lang tid smuldre og brytes opp i mindre enheter. Videre vil forvitring også virke på steiner slik at de brytes ned til mindre enheter. Nede i jorda er det kjemiske forvitringsprosesser som løser ut og frigjør mineraler (plantenæringsstoffer) til jordsmonnet. Det er to typer forvitring: mekanisk forvitring og kjemisk forvitring. Dette er hentet fra Wikipedia.

Det er akkurat dette som har skjedd og skjer med Guds menighet som en samlet bevegelse. Spesielt etter 2. verdenskrig har det skjedd en forvitring med Guds menighet.

Forvitring er noe som skjer over tid, ikke med en gang. Det nedbryter mineraler og gjør at ting smuldrer og brytes opp i mindre enheter. Det er en kjemisk reaksjon.
Forvitringen i Guds menighet har gjort at Hellighet og respekt for Guds ord er borte fra Guds menighet. Det meste blir tillatt, det er alltid ”nåde” å få.

Når Norske forkynnere kan lese fra Koranen og si at Gud og Allah er den samme. Og en fremdeles kan bli sett på å være en troende, da er forvitrings prosess slått fult ut.

Jeg har lest mange bøker skrevet for 50-100-150 begin_of_the_skype_highlighting              50-100-150      end_of_the_skype_highlighting år siden av skandinaviske og engelsktalende forkynnere. Det er utrolig mye godt. Ordet blir håndhevet av både Lutherske og frikirkelige forkynnere.

I dag så kjenner ikke den oppvoksende generasjon til dette stort sett. Tragisk at de aller fleste kristne forlagene ikke trykker opp flere gamle bøker og de blir lest og demmes forkynnelse gjør sin virkning. Det kunne vært med å demret opp for forvitrings prosess i Guds menighet.

Tilbake til Guds ord og de gamle veier og stier det tror jeg er noe av Åndens budskap til oss i dag. Det har vært så mye god og solid forkynnelse opp gjennom årene som vi må ta til oss.

Har vært på noen kristne stevner i sommer. Var bl.a. på Ekeberg i Oslo med Jesus Church. De har alt bortsett fra DHÅ ild og en klar Kristus og Guds ord forkynnelse. Et godt opplegg og publisering i kristne medier skaper ingenting av varig verdi, det er kun en ytre ramme.
Det er kun og alene Jesus og Guds ord som skaper verdier i våre liv og våre menigheter at varig verdi. Forvitrings prosess i Guds menighet har dessverre kommet så alt for langt. Det er kun en kanossagang tilbake til Guds ord og forsoningen som kan stoppe den forvitrings prosess. Det blir vanskelig og tungt, men det er fullt ut mulig ved å ydmyke seg og la Guds ord være det avgjørende i ett og alt.

Salme 119. 9 Hvordan kan den unge
        holde sin sti ren?
        Ved å holde seg til dine ord.
16 Dine forskrifter er min lyst og glede,
        jeg glemmer ikke dine ord.
33 Herre, lær meg dine forskrifters vei,
        så vil jeg følge den helt til slutt.
47 Jeg har min glede i dine bud,
        og jeg elsker dem.
50 Dette er min trøst i nøden,
        at ditt ord holder meg i live.

Evangelist Jan Kåre Christensen
Oslo

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.