Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Det «stinker» av nettstedet sokelys.com drevet av Kjell Andersen fra Kristiansand!

Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?

Hanvold har en hærskarer av åndsmakter inni seg, som holder han oppe. Men blir disse «overført» til andre, så har de motsatt virkning veldig ofte.

Hanvold er et medium for Satan og et tilholdssted for hærskarer av demoner. Det å ha en slik person til å be for seg er innbundet med fare. Aldri i livet om jeg ville at han skulle kommet i nærheten av meg, og langt mindre bedt for meg. Minos skjønner ikke at ha leker med ilden, kanskje ikke før det er for sent?

Hanvold er som en trollmann i Jesu navn, farlig og forført!

Det aller beste er å holde seg så langt unna han som mulig, og selvfølgelig, aldri la en slik be for seg!

Bilde av Norges svar på Bileam, Beor`s sønn Evangelist Emanuel Minos. Han representerer den tiden Apostelen Paulus talte om i 2. Tim. 4. 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr.

Dessverre i frafalls tider så får kristenfolket ikke de lederne og forkynnerne de trenger, men de som de selv ønsker og «produserer». Men la oss be at Minos blir «pensjonert» fortest mulig og Gud og Guds menighet får de forkynnerne de trenger og som forkynner og lærer etter Guds ord og skriften.

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig

http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html

Emanuel Minos har fått kreft, og ber om forbønn står det i flere kristne aviser, her fra VL:

«Forkynneren Emanuel Minos har fått diagnosen kreft. Sist helg trosset han sykdommen og var med på Israel-stevnet i Kongeparken ved Stavanger.

– Jeg trenger forbønn, sier han.»

Men Minos er en bedrager, forfører og en sann Bileam, Beor`s sønn for vår tid!

Minos er en sann bedrager og kjeltring på det åndelige område, en gris eller en hund som får ikke først og fremst seg selv, men andre til å boltre seg i synden ved å aldri si hva skriften sier om det han påpeker. Bare at ting er viktig, men ikke hva Guds ord sier.

http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html

Det aller beste hadde vært at Minos hadde fått avsluttet sin «tjeneste». Det er bare falskhet, feighet og han får andre til å tro og innbille seg at det er helt greit å leve i synd. For en likhet det er mellom ham og Bileam, han er vår tids bedrager som Bileam. Har skrevet en artikkel om Bileam, som er like aktuell i dag og som passer perfekt på Minos.

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html
http://3.bp.blogspot.com/-QWzP-jF13L0/Uf6d_LNrjmI/AAAAAAAAE4c/Kjb9hhwBjew/s400/emanuel+minos3.jpg


Minos ble også intervjuet på Visjon Norge. Han er og forblir tåpelig, han kunne ikke svare på et så enkelt spørsmål om det er tillatt for en troende å gifte seg på nytt. Mannen er farlig for alles åndsliv, ikke minst for de som trenger til å høre sannheten.

http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html

Hvor jeg vil hen.

At Emanuel Minos reiser rundt og gir sin «anbefaling» både til den ene og den andre betyr ingenting. Det er hva skriften sier, ikke at Minos sier at f.eks. ekteskapet er viktig. Hva sier Guds ord om ekteskapet? Hva sier Guds ord om gjengifte og at en som forkynner Guds ord er gjengiftet? Alt annet er uvesentlig på det åndelige planet, han er og forblir en ordgyter som er som gift på ditt åndelige liv.

Står Minos over Guds ord?

Får høre av andre at en ikke skal ta opp slike ting. Men hva skal en da ta opp? Jeg nevner konkret alt og der andre tier og legger tabuer over ting, der holder jeg frem hva Guds ord sier, og det ber jeg ikke om unnskyldning for.

Minos er ingen åndelig høvding, men en lurendreier.

At han har vært med i pinsebevegelsen siden Barratts dager betyr ei heller noe hvis en ikke lærer andre hva skriften sier. Minos ser ut til å ha vært trofast imot sin egen kone og det er bra. Men han lærer ikke og forteller ikke at Guds ord sier at dette gjelder for ikke bare ham, men for alle andre. Og finner noen kristne på å gifte seg på nytt, så driver de hor. Hvorfor er Minos så unnvikende og feig her? Koster det for mye og det blir mindre med predikantoppdrag? Det ser slik ut for meg!

Sluttkommentar:

Minos forkynner «nesten» hva Guds ord lærer, men ikke hva Guds ord sier. Han holder seg alltid innforbi «normen» i kristen Norge som sover tungt. Derfor er også han så populær tross sin høye alder. Skriften sier klart at den som taler, skal ikke tale nesten som Guds ord, men tale nøyaktig som Guds ord.

1 Pet. 4. 10 Efter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangehånde nåde: 11 om nogen taler, han tale som Guds ord; om nogen tjener i menigheten, han tjene som av den kraft Gud gir, forat Gud må æres i alle ting ved Jesus Kristus, han som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.

Det som Minos holder på med er ikke hans kreftsykdom en skulle be for først og fremst om selvfølgelig det å være syk er alvorlig nok. Men å be at han ikke får ødelagt, forført og ført flere til fortapelse med å fortelle og unnlate å forkynne Guds klare ord. Den som taler, taler som Guds ord, gjør han ikke det er det mye bedre at han pensjoneres, desto fortere, desto bedre!

                                                                                     Emanuel Minos syk – ønsker forbønn av trollmannen Pastor Jan Hanvold!

Simoen trollmannen`s onde Åndener som bodde i ham og tilsvarende onde Ånder lever og er tilstede også her i Norge. En som har de eller tilsvarende onde Åndene er uten tvil den såkalte Pastor og grunnlegger for Visjon Norge, Pastor Jan Hanvold.
http://2.bp.blogspot.com/-Q-ovIE6ZNyU/Uu_iCQVGOaI/AAAAAAAAF54/ce7vygwyUBk/s640/Jan+Hanvold.jpg


Dette skriver Hanvold på sin Facebook siden:

Emanuel ringte meg igår, å ba om forbønn for seg selv. Og hans sykdom var nok nå kom som et stor belastning for Åse. Derfor fikk hun et drypp å er nå lagt inn på sykehus til sjekk. Når vi lager en bønnering og omfavner dem i forbønn i Jesu navn, forventer vi at gud reiser opp den syke. Og det er en nød på mitt hjerte at deres liv må forlenges. Ganske enkelt fordi de er en fakkel for Jesus i vår tid.

Be for vår kjære søster Åse Minos som har fått et drypp. Vi løfter våre kjære venner opp i bønn. Og ber at Herren må legge 15 år til deres alder. De er jo veldig avhengig av hverandre da Åse både er sjåfør og sekretær for Emanuel Minos. Vi trenger denne høvdingen fortsatt iblant oss. (sitat slutt).

1 Tim 5:22 Vær ikke snar til å legge hendene på nogen; gjør dig ikke delaktig i fremmede synder; hold dig selv ren!

Ville ikke for all verdens penger hatt forbønn av en slik horebukk, demonbesatt og uren person som Jan Hanvold. At kona til Emanuel Minos får et drypp er ikke til å undres over, det er smittsomt med disse Åndsmaktene som blir overført fra Hanvold og til de som kommer i kontakt med en slik Ånds innfiltrert og demonbesatt person.

Fly for ditt livs skyld tror jeg budskapet til Minos er, ikke stå i ledertog og ønsk forbønn fra en person som aldri kan eller er i stand til å hjelpe noen som ikke har klart å hjelpe seg selv engang. Bare til å ture frem i synd og annet er Hanvold i stand til.

Hva skjer når slike Åndemaneren, Spiritist eller uren person som Hanvold «ber» for deg?

Han er selv kontrollert av Satan. Det som skjer er at sykdommen gjerne forlater deg et sted, slik at det ser ut som noe positivt skjer, så dykker den opp flere andre steder. Gjerne i de personene som de som du ber for og er i kontakt med. Slik som her får kona til Minos er drypp. Alt på grunn av at Minos åpner seg opp for de onde Åndene gjennom den demonbesatte Hanvold.

Lukas 11. 24 Når den urene ånd er faret ut av et menneske, går den gjennem tørre steder og søker hvile, og når den ikke finner det, sier den: Jeg vil vende tilbake til mitt hus som jeg fór ut av. 25 Og når den kommer dit, finner den det feiet og pyntet. 26 Så går den bort og tar med sig syv andre ånder, verre enn den selv, og de går inn og bor der, og det siste blir verre med det menneske enn det første.

Minos og andre rundt ham kan bare forvente å bli syv ganger verre enn det var med dem når de søker kontakt med en slik trollmann og Åndemaner som Hanvold. Det står om slike som ham flere plasser i Guds ord. Bl.a her:

2 Tim 3:13 Men onde mennesker og slike som kverver synet på folk, går frem til det verre; de fører vill og farer vill.

Hva vil det si å kverve synet?

Her er en ordforklaring: Slike som kverver synet på folk De som får folk til å vike bort fra en god og kristen måte og tenke på.

King James står det: seducers. Det betyr å lure.

Hanvold prøver å fremstå som noe han ikke er. Virkeligheten om Hanvold er at han er en falsk profet og en trollmann som Barjesus eller Elymas.

Ap.gj. 13. 6 Efterat de nu hadde vandret gjennem hele øen like til Pafus, traff de på en trollmann, en falsk profet, en jøde ved navn Barjesus, 7 som var hos landshøvdingen Sergius Paulus, en forstandig mann. Denne kalte Barnabas og Saulus til sig og bad om å få høre Guds ord. 8 Men Elymas, trollmannen for således uttydes hans navn stod dem imot og søkte å vende landshøvdingen bort fra troen. 9 Da blev Saulus, som også kaltes Paulus, fylt av den Hellige Ånd, og han så skarpt på ham og sa: 10 Du som er full av all svik og all ondskap, du djevelens barn, all rettferdighets fiende! vil du ikke holde op med å forvende Herrens rette veier? 11 Og nu, se, Herrens hånd er over dig, og du skal bli blind og til en tid ikke se solen. Og straks falt det skodde og mørke over ham, og han gikk omkring og søkte efter nogen som kunde lede ham ved hånden.

For Apostelen Paulus møtte en del magikere, det må vi også forvente å møte i dag. Der dessverre Minos er forblindet og må bære omkostningene for det, akkurat som de som følger Minos får syv onder verre enn ham over og i seg. Da Minos får disse ting gjennom Hanvold og alle andre magikere han oppsøker og søker kontakt med.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.