Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

There are many verses that, if read and believed in a simple, straightforward manner, should clearly convince any unbiased person that God and Jesus are two completely different and distinct beings.  There are also many logical reasons that should cause us to doubt the doctrine of the Trinity.  What follows is a list of some reasons to believe that the Father is the only true God of Scripture and has no equal.

Reasons to doubt that the Trinity exists

(1) The word “Trinity” is not in the Bible.

(2) There is no clear Trinitarian formula in the Bible.

(3) Trinitarians differ greatly in their definitions of the Trinity.  The Eastern Orthodox Church differs from the Western traditions regarding the relation of the Holy Spirit to the Father and the Son.  Some television evangelists differ greatly from the Reformed Churches in their concept of Christ’s divinity while he was on earth.  Oneness Pentecostals say the classic formula of the Trinity is completely wrong.  Yet all these claim that Christ is God and that the Bible supports their position.  Surely if the Trinity were a part of Bible doctrine, and especially if one had to believe it to be saved, it would be clearly defined in Scripture. Yet there is no Trinitarian formula in the Bible and Trinitarians themselves cannot agree on a definition.  If one is to believe in the Trinity, how is he to know which definition is correct, since none appears in the Bible?

(4) The Trinitarian contention that “the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God, and together they make one God” is not in Scripture and is illogical.  Trinitarians teach that Jesus is both 100 percent man and 100 percent God.  We say that God can do the impossible, but He cannot perform that which is inherently contradictory.  God is the inventor of logic and mathematics,  disciplines He created to allow us to get to know Him and His world.  It is the very reason why He said that He is “One God,” and why Jesus said that the witness of two was true and then said that he and His Father both were witnesses.  God cannot make a round square, and He cannot make 100 percent +100 percent = 100 percent, without contradicting the laws of mathematics He designed.


Verses that show a difference between the nature of God and the nature of Christ

(5) God is spirit (John 4:24), yet even after his resurrection Jesus said of himself that he was not a spirit, but flesh and bone (Luke 24:39).

(6) Jesus is very plainly called a man many times in Scripture: John 8:40; Acts 2:22; 17:31; 1 Tim. 2:5, etc.  In contrast to this, the Bible says, “God is not a man…” (Numbers 23:19), and “…For I am God, and not man…” (Hosea 11:9).

(7) Numbers 23:19 also specifically says that God is not “a son of man.” In the Gospels, Jesus is often called “a son of man” or “the son of man.”  If God became a human being who was called “the son of man” this creates a contradiction. Some occurances of the phrase “son of man” in the New Testament are Matthew 12:40; 16:27 and 28; Mark 2:10; 8:31; John 5:27. In the Hebrew Scriptures, the “son of man” is also used many times speaking of people (Job 25:6; Psalm 80:17; 144:3; Ezekiel 2:1; 2:3; 2:6; 2:8; 3:1; 3:3; 3:4; 3:10; 3:17; 3:25). Human beings, including Jesus Christ, are called “son of man,” and are thus carefully distinguished from God, who is not a “son of man.”

(8) God was not born, but is eternal.  In contrast to the eternal God, Christ was “begotten,” that is, he had a beginning.  Matthew 1:18 reads ‘Now the birth of Jesus Christ….” The word translated “birth” in the original text was genesis, or “beginning.”  Some scribes changed this to gennesis [with a double “n” and the second “e” long] because they were uncomfortable saying Jesus had a “beginning.”  Although it is true that a legitimate meaning of genesis is “birth,” that is because the birth of something is understood as its beginning.  If Jesus pre-existed his birth, as Trinitarians teach, the use of “beginning” in Matthew is misleading.  Scripture teaches that the beginning of Jesus was his conception and birth.  Thankfully, even modern Trinitarian scholars recognize that the original reading was genesis, although it is translated as “birth” in almost all translations.

(9) Jesus is called the “Son of God” more than 50 times in the Bible.  Not once is he called “God the Son.”

(10) Man (Adam) caused mankind’s problems, and Romans 5:19 says that a man will have to undo those problems:  “For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous.”   Some theologians teach that only God could pay for the sins of mankind, but the Bible clearly teaches that only a man could do it.

(11) Jesus, the man, is the mediator between God and men.  1 Timothy 2:5 says: “For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.”   Christ is clearly called a “man,” even after his resurrection.  Also, if Christ were himself God, he could not be the mediator “between God and man.”


Verses that show that God is greater than Christ

(12) Jesus called the Father “my God” both before and after his resurrection  (Matt. 27:46; John 20:17; Rev. 3:12).  Jesus did not think of himself as God, but instead had a God just as we do. For example, he told Mary Magdalene to go to the brothers and tell them, “I ascend to my Father and your Father, and my God and your God”  (John 20:17).  Thus Jesus’ God is the same God as our God, the Father.

(13) Jesus said, “My Father is greater than I” (John 14:28).  In direct contrast to these clear words from Jesus, the orthodox formula of the Trinity says that the Father and the Son are “co-equal.”

(14) It was God who made Jesus “Lord.”  Acts 2:36 says:  “God has made this Jesus…both Lord and Christ.”  “Lord” is not the same as “God.”  “Lord” (the Greek word is kurios) is a masculine title of respect and nobility, and it is used many times in the Bible.  If Christ were God, then by definition he was already “Lord,” so for the Bible to say he was “made” Lord could not be true.  To say that Jesus is God because the Bible calls him  “Lord” is very poor scholarship.  “Lord” is used in many ways in the Bible, and others beside God and Jesus are called “Lord.”

1) property owners are called Lord (Matt. 20:8, kurios is “owner” — NIV)
2) heads of households were called Lord (Mk 13:35,  owner=kurios).
3) slave owners were called Lord (Matt. 10:24, master=kurios).
4) husbands were called Lord (1 Pet. 3:6,  master=kurios).
5) a son called his father Lord (Matt. 21:30,  sir=kurios).
6) the Roman Emperor was called Lord (Acts 25:26, His Majesty=kurios).
7) Roman authorities were called Lord (Matt. 27:63,  sir=kurios).

(15) In the future, the Son will be subject to the Father.  1 Cor. 15:28 says: “When he has done this, then the Son himself will be made subject to him [God] who put everything under him, so that God may be all in all.”  Trinitarian dogma contradicts this by making Jesus eternally equal to the Father.

(16) Jesus recognized that the Father was the only true God.  In prayer, he said to God “…that they might know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent” (John 17:3).  For Jesus to have prayed this way surely meant that he did not consider himself to be “the only true God.”

(17) Jesus was “sanctified” by God.  John 10:36 says:  “Do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, ‘You are blaspheming’ because I said ‘I am the son of God’”? (NASB).  Jesus was sanctified by God, but God does not need to be sanctified.

(18) Philippians 2:6-8 has been mistranslated in many versions, but properly rendered, verse 6 says that Christ “did not consider equality with God something to be grasped.”  Jesus Christ was highly exalted by God because he did not seek equality with God like Lucifer had many years earlier.  The statement makes no sense at all if Christ were God, because then Christ would have been praised for not seeking equality with himself.

(19) It was clear that Jesus did not consider himself equal with the Father.  In John 5:19, he said, “The Son can do nothing by himself; he can only do what he sees his Father doing” (cp. v. 30 and John 8:28 and 12:49).

(20) There is only one who is “good,” and that is God.  In Luke 18:19, Jesus spoke to a man who had called Him “good,” asking him, “Why do you call me good?  No one is good except God alone.”  If Jesus had been telling people that he was God, he would have complimented the man on his perception, just as he complimented Peter when Peter said he was “the Christ, the Son of the living God.”  Instead, Christ gave him a mild rebuke.  Christ was not teaching the people that he was God.

(21) 1 Corinthians 3:23 makes it clear that God is greater than Christ, just as Christ is greater than we are:  “…and you belong to Christ; and Christ belongs to God” (NASB).

(22) If God is greater than Christ, then God is his leader just as Christ is our leader. This is exactly what the Bible teaches:  “Now I want you to realize that the head of every man is Christ, and the head of the woman is man, and the head of Christ is God” (1 Cor 11:3).  It is obvious from this verse and 1 Cor. 3:23  (above) that the Trinitarian formula that Christ and God are “co-equal” is not biblical.

(23) When the disciples prayed to God in Acts, they called King David God’s “servant” (4:25).  Later in that same prayer they called Jesus “your holy servant” (4:30).  It is very obvious that the first century disciples did not believe Christ was God, but thought of him, like David, as a servant of God.  (cp. Matt. 12:18 and Acts 3:26, which also refer to Jesus as God’s “servant”).

(24) It was God who did miracles and wonders through Christ.  (Matt. 9:8; Acts 2:22; 10:38).  If Christ were God, the Bible would simply say that Christ did the miracles himself without making reference to God.  The fact that it was God supplying the power for the miracles shows that God is greater than Christ.

(25) There are many verses indicating that Jesus’ power and authority was given to him by the Father.  If he were the eternal God, then he would have always had those things that the Scripture says he was “given.”  Christ was given “all authority” (Matt. 28:18).  He was given “a name above every name” (Phil. 2:9).  He was given work to finish by the Father (John 5:36).  He was given those who believed in him by the Father (John 6:39; 10:29).  He was given glory (John 17:22 and 24).  He was given his “cup” [his torture and death] by the Father (John 18:11).  God “seated” Christ at His own right hand (Eph. 1:20).  Christ was “appointed” over the Church (Eph. 1:22).  These verses and others like them make no sense if Christ is “co-equal” with the Father, but make perfect sense if Christ was the Messiah, “a man accredited by God.”

(26) Despite all the people who speak of the  “Deity of Christ,” the phrase never appears in the Bible, nor is Christ ever called “Deity.”  “Deity” is from the Latin “Deus, which means “God,” and the phrase, “the Deity of Christ,” as it is popularly (but not biblically) used, means “the ‘Godness’ of Christ.”  However, Christ is not God, he is Lord, as many clear verses show.  Colossians 2:9 says that in Christ the “fullness of Deity dwells bodily.” (NRSV)  This verse is stating that God (the Deity) placed all His fullness in Christ, which is quite different from saying that Christ is Deity.  Earlier in Colossians, the concept is made clear: “God was pleased to have all his fullness dwell in him” (Colossians 1:19).  That is true.  John 3:34 says: “For the one whom God has sent speaks the words of God, for God gives the Spirit without limit.”   The fact that Christ has “all the fullness” of God does not make him God.  In Ephesians 3:19, the Bible says that Christians should be filled with “all the fullness of God,” and no one believes that this makes Christians God.   Furthermore, if Christ were God, it would make no sense to say that the fullness of God dwelt in him, because, being God, he would always have the fullness of God.  The fact that Christ could have the fullness of God dwell in him shows that he was not God.

2 Peter 1:4 says that through the great and precious promises “you may participate in the divine nature.”   Having a “divine nature” does not make us God, and it did not make Christ God.  The New International Version Study Bible note on 2 Peter 1:4 says that it means only that “we are indwelt by God through His Holy Spirit.”  Likewise Christ, who was filled with holy spirit without limits, had the fullness of Deity dwelling in Him.

(27) Ephesians 4:5 and 6 says there is “one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all.”   The “one Lord” is Jesus.  The “one God” is the Father.  There are clearly two separate beings represented here, not “one God” composed of Jesus and his Father.  Furthermore, there is no verse that says that Jesus and the Father are “one God.”

(28) 1 Corinthians 8:6 says, “yet for us there is but one God, the Father…and there is but one Lord, Jesus Christ.”   If there is one God and one Lord, then there are two, and they are not the same.

(29) Jesus called the Father, “the only God” (John 5:44).  The New American Standard Version goes so far as to translate it as “the one and only God.”  Jesus would not have said this had he believed he himself were God also.

(30) Christ made a distinction between speaking against him and speaking against the Holy Spirit.  Luke 12:10:  “And everyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who blasphemes against the Holy Spirit will not be forgiven.”  If both the Holy Spirit and Christ were co-equal persons in one God, then there would be no difference between speaking against Christ and speaking against the Holy Spirit.

(31) Christ said his doctrine was not his own.  John 7:16:  “My teaching is not my own.  It comes from Him who sent me.”  Christ could not have said this if he were God because the doctrine would have been his.

(32) Jesus and God have separate wills.  Luke 22:42:  “not my will but yours be done”  (cp. John 5:30).

(33) Jesus counted himself and his Father as two, not “one.”  John 8:17 and 18: “In your own  law it is written that the testimony of two men is valid.  I am one who testifies for myself; my other witness is the Father.”  Jesus confirmed this truth in John 14:1 when he said:  “Do not let your hearts be troubled.  Trust in God; trust also in me.”  There are literally hundreds of scriptures like these that set forth Jesus and God as separate and distinct beings.  “Whoever continues in the teaching has both the Father and the son” (2 John 9).   The Scripture clearly recognizes the Father and the Son, but not “both” of them as “one God.”

(34) The Bible always portrays God and Christ as two separate beings.  Examples are far too many to list, but a few are: When Stephen saw them just before his death, he saw “the son of man standing at the right hand of God” (Acts 7:56); the Church Epistles are authored by both God and Christ; God and Christ rule in the eternal city of Revelation (Chapter 21).

(35) The Bible makes it clear that Jesus is an “heir” of God, and a joint heir with us (Rom. 8:17 – KJV).  If Christ is a “person” in the “Godhead” and co-eternal with the Father, then he cannot be an heir, because, as God, he is full owner of all and there is nothing he could “inherit.”  He simply would share eternal glory.  By making Christ a co-heir with believers and an heir of God, the Bible makes it clear how much Christ is like us.  We inherit from the Father, and Christ does too.

(36) The Bible is clear that Jesus is the “image of God” (Col. 1:15; 2 Cor. 4:4).  If Christ is the image of God, then he cannot be God, because you cannot be an image of someone and the real person at the same time.  If you see a photograph of us, you see our image and you can learn a lot about us from it, but the image is not the real us.  Christ is the image of God.  We learn a lot about God from seeing Christ, but the simple fact that he is God’s image proves he is not God.

(37) “The only wise God” receives His glory through Jesus Christ  (Rom. 16:27: “To the only wise God be glory forever through Jesus Christ”).  To reference “God” apart from Christ and say at the same time that God was the “only” God is very clear. Jesus is not, and is not part of, the “only” God.

Trinitarian doctrine teaches that God and Christ (and the Holy Spirit) make up “One God,” but the Bible teaches they are two distinct beings


Verses that highlight Jesus’ humanity and thus his difference from God

 

(38) Jesus grew in wisdom, but God is all wise (Luke 2:52: “And Jesus increased in wisdom”).  Also, Jesus “learned obedience” (Heb. 5:8). God does not need to learn.

(39) Jesus had limited knowledge.  For example, Mark 13:32 says:  “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father.”   [Although some Greek texts omit “nor the Son,” Trinitarian textual scholars now admit the phrase was in the original text of Mark.  It was Trinitarian scribes who tried to have this phrase taken from the Bible because it disagreed with their theology and they could not explain it.]  Even after his resurrection, Jesus still receives knowledge from God as Rev. 1:1 indicates:  “The revelation of Jesus Christ, which God gave him.”

(40) Scripture teaches that it was fitting that God should “make” Jesus “perfect through suffering” (Heb. 2:10).  God is, and has always been, perfect, but Jesus needed to attain perfection through his suffering.

(41) Jesus received the holy spirit at his baptism.  If Jesus were God and the holy spirit were God, then God would have been anointed by God.  What purpose would this have served?  We know why people are anointed, but what power could God give to Himself?  Jesus was given holy spirit just as believers are today.

(42) Jesus was “tempted in every way—just as we are” (Heb. 4:15), yet the Bible is clear that God cannot be tempted:  “for God cannot be tempted by evil” (James 1:13).

(43) At times of weakness or difficulty, angels ministered to and strengthened Jesus.   Luke 22:43 says:  “An angel from heaven appeared to him and strengthened him  [in the garden of Gethsemane].”  Men need to be strengthened; God does not (cp. Matt. 4:11, Mk. 1:13).

(44) Scripture teaches that Jesus died.  God cannot die.  Romans 1:23 and other verses say that God is immortal.  Immortal means “not subject to death.”  This term applies only to God.

(45) Hebrews 4:15 says that when Jesus was on earth, he was “just as we are.” None of us would have the feelings, the doubts, the fears, etc., that we do if we were God.  To say that God feels like I do is to make a mockery of God.  Jesus was the expected Messiah of God, the Last Adam, a “man accredited by God,” as Acts 2:22 says.

(46) Hebrews 2:10 and 11 say that Jesus is not ashamed to call us his “brothers,” because we have the same Father he does.  The Bible teaches that we are “brothers” of Jesus and “sons of God.”  The Bible never says or even infers that we are “brothers of God.”

(47) We are commissioned to do “greater works” than Jesus.  This would be absurd if Christ were God, because then we disciples would be commissioned to do greater works than God does.  John 14:12 (NASB) says: “He who believes in me [Jesus], the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do.”

God is God because of certain attributes that He has.  If Jesus Christ were God, he would have to have the attributes of God.  Most theologians agree that these attributes are: unoriginated, self-existent, immortal, unchanging, omniscient, all wise, all good, all-powerful and omnipresent.  But Jesus denied every one of these.

He was not unoriginated:  Christ was begotten of God.  “The Father has life in Himself, so He has granted the Son to have life in himself” (John 5:26).

He was not self-existent:   “I live because of the Father” (John 6:57).

He was not immortal.  Jesus died and God resurrected him (See # 44 above).

He was not unchanging.  He grew and learned, and he died and rose in a new and different body.

He was not omniscient.  There were things he did not know (See # 38 above).

He was not all wise.  Jesus “grew in wisdom” (See # 37 above).

He was not all good.  He said the only one good was God (See # 20 above).

He was not all-powerful.  Whereas “nothing is impossible with God” (Luke 1:37), Christ said “the Son can do nothing by Himself” (John 5:19).

He was not omnipresent.  After Lazarus died, Jesus told his disciples, “I am glad I was not there” (John 11:15).

The attributes of God are what make Him God, just as there are certain attributes that make a man what he is.  There is a common saying that “if it walks like a duck and quacks like a duck, then it’s a duck.”  This could easily be applied here.  God “walks and quacks” like God.  Jesus “walks and quacks” like a man, and Scripture says very clearly that he is a man.  We assert that the Bible is clear in its teaching about who God is and who Christ is, and we ask Christians to carefully consider what they believe and why.

We also think that believing that Jesus is God, “the Holy Spirit” is God, and the Father is God actually demeans the Only True God.  Making God one of three co-equal “persons” takes from Him His exalted position as the Only True God, the Creator of the universe, the Author of the plan of Salvation, the Father of Jesus Christ, and our one God.

Besides robbing God of His exalted position as God supreme, believing that Jesus is God also demeans him.  One cannot appreciate how great Jesus really was until you make an effort to live like he did for even one day.  His courage, mental tenacity, love and great faith are unparalleled in human history.  His true greatness is lost if you believe he is God, for “with God all things are possible.”  Believing Jesus is God also demeans God because Jesus himself said, “my Father is greater than I.”

Believing that Christ is God also means that he could not have sinned [which makes sense given that “God” cannot sin].  Christ must have been able to sin, for Scripture says he was “tempted in every way just as we are.”    Christ went through life like each human does, with doubts, fears and concerns, and with the possibility of sin.  To believe that Jesus could not have sinned makes it impossible for us to identify with him.

By restoring the Father to His unique and singular position as God, we give Him all the worship, credit, respect and awe He deserves as the One True God.  By restoring Christ to his position as the man accredited by God, the only-begotten Son of the Father, the Last Adam, the one who could have sinned but voluntarily stayed obedient, the one who could have given up but loved us so much that he never quit, the one whom God highly exalted to be our Lord, we give Jesus Christ all the worship, credit, respect and awe that he deserves, and we can draw great strength and determination from his example.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.