Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den falske Gudepersonen!

Den falske Gudepersonen!

 

Hvordan kan en gjøre Gud om til tre likeverdige Guder i den ene Gud er egentlig bare en religiøs bløff!

Den Hellige Ånd er egentlig ganske enkelt Guds og Kristi Ånd.

Det står under personlig pronomen men det gjør også når bibelen beskriver vår ånd og vår sjel. Men leser en bibelen gjennom tradisjonens og den tillærte måten kan en få seg til å tro på den Katolske treenighetslæren, men ikke på bibelens lære om èn Gud.

Salme 139 1.

Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd?

139Til korlederen. En Davids-salme.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,

langt bortefra merker du mine tanker.

3 Om jeg går eller ligger, ser du det,

du kjenner alle mine veier.

4 Ja, før jeg har et ord på tungen,

vet du det, Herre, fullt og helt.

5 Bakfra og forfra omgir du meg,

du har lagt din hånd på meg.

6 Det er for underfullt til å skjønne,

det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,

hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?

8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,

rer jeg leie i dødsriket, er du der.

9 Tar jeg morgenrødens vinger på

og slår meg ned der havet ender,

10 så fører du meg også der,

din høyre hånd, den holder meg fast.

11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg

og lyset omkring meg bli til natt»,

12 så er ikke mørket mørkt for deg,

og natten er lys som dagen,

ja, mørket er som lyset.

13 For du har skapt mitt indre,

du har vevd meg i mors liv.

14 Jeg takker deg fordi jeg er skapt

på skremmende, underfull vis.

Underfulle er dine verk,

det vet jeg så vel.

15 Mine ben var ikke skjult for deg

da jeg ble skapt i lønndom

og ble formet i jordens dyp.

16 Du så meg den gang jeg var et foster,

i din bok ble alt skrevet opp;

mine dager ble dannet

før en eneste av dem var kommet.

17 Gud, hvor høye dine tanker er,

hvor veldig summen av dem!

18 Vil jeg telle dem, er de talløse som sand,

blir jeg ferdig med det, er jeg ennå hos deg.

19 Å Gud, om du ville drepe de onde,

og la drapsmennene vike fra meg,

20 de som taler svikefullt om deg

og reiser seg mot deg i ondskap.

21 Jeg hater jo dine fiender, Herre,

har avsky for dem som står deg imot.

22 Jeg hater dem med et grenseløst hat

og holder dem for mine fiender.

23 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,

prøv meg og kjenn mine tanker.

24 Se om jeg er på den onde vei,

og led meg på evighetens vei.

Hvem snakker Salmedikteren om her? Gud men det er Guds Ånd som utfører gjerningene.

Hør bare her:

7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,

hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?

Eller i Joh.e.14. 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.

Hvordan bor Gud og Jesus i oss? Ved demmes Ånd. Og den Ånd skal vi ha boende i oss i all evighet og vi kommer aldri til å møte den falske egenpersonen Gud den Hellige Ånd som treenighetslærerne hevder. Vi kommer til å møte to personer i himmelen for de som kommer ditt. Må jeg være blant dem.

Det er den ene Gud Faderen og hans Sønn, Jesus Kristus. Aldri fantasi Guden som egen person, den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er og forblir Guds og Kristi Ånd, ikke mer eller mindre. Amen.

1.Kor.8. 4 Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden, ja, det er mange guder og mange herrer.

6 Men for oss er det én Gud, vår Far.

Alt er fra ham, og til ham er vi skapt.

Og det er én Herre, Jesus Kristus.

Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.

Rom.8. 9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Det fremstår for meg å tro at det er en egen Gud ved siden av Faderen som heter den Hellige Ånd er på det samme nivå som å tro på julenissen eller noe slikt. Det er ikke meningen å være sarkastisk, men det er så klart i Guds ord bare en får bort sine egne ”briller”!

Det er for oss kun Faderen og Sønnen som er egne personer som vi fysisk skal møte og som eksisterer i virkeligheten. Unnskyld hvis jeg har forstyrret bilde for noen men dette er bibelens lære er jeg overbevist om!

Hentet Fra Geir Runes blogg som jeg har skrevet på med synonym navnet anonym.

Jeg har også før trodd på den tradisjonelle treenighetsforståelsen. Hvorfor? Jeg ble lært opp til det. (meg).

http://www.janchristensen.net/index.html

21. januar 2010 21.26

Geir Rune Larsen sa...

Jo Jan Kåre, jeg vet at dette er nye tanker, derfor har jeg brukt nær to måneder ved å prøve å vise ut fra skriften hva urkirken prediket.

Jeg trodde at de som var oppriktig ville se bedraget uten at jeg trengte å vise til treenighetens lære-opphav..og de mange andre dogmer som bygger nettopp på den gnostiske tanke om treenigheten. Kommer jeg også å belyse opphavet til.

Jeg har tålt mye for å stå på dette syn, men jeg tror ikke vi kommer utenom det desverre..

Uansett vil det nok, bli mer brudulje når jeg er ferdig med Valentinus, som jeg anser som den som egentlig brakte disse tanker inn..

Driver akkurat å finpuser på dette innlegg.

At mennesker ikke hørt det før viser bare at oldkirken har vært dyktig å skjule sine spor..

Eller dyktige å slå ned på alle som kommer med andre tanker.

Jeg kommer etter dette å ta opp Valentinus to-naturs Jesus, den samme er også beskrevet i den katolske katekisme, litt forskjellig men ikke mye.

Jeg kommer nok til å få hogg også for den regner jeg med, men jeg er gjerne dåre om Herren Jesus blir fremstilt slik apostlene i urkirken gjorde det.

21. januar 2010 23.19

Anonym sa...

Husk dette med 3 like Guddom personer har jeg hørt om fra jeg ble født.

Det er en kjempe snuoperasjon.

Først må noe ut før Guds ord kan komme inn igjen.

Det er veldig, veldig vanskelig for oss mennesker å bli kvitt gammel tankegods.

Men lykke til.

Men se for deg at du må omprogrammeres. Den prosessen er veldig vanskelig.

Det blir som et angrep. Da vil en forsvare seg.

http://www.janchristensen.net/index.html

22. januar 2010 06.47

Geir Rune Larsen sa...

Hei Jan Kåre , det er sant jeg har ikke hørt annet selv, og de som hevdet noe lignende, ble jo sekterklært øyeblikkelig..

Noe jeg selv kjente tydelig på kristenblogg da jeg prøvde å peke på urkirkens enkle budskap.

At det er en gedigen snuoperasjon er jeg ikke i tvil om.

Den eneste som kan endre det er Gud selv, men samtidig får det meg til å tenke på Jesu ord om endetiden..

Om tiden er kort så må vi tale klart og tydelig slik Noah måtte gjøre da mennesker spottet ham for å bygge arken på det tørre land.

Guds frelse har alltid vært dårskap for mennesker.

De som peker på dårskapen blir erklært fiender av de som hevder å ha retten til den ekte ark/frelse.

Når Jesus spør i Luk.18.8 Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

så har jeg ofte lurt på hvorfor han spør slikt?

Det er tydelig at troen er den som er borte, men hvilken tro..

Kanskje troen på den ENE Gud fader og den ENE Guds Messias?

Om den man bekjenner i kirken en annen Gud (dvs en treenig) enn den Jødene og de første kristne bekjente har man da fattet den rette tro?

Personlig tror jeg at bedraget ligger så åpenlyst, men fordi det er så lett synlig så overser man det som uvesentlig.

Ellers så må rett bekjennelse være meget viktig, for ellers ville det aldri vekket en slik stridslyst i de urkirkelige kirkefedre..

Det enkle budskap herren Jesus pekte på er det viktigste å bekjenne det som Jesus selv sa var hans hovedbudskap mens han gikk på jorden.

Nemlig Mark.12.28-33 og Paulus enkle bekjennelse i 1.kor.8.6

23. januar 2010 00.59

Anonym sa...

Jeg er helt enig med deg broder.

At jeg oversåg dette fatter jeg ikke. Men jeg selv har fordømt de som hevder deler av det jeg lærer i dag.

Derfor må du også være tålmodig med de som tror på 3 like Guder, selv om bibelen fordømmer denne læren.

2.Mos.20. 3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Jeg har også vært blant de, jeg ble lært opp til å tro slik.

Men nå skjønner jeg at det var mer Katolsk enn bibelskt.

http://www.janchristensen.net/Den%20falske%20treenighetslaeren.html

23. januar 2010 13.13

Anonym sa...

Synes du må forandre litt på "taktikken" på kristenbloggen.

Server dem kun Guds ord og slik du ser det.

Og ikke hå en åpenlys diskusjon med Kaktus mer.

Les nå min side med flere nye art de vil inspirere deg.

http://www.janchristensen.net

30. januar 2010 13.18

Anonym sa...

Dette er faktisk utrolig lærerikt (og litt skremmende). Jan Kåre har rett i at vi helst tror på det vi er opplært til å tro.

Men hvilke konsekvenser kan treenighetslæren få for frelsen? Frelsen (sånn jeg "forstår" den) handler om å tro på at Jesus er en soning for våre synder. Og Rom.10.9-10.

(Beklager om jeg spør om noe som du allerede har forklart.)

Utrolig mye å sette seg inn i her, og tidvis litt komplisert. Man må rett og slett "ommøblere" hele sin forståelse av bibel og Gud.

Trenger noen dager, om ikke mnd på å "fordøye" dette.

Nå vet du hvertfall at kanskje all "jobben" ikke er forgjeves :)

11. februar 2010 12.08

Geir Rune Larsen sa...

anonym spør : Men hvilke konsekvenser kan treenighetslæren få for frelsen? Frelsen (sånn jeg "forstår" den) handler om å tro på at Jesus er en soning for våre synder. Og Rom.10.9-10.

Det er vel ganske opplagt, man kan tilbe feil Gud.

Om man tilber en treenig Gud som verken er faderen sønnen eller DHÅ, men en funksjon av ham så er det stor asannsynlighet at man tilber feil Gud.

Nå er det heldigvis slik at de fleste ikke helt forstår treenighetslæren og har sin egen forståelse.

Slik jeg selv hadde helt fra jeg ble frelst.

Jeg har alltid trodd at Gud fader var den høyeste autoritet i Guddommen og de andre to i Guddommen dvs sønnen og DHÅ rettet seg etter den enes befaling dvs faderens.

Når det gjelder Jesus og den to-naturs Jesus som formidles i store deler av kristenheten så er jeg ganske sikker at dette ikke er den bibelske Jesus..urkirken var nøye med å understreke Jesus menneklighet for han skulle tross alt være Adams stedfortreder, og sone hans synd.

Da kunne han ikke være gud i sin handling, ham måtte bli menneskebarna helt lik..

hebr.2.14 Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem.

Ellers er åndeliggjøringen av Jesu verk en meget stor fare, at man neglisjerer korsets dårskap og gjør Jesu handlig på korset til noe åndelig.

Dette kan selvsagt utdypes mye mer, men det er bedre at herren selv leder deg på de rette stier, det jeg gjør er å gi input om hva som ble prediket i urkirken, og den er ganske forskjellig fra den åndelige virkelighet av i dag.

Personlig har jeg betydelig større tro på at originalen har det rette bilde fremfor kopien, som har lånt "stoff" fra urkirkens hovedfiende gnostikere..

11. februar 2010 17.47

Anonym sa...

Et spørsmål til Jan Kåre: Mener du virkelig at Den Hellige Ånd IKKE er en person?

Mvh.: Birgir

23. februar 2010 08.54

Anonym sa...

Birger det er veldig åpenbart at den Hellige Ånd ikke er Gud som Faderen. Men hans Ånd.

Men den samme Ånd blir nevnt som Kristi Ånd både i gamle og nyetestamenete.

Ellers anbefaler jeg deg å lese internettsiden vår.

Beklager at jeg ikke har sett ditt spørsmål før da jeg har vært så opptatt med et kjempeprosjekt jeg har om bibelkommentarer.

http://www.janchristensen.net/index.html

26. februar 2010 20.34

Anonym sa...

Du svarte ikke på spørsmålet mitt: Mener du virkelig at Den Hellige Ånd IKKE er en person?

Jeg spør fordi du skriver på hjemmesiden din at Den Hellige Ånd ikke er en person. Men Jesus omtalte Den Hellige Ånd som "han" og "talsmannen". Jeg går ut ifra at talsmannen må være Den Hellige Ånd.

Mvh.: Birgir

27. februar 2010 19.11

Anonym sa...

Birger Gud er i himmelen mener du? Og Jesus?

Men hvorfor sier Jesus følgende i Joh.e.14. 21 Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» 22 Judas, ikke Iskariot, sier til ham: «Herre, hva kommer det av at du vil åpenbare deg for oss og ikke for verden?» 23 Jesus svarte:

Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Hvem kommer?

27. februar 2010 20.32

Geir Rune Larsen sa...

Jeg ser at jan kåre mener at DHÅ bare er en kraft, jeg må si meg uenig i dette.

1.joh.5.7 For det er tre som vitner: Faderen, ordet og DHÅ og disse er ett (samstemmer).

og..

joh.16.13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke TALE UT FRA SEG SELV, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.

Siden både Johannes og Jesus omtaler DHÅ som en egen persolighet, med egen vilje.

Så blir det feil å gjøre ham om til en upersonlig kraft..

Eller er Jesus nøye med å understreke at man kan spotte sønnen og også faderen og få tilgivelse, men ikke DHÅ.

Hvorfor ikke om DHÅ er kraften fra sønnen og faderen?

27. februar 2010 23.19

Anonym sa...

For meg er det åpenbart at Gud er èn og at han har èn Sønn, Jesus Kristus. Og de har èn Ånd som utgår i fra dem begge.

De tre som vitner i himmelen som det står i 1.Joh.5.7 er et tillegg lagget av Katolikerne i bibelen. De som siterer dette verset siterer fantasi.

Se min hjemmeside:

janchristensen.net

27. februar 2010 23.25

Anonym sa...

Det er åpenbart at Den Hellige Ånd er en person. Det sier Jesus selv her:

Joh 14:26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 15:26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Så jeg synes Jan Kåre må omskrive noe av det som står på hjemmesiden hans, om det skal ha noe troverdighet.

Mvh.: Birgir

28. februar 2010 15.15

Anonym sa...

Birger

Du kan ikke svare meg.

Har ikke du også en ånd?

Men er du to personer av den grunn?

Når vi får et glimt i himmelen i Daniel 7 og Åpenb. 5 møter vi to mannspersoner i Daniel og en mannsperson og et lam i Åpenb.

Hvem er det?

Du tror nok at det er den Hellige Ånd som Benny Hinn og mange andre vranglærere.

Det er Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

Jesus Only og treenighetslæren er like ubibelske.

Tror nok du er misledet kjære Birger.

28. februar 2010 16.50

Anonym sa...

Fremdeles har du IKKE svart meg på et VELDIG enkelt spørsmål. Jeg skal spørre deg engang til: Mener du virkelig at Den Hellige Ånd IKKE er en person?

Svar meg på det. Ikke kom med Benny Hinn som jeg skyr som pesten. Svar KUN på det jeg spurte deg om. Og husk hva Jesus selv kalte Den Hellige Ånd.

Mvh.: Birgir

28. februar 2010 21.56

Geir Rune Larsen sa...

jan kåre sa : De tre som vitner i himmelen som det står i 1.Joh.5.7 er et tillegg lagget av Katolikerne i bibelen. De som siterer dette verset siterer fantasi.

--------------------------------

Jeg tror ikke det Jan kåre jeg finner dette skrevet i den greske grunnteksten og ikke i den latinske(katolske) vulgata.

Det betyr at det er tre som vitner i himmelen, og disse tre vitner i presensform, dvs. en permanent bekjennelse.

Ellers krever loven at det må være to eller tre vitner for at ett vitnesbyrd skal godkjennes, og ALLE må samstemme dvs. være identiske..

Her er det altså TRE som vitner og de er samstemte i sitt vitnesbyrd.

På samme måte er det TRE som vitner på jorden også de samstemmer er identiske.

Så her må jeg nok gi min støtte til Birgir.

28. februar 2010 22.08

Anonym sa...

Den Hellige Ånd er ikke en EGEN Gudeperson.

Men ganske enkelt Jesu Kristi Ånd, Guds Ånd, trøsteren, råds Ånd osv.

Geir Rune studer dette nøyere så vil du se at det verset er et Katolsk tillegg som det tom står i en fotnote i min 1930 oversettelse.

28. februar 2010 22.55

Geir Rune Larsen sa...

Geir Rune studer dette nøyere så vil du se at det verset er et Katolsk tillegg som det tom står i en fotnote i min 1930 oversettelse.

må gi deg rett her..

http://www.bibelfakta.no/sider/tekst.asp?side=25

Men jeg holder fortsatt fast på at DHÅ er en egen personlighet..siden han ikke skal tale ut fra sitt eget, men tale det han hører..

dernest..1.kor.12.11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt SLIK HAN VIL.

28. februar 2010 23.40

Anonym sa...

Kan Jan Kåre fortelle meg HVA Den Hellige Ånd er når den, ifølge ham selv, IKKE er en person? Husk at Jesus selv kaller Den Hellige Ånd med persons navn i alle fall TO ganger:

Joh 14:26 men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.

Joh 15:26 Når talsmannen kommer, som jeg skal sende eder fra Faderen, sannhetens Ånd, som utgår fra Faderen, han skal vidne om mig.

Eller mener du at Jesus er en løgner? Unnskyld jeg spør.

Mvh.: Birgir

1. mars 2010 06.27

Anonym sa...

Birger jeg skjønner din frustrasjon når du leser bibelen med "øyne" som er preget av den Katolske treenighetslæren som også de aller fleste protestanter har adoptert.

Du vet at vi mennesker er ikke bare legeme, men også sjel og legeme.

F. eks Ordspråksboken sier at Ord kan stikke som en syl. Er det riktig?

Selvfølgelig er det Riktig, ord kan være livgivende og drepende.

Den Hellige Ånd er egentlig feil oversettelse, den riktige er Hellig Ånd. Det er en Ånd som er Hellig.

Hvem er da den Hellig Ånd?

Selvfølgelig ikke en egen person, men Guds og Kristi Ånd.

Men du får studere internettsiden vår og la Guds ord få bearbeide deg.

Jesus Only og treenighetslæren er to ytterkanter av bibelens forståelse av Gud Fader og hans Sønn, Jesus Kristus.

1. mars 2010 10.39

Anonym sa...

Du er virkelig YNKELIG Jan Kåre. Jeg har ikke nevnt treenigheten i det hele tatt. Ikke antydet det engang. Men du må gjerne komme med alle de falske beskyldninger du vil om meg. Det fortelle bare hvilken ånd du er preget av. Det er hverken Den Hellige Ånd eller sannhetens Ånd du er preget av. Og forresten er jeg ikke på noen måte frustrert over Guds Ord. Jeg leser Guds Ord slik der står og gjør ikke Jesus til en løgner slik du gjør. Det virker mer som at det er DU som er frustrert over at du er blitt avslørt og er tatt i LØGN OG BEDRAG. Ydmykhet kjenner du ABSOLUTT ikke til. Takk for meg.

Mvh.: Birgir

2. mars 2010 06.16

Anonym sa...

Birger kan ikke se at jeg har løyet?

Eller er tatt i bedrag?

Hva er det som går av deg?

Jeg tror det bibelen lærer at det et kun Faderen som er fra evighet men den første han skapte og dannet var Jesus. Og den Hellige Ånd er Guds og Kristi Ånd.

2. mars 2010 11.42

Anonym sa...

Dette som Birger holder på med er synonymt for Norske kristne.

Gir falske beskyldninger på andre i verste ordlag uten å komme med noen form for forklaring.

Umoden er du Birger men det er no de aller fleste troende ellers i Norge, velkommen i klubben!

5. mars 2010 08.35

Geir Rune Larsen sa...

Vær vennlig å ikke gå på person, hold dere til sak, jeg vil helst slippe å moderere på denne blogg.

5. mars 2010 21.39

Anonym sa...

Geir Rune når løgnens Ånd får grip en en, som her Birger.

Da er en faktisk nødt til å si i fra.

En kan ikke uttale seg slik han gjør uten å gi en forklaring.

At han ikke liker mine svar da det er få som forkynner at treenighetslæren er okkult og Katolsk lære.

Gud er ikke tre men èn.

Gud Fader er den eneste som er fra evighet og han har mange sønner, men kun en er den enbårne; Jesus Kristus.

Og det er kun en Ånd som er Hellig om det er mange ånder. Guds Ånd og Jesu Kristi Ånd er den Hellige Ånd. Det indikerer kun en ting, at Ånden er Hellig, ikke noen egen Gudeperson.

Men vi er lært opp til å tro på den Katolske treenighetslæren og alle andre er vranglærere. Forstår godt at den Katolske treenighetslæren sitter så dypt om en ikke finner dekning overhode for den i Skriften.

Men en dag vil de troende få se at det ikke er tre Guder men èn Gud og han har èn sønn og de har èn Ånd som utgår i fra dem begge.

Men ting tar tid, men sannheten står ved lag.

6. mars 2010 09.12

Anonym sa...

Geir Rune. Faderen trenger ikke vitnesbyrd fra en eneste en. Selv ikke Sønnen, det må du ha klart for deg.

Jesus vet ikke når han skal hente menigheten, bare Faderen. Faderen er suveren, selv sønnen er underlagt ham. Men Jesus er Gud, men ikke på lik linje med Faderen. Faderen er den eneste som er fra evighet og de har en felles Ånd, Hellig ånd, Jesu Ånd, trøstere, Guds Ånd og med mange andre benevnelser.

Hebr.6. 13 Da Gud ga Abraham løftet, sverget han ved seg selv, for han hadde ingen større å sverge ved.

Faderen trenger ingen, han er den ene på tronen, og ved hans side sitter Sønnen.

Du har enda mye Katolsk tankegods i deg Geir Rune som vi alle andre også til tider har. Men vi er på vei ut av det, skritt for skritt!

6. mars 2010 12.05

Anonym sa...

Hvorfor holder treenighetslæren stand?

Det er pga mangel på åpenbaring og den vranglæren er så fastspikret i de aller fleste.

Av og til er den Hellige Ånd større en Faderen når det blir hevdet at all synd blir tilgitt men ikke mot den Hellige Ånd.

Dette kommer av mangel på åpenbaring.

Løsningen er meget enkel. Når den Hellige Ånd virker på et menneske må en si ja, uten et gjensvar tilgir Gud ikke synd.

Videre er det mange løgnere treenighetslærerne har bygget opp.

Skal nevne kort to.

En blir sett som kjetter hvis en ikke godtar denne læren og hvis en hevder at dåpen skal utføres i Jesu navn blir det enda verre.

Jesus gikk frivillig sier treenighetslæren. Men det gjorde ikke han, Faderen bestemte og planla alt. Og Jesus var villig på den måten at han ikke motsatte seg Faderens vilje.

Joh.e.6. 38 For jeg er ikke kommet ned fra himmelen for å gjøre det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.

Og den Hellige Ånd er ikke en egen Gudeperson, men Guds og Kristi Ånd. At denne vranglæren blir så lett lurt inn kommer av at det er feil oversettelse. Den riktige oversettelsen er Hellig Ånd, ikke den Hellige Ånd. Det forteller bare en ting, en Ånd som er Hellig. Hvilken sin Ånd er det?

Faderen og Sønnen!

7. mars 2010 09.44

Geir Rune Larsen sa...

jan kåre sa : At han ikke liker mine svar da det er få som forkynner at treenighetslæren er okkult og Katolsk lære.

Nå oppfattet jeg ikke Birgir spørsmål dit hen at han stilte spørsmål på vegne av treenighetslæren, men hvorfor og hvilken begrunnelse DU hadde for å hevde at DHÅ bare var en kraft..

Du svarte forøvrig ikke på hans spørsmål, men var uhøflig, det synes jeg er trist..

Jeg har alltid opplevd Birgir som en ærlig sjel med oppriktige hensikter.

Ellers Jan Kåre så kan jeg ikke se at urkirken eller Jesus for den saks skyld behandlet DHÅ som en upersonlig kraft..

Det at jeg tror at DHÅ er en egen personlighet begrunner jeg utfra hvordan Jesus tiltaler ham.

7. mars 2010 12.00

Geir Rune Larsen sa...

Jan Kåre sa : Jesus gikk frivillig sier treenighetslæren. Men det gjorde ikke han, Faderen bestemte og planla alt. Og Jesus var villig på den måten at han ikke motsatte seg Faderens vilje.

joh.10.17 Far elsker meg fordi jeg gir mitt liv for siden å ta det tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi mitt liv og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»

At Jesus ikke hadde valg, er det overstående eksempel ett godt eksempel på er usant..

eks. nr.2

hebr.10.7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.

altså Jesus tilbød seg frivillig å utføre sin fars vilje..altså ingen tvang.

7. mars 2010 12.08

Anonym sa...

Geir Rune det er klart at den Hellige Ånd er en personlig pronomen. Men han er ikke en egen Gudeperson. Henviser å lese mange art på min internettside.

Jeg synes Birger var meget uhøflig da han angrep meg da jeg ikke svarte godt nok? Jeg svarte etter beste evne og da kan man ikke forlange mer?

Hans tanker er ikke hans egne men inspirert av den gnostiske og Katolske treenighetslæren, slik ser jeg det!

7. mars 2010 12.10

Anonym sa...

Geir Rune Jesus motsatte seg aldri Faderen. Det var hans store ønske å behage Faderen. Min mat er å gjøre Guds vilje.

Men arkitekten og den som bestemte og bestemmer alt, er Faderen, ikke Jesus.

Men skal du forstå dette rett så må du få opp øynene at Jesus ikke er fra evighet som Faderen. Han er den førstefødte, den enbårne, fra eldgammle dager etc.

7. mars 2010 12.14

Anonym sa...

Efes.1.Gud være lovet for nåden i Kristus!

3 Lovet være Gud,

vår Herre Jesu Kristi Far,

han som i Kristus har velsignet oss

med all Åndens velsignelse

i himmelen.

4 I Kristus utvalgte han oss

før verdens grunnvoll ble lagt

til å stå for hans ansikt,

hellige og uten feil.

I kjærlighet

5 og etter sin egen gode vilje

avgjorde han på forhånd

at vi skulle få rett til å være

hans barn ved Jesus Kristus,

6 til lov og pris for hans herlighet og nåde,

som han overøste oss med

i ham som han elsker så høyt.

7 I ham har vi friheten,

kjøpt med hans blod,

tilgivelse for syndene.

Så rik er Guds nåde,

8 som han har latt strømme over oss

med all visdom og forstand,

9 da han kunngjorde for oss

sin viljes mysterium,

det han gjerne ville gjøre i ham.

10 Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:

å sammenfatte alt i Kristus,

alt i himmel og på jord i ham.

11 I ham er også vi blitt arvinger,

vi som på forhånd var bestemt til det

etter Guds forsett,

han som gjennomfører alt

etter sin egen plan og vilje.

12 Slik skulle vi være til lov og pris

for hans herlighet,

vi som alt nå har satt vårt håp

til Kristus.

13 I ham kom også dere til tro

da dere hørte sannhetens ord,

evangeliet om deres frelse.

I ham ble dere merket med seglet:

Den hellige ånd som var lovet oss,

14 han som er pantet på vår arv,

inntil Guds eget folk blir satt fri,

til lov og pris for hans herlighet.

Nøkkelverset her er i v.

11 I ham er også vi blitt arvinger,

vi som på forhånd var bestemt til det

etter Guds forsett,

han som gjennomfører alt

etter sin egen plan og vilje.

Etter Gud Fader forsett. Han trenger og spør ingen, ikke Sønnen engang. Sønnen er alltid villig som Isak.

1.Mosebok 22.7 Da sa Isak til sin far Abraham: «Du far!» Og han svarte: «Ja, gutten min.» Isak sa: «Se, her er ilden og veden, men hvor er lammet som vi skal ofre?» 8 Abraham svarte: «Gud vil nok selv se seg ut et offerlam, gutten min.» Og så gikk de videre sammen, de to.

Du Far sier han og Faderen ga et tvetydig svar men sønnen var lyd og akkurat som Jesus.

Og Geir Rune, skal du møte "personen" den Hellige Ånd i himmelen?

De aller fleste treenighetsforkjempere tror ikke så sterkt på treenigheten som deg bortsett fra Benny Hinn da!

De tror at de skal kun møte Faderen og Sønnen som Guds ord også lærer.

7. mars 2010 15.59

Geir Rune Larsen sa...

Tja, hva skal jeg si Jan kåre, det var ikke mange ord Birger fikk si før du slengte på ham treenighetsforkjemper og Benny Hinn venn..

Nå ser jeg jammen at du gir også med det stempel. Det er uredelig og ufint.

Greit det Jan kåre, jeg VET hva jeg tror på det er ingen som har opplyst meg i min teologi annet enn ham som ha frelst og rettledet meg fra dag en...dvs. fra trosbevegelsen og hvor jeg står i dag..

Så inntil Herren viser meg noe annet så står jeg ved det Jesus selv sa om talsmannen..

7. mars 2010 20.05

Anonym sa...

Geir Rune tror du virkelig at Hellig Ånd er en person som Faderen og Sønnen?

Hvor mange Guder finnes det og hvor mange skal du møte i himmelen?

Jeg skal møte Faderen og Jesus og jeg skal ha den Hellige Ånd boende i meg i all evighet.

Det er fantasi å si at jeg var ufin med deg og Birger.

Birger var ufin og hadde oppdiktede ting han holdt på med som han også gjorde på kristenbloggen når noe gikk han imot. Intet nytt under solen.

7. mars 2010 22.47

Anonym sa...

Geir Rune skriver: Så inntil Herren viser meg noe annet så står jeg ved det Jesus selv sa om talsmannen..

Jesus talte riktig om talsmannen at ved ham skulle han selv ta bolig i oss, ved sin Ånd.

Men det er 2000 år mellom det Jesus sa og oss i dag.

Bare tenk på Gnostisk tenkning, Katolsk Lære, Luthersk lære og all annen vranglære som menigheten er blitt preget av i de siste 2000 åra.

Tar du bort det, så finner du "svaret"!

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.