Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Er du medskyldig?

Er du medskyldig?

Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo


2. Joh. b. 9 Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den, har ikke samfunn med Gud. Den som holder seg til læren, han har samfunn med Faderen og Sønnen. 10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og hils ham ikke vel møtt. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør.

Jakob 3. 1. Mine brødre! Ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt.

Lukas 17. 1. Han sa til disiplene: «Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ve den som de kommer fra! 2 Det ville være bedre for ham å bli kastet i havet med en kvernstein om halsen, enn at han skulle forføre en av disse små. 3a Ta dere i vare!

Det forundrer meg hvor lite opplyst troende mennesker er om disse ting. At vi står i en relasjon til alle andre troende om vi selv ønsker det eller ikke. Vi er som et legeme og tilhører hverandre. Og når et lem lever ikke i takt med hode – som er Kristus – så smitter det over på alle andre. Når et lem er lydig, så blir konsekvensen at det også påvirker de andre. Dette har ikke noe med noe annet en at vi står i direkte livsforbindelse med hverandre pga at vi har det samme liv og den same Ånd. Og den samme frelser, Herre og Far. Alt dette binder oss i sammen som troende på tross av skiller og uenighet. Dette er et faktum og en realitet.

De som er forkynnere og står i et ansvar overfor andre, har dette enda sterkere. Jeg som forkynner har et ekstra stort ansvar, dette gjelder også for alle andre.

Når forkynnere stiller opp i sammen med andre forkynnere som lever i synd eller driver med åpenbar vranglære, så blir vi medskyldige. Ja, det er så alvorlig i enkelte tilfeller at Jesus sier at det hadde vært bedre å fått en kvernstein om sin hals og blitt kastet med den rundt halsen og da hadde en bare ødelagt for seg selv. Men her ødelegger en ikke bare for seg selv, men også for andre. Vi fører andre til fortapelse, ut i uføre og inn i villfarelse ved selv å påvirke og forkynne for andre. Det står i Rom. 10. 17 at Troen kommer av forkynnelsen. Det gjelder ikke bare troen, men også vranglæren og vantroen kommer også av forkynnelsen, har du tenkt på det? Eller er du av de som godtar alt og ikke har egne standpunkter og holdninger? Alt er ikke fra Gud hvis det ikke er i samsvar med Guds ord. Det er kun det som stemmer med Guds ord, som vi skal innrette oss etter. Alt annet skal vi sky som “pesten”, det vil føre oss borti fra Kristus og den enfoldige troskapen til ham!

Her er en forklaring på hvorfor presten har krage rundt halsen som i overført betydning har mye for seg: Enno i dag blir prestar ofte teikna med den gamle prestekragen. Men kva var tanken bak denne underlege kreasjonen?
Ei av forklaringane er at kragen skulle minne presten om kvernsteinen. Ikkje den nede på mølla i bygda, men den steinen som Jesus tala om: «Den som lokkar til fall ein av desse små som trur på meg, han var betre tent med å få ein kvernstein hengd om halsen og søkkt i havsens djup».
Det ville altså vera betre å få ein kvernstein om halsen, enn å føre ein som trur på Jesus, på ville vegar. Så alvorleg er det å føre menneske ein annan veg enn det Gud seier.

Emanuel Minos – en bedrager!

Emanuel Minos – en bedrager!

Det er trist å måtte skrive dette i offentlighet, men det er tvingende nødvendig da han er et forbilde for sa mange. Paulus sier til sin unge medarbeider Timoteus i det 2. brevet til ham i kap. 3. 10 Du har fulgt meg i lære og liv, i holdning, tro, tålmod, kjærlighet, utholdenhet, 11 forfølgelser og lidelser, slikt som jeg ble utsatt for i Antiokia, Ikonium og Lystra. Hva har jeg ikke måttet tåle av forfølgelser! Men Herren har reddet meg ut av dem alle.
Det var også i holdning og liv etc. den unge Timoteus hadde fulgt Paulus. Emanuel Minos har selv en grei forkynnelse, men for noen forferdelige og ubibelske holdninger. Han samarbeider med både den ene og andre horkarler, som Pastorene Jan Hanvold og Jan Åge Torp. Sågar har han profetert noe veldig over Torp at han skal få en flerkulturell Mega-menighet her i Oslo. I dag lever Pastor Torp i åpenbar synd, hvilke profetier han enn gir hjelper ingenting når vedkommende lever ut sitt synderegister og opptrer som han er både gal og en psykopat denne Jan Åge Torp. Det er ille at en slik mann som Minos ikke ser dette, men stiller opp tom på podiet og profeterer over dem! Han kommer inn under denne dommen her og kan i ytterste konsekvens miste lønnen sin. Men som forkynner skal han bedømmes\dømmes ekstra hardt, slik at han selv kan gå fortapt. 2. Joh. b. 11 For den som hilser ham, blir medskyldig i det onde han gjør. Derfor var Paulus så ekstra nøye med sitt eget liv som åpenbart Minos ikke er. 1. Kor. 9. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

Matteus 24.

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.

Åge Åleskjær et eksempel på en villeder.

Vi leser i Matteus 24 og flere andre steder i Guds ord, bl.a. Markus og Lukas evangeliet om Jesus endetidstale (Eskatologi betyr læren om de siste tider). Jesu budskap nr. 1 var at han fremfor noe annet nevnt villfarelsens tegn. Sitt komme, jordskjelv, opprør og alt annet hører med. Men om villfarelse nevnte Jesus mest av alt og hele tre ganger i kapitelet kommer han inn på det.

v. 4 Jesus tok til orde og sa:
Pass på at ikke noen fører dere vill! 5 For mange skal komme i mitt navn og si: «Jeg er Messias.» Og de skal villede mange (dette var 1. gang).
11 Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill (dette var 2. gang).
23 Om noen da sier til dere: «Se her er Messias», eller: «Der er han», så tro det ikke! 24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. 25 Hør, jeg har sagt dere det på forhånd (dette var 3. og siste gang)!

Når vi ser at Jesus – Guds egen Sønn – la vekt på fremfor alle ting som et endetidstegn villfarelsens tegn, skulle ikke vi legge oss dette på hjerte og sinn? Det gjør jeg og prøver å orientere meg frem i det åndelige landskapet slikt at jeg og min familie når målet; det Nye Jerusalem som vi er på pilgrimsferd til!

Men det finnes mange typer forførelse, og alle på sin måte er med å både leder Guds folk bort i fra Kristus og den fulle velsignelse han har å gi.

Her er lister jeg opp 10 eksempler på forførelse som alle enten leder en bort i fra Kristus og i ytterste konsekvens til fortapelse:

1.) Den Katolske forførelse:
Her finner vi det meste fra Pavens ufeilbarlighet som er blasfemi. Den Katolske treenighetslæren som dessverre de aller fleste også protestantiske menigheter og kirker tror på som er hedensk i sin opprinnelse. Her blir lista lang og tar vi med at den Katolske Kirka har drept opp imot 100 millioner mennesker i løpet av sin 1700 årige historie så forstår vi at vi har å gjøre med en skjøge kirke\menighet.

2.) Den Lutherske forførelse:
De tror som Katolikkene og de aller fleste at Gud skal pine og plage mennesker i all evighet, selv om Guds ord lærer klart at alle ikke-troende skal opphøre å eksistere. De tror på en menighet av frelste og ufrelste, barnedåp, de holder Guds folk nede da de ikke forkynner det frie livet i Kristus og mye mer.

3.) Den metodistiske forførelse:
Det som er så trist med mange kirkesamfunn som begynte så rett, som Metodistene, er at en blir liggende etter på veien og går ikke videre med Gud i dag. Når utviklingen står stille stagnerer man.

4.) Pinsevennene er blitt en forførende bevegelse:
Vi ser at pinsevennene forsvarer nå til og med katolikkene. Pinsevenner reiser ned til Vatikanet på studieturer. Fra å være en fri åndelig bevegelse er den blitt et kirkesamfunn som ikke hører hva Guds ord sier, og derfor ikke lenger slagkraftig i åndens verden.

5.) Den karismatiske forførelse:
Her blir det veldig, veldig mye å dra frem. Jeg kunne ha skrevet minst 2 bøker på over 1000 sider hver. En om all ubibelsk lære og praksis. Og en om alle falske profetier og manifestasjoner. Men får stoppe med å si at denne bevegelse er en gedigen bløff fra a til å. Og alle som går med dem, vil før eller siden brenne seg kraftig på det åndelige område. Hvorfor jeg ikke nevner enda mer her er at de menneskene som går med her er nesten umulige å få i tale da hovmodet er så stort og villigheten til å lytte på motargumenter finnes omtrent ikke. Derfor er min klare oppfordring hvis du har noen venner eller familiemedlemmer med her, be og faste for dem, de er bundet av åndskrefter.

6.) Jesus alene forførelsen.
Det som er trist med Jesus alene sekten er deres hovmod. De tror de har funnet “sannheten” om Guddommen men det er bare en avart av treenighetslæren de står for, ikke bibelens lære om Guddommen.

7.) Mormonerne sin forførelse:
Når en er kommet så langt bort i fra Guds ord at en ber til og for døde, som er spiritisme, og godtar flerkoneri, er det overhodet ingen kristen bevegelse, men en kraftig forførelse.

8.) Jehovas Vitner sin forførelse:
De tror og lærer på mange måter rett om Guddommen. Men ellers er det dessverre som et stort svart kapittel. Ellers beundrer jeg dem for deres ivrige holdning til å nå nye med budskapet.

9.) Kristen økumenisk forførelse:
De tror på samarbeid, men når alle menigheter og kirker nærmest er forpliktet til å samarbeide for at en ikke skal være en sekt, da er alle menigheter blitt en stor skjøge sekt. Det er noen kristne som jeg aldri vil under noen omstendighet samarbeide med. For å nevne noen som er mer ekstreme og sekteriske enn andre: adventistene med sin sabbatshelligholdelse, og de vil gjennom den holde loven som troende. Paulus sier i Galaterbrevet at kristne som vil holde loven faller ut av nåden og blir forpliktet til å holde hele loven.
Katolikkene og Karismatikerne, da de er for ytterliggående i sin lære. (Mer begrunnelse her)

10.) Alle menigheter er mer eller mindre sekter og avvikere fra troen.
Dette høres hovmodig ut og kan misforstås, men forstå meg rett. Nesten alle menigheter har bruddstykker av frafallet og den store skjøgen i seg. Og de har også bruddstykker av sannheten og bruden i seg. Det er selvfølgelig ikke lett å skille, men ved ordets og Åndens hjelp er det mulig, ikke uten.

 

 

Forførelse av oss kristne er et stort emne i Det Nye Testamente, som både Jesus og apostlene går grundig inn i.
Advarslene er så mange (over 50 skriftsteder), at de lyser som fyrtårn ut av evangeliene og apostelbrevene.
Leser man apostelbrevene, ser en at samtlige brever advarer igjen og igjen mot falske lærere og forførelse.
Særlig fokuseres det på de siste tider før Kristi komme.
Da skal forførelsen bli fulgt av under og tegn i tillegg til vranglæren.

Det er en mulighet for at mange kristne ikke er så veldig interessert i hva forførelsen av Guds folk egentlig går ut på.
Det er lett å tro at det ikke eksisterer noen forførelse i det hele tatt,
-unntatt læren til Jehovas Vitner og Mormonene og kanskje noen små ubetydelige sekter her og der.
Men sannheten er at forførelsen er svært utbredt, og er midt i blant oss,
hvilket den da også har vært helt siden apostlenes dager.
I det minste gir Bibelen et slikt inntrykk av situasjonen.
Og da får vi stole på at det nettopp er slik også.

Smyrma-menigheten, som blir omtalt i Johannes Åpenbaring, ble ledet av apostelen Johannes.
Etter Johannes' død overtok Polykarp som forstander.
Polykarp led tilslutt martyrdøden for sin troskap mot Kristus.
Iræneus, en av Polycarp sine læresvenner, ble til slutt biskop i Lyon.
I hele denne tiden, fra Johannes til Iræneus, var menighetene plaget av vranglære og forførelse.
Hør hva Iræneus skriver:

"Vranglære blir aldri stilt frem i sin nakne stygghet, slik at den lett kan bli avslørt.
Men den blir på en dyktig måte kledd ut i vakre klær, slik at den utvendig fremstår for den uerfarne som sannere enn sannheten selv."

1.Tim. 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.

Mark 13:22 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram. Og de skal gjøre tegn og under for å føre også de utvalgte vill, om det var mulig.

2.Peter 2:1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere,
slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse.

Her advarer apostelen Peter om vranglære som fører til fortapelse for dem som fører slikt inn i menigheten.
Legg merke til hva Peter sier: Det skal oppstå lærere i menighetene som fornekter Jesus ved den lære de forkynner.
(Det er fullt mulig å fornekte Jesus ved hjelp av lære eller handling, uten å direkte fornekte Jesus med klare ord).

Vi står over for mange utfordringer og muligheter. Har tenkt en del også på de troende som beveger seg inne ved strandkanten som f.eks. disse Lutheranerne som ikke direkte står for vranglære i alt. Men de går så sjelden videre med Gud og forkynner et rikere og dypere liv i Gud. Det er også fremfor noe som legger grobunn for så mye villfarelse. De første troende var på “hugget” og sto opp for budskapet og var fremst i det åndelige landskapet. Det er faktisk den sikreste måten å sikre seg både mot villfarelse og synd i sitt eget liv, det er å gå fremad med Kristus, jage imot målet som Paulus gjorde og ikke se seg tilbake.

Her er mine bibelkommentarer fra Filipenser brevet 3. 12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette eller allerede er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus.

Når selv Paulus kunne si at han ikke var fullkommen kan også vi si det. Men han jaget frem mot målet. kristne er midt i et åndelig maraton løp, og ikke en 100 m. Hvordan nå målet og nå målet på best mulig måte? Ved Jesus blir vi frelst og han skal være midtpunktet for alt vi gjør. Vi skal rett og slett leve som Jesus og elske andre som Jesus.

13 Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er foran.

Selve sluttfrelsen hadde han ikke grepet, det har ingen enda. Det skjer når vi møter Jesus fysisk ansikt til ansikt. Hvor viktig er det ikke å glemme og tilgi alt det andre har gjort, som har såret eller krenket en selv. Det skjer enkelte ganger at andre mennesker ikke glemmer eller tilgir, selv om en har bedt om tilgivelse. Men kan en klare å glemme og tilgi seg selv og andre, så tror jeg det er av større betydning en hva andre sier og mener. Og vi strekker oss ut imot målet, vi ser og går videre. For dersom vi ikke tilgir andre skal ikke Gud tilgi oss, sier Jesus. Og uten Guds tilgivelse kan vi ikke bli frelst eller nå målet. Vi må elske alle og bli i kjærligheten, for Gud er kjærlighet.

14 og jager fram mot målet og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.

Som å være på en løpebane ser Paulus for seg kristenlivet. Langs veien er det herlige og viktige opplevelser, men fokuset på Jesus må en ikke miste om man vil komme i mål og få seierkransen rundt hodet. Det finnes ingen snarveier eller muligheter for å jukse for å nå frem. Og det er med et høyt kall. Ingen har et høyere kall enn oss kristne. Vi har i sikte: 2.Pet.3. 13 Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

15 Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det.

Vi kristne skal leve sammen, ikke bare under 1000 års-riket, og i all evighet, men her og nå. Men vi er kommet ulikt på vår åndelige modning og vi ser ulikt på mange ting. Men Gud vil gi klarhet i dette.

16 La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!

Men det er viktig å akseptere andre, men selv ikke gå tilbake på det som Gud har vist en. Det er underlig når noen har sett troendes dåp men forkaster dette og melder seg inn i Statskirka. Statskirka er overmoden for å legges ned, den har overgått seg selv mange ganger. Luther var en underbar Guds mann, men han levde for 500 år siden og reformerte mye. Men det er helt ubibelsk at rettferdige og ugjenfødte skal tilhøre samme felleskap.

Paven – forløperen til den falske Profet!

Paven – forløperen til den falske Profet!

Andre villfarne lærer

Det er selvfølgelig mange andre villfarne lærer og retninger. Også retninger og lærer som en finner innforbi alle menigheter og kirker. De går som overlapninger da det er åndsmakter som står bak dette. Da vil en fine de villfarne lærene både i kirker og menighet, gamle som nye menigheter.

For å nevne noen villfarne lærer: Erstatningsteologien, gjengifte, kirkelig hierarki, menighet for både troende og ikke troende, menighet for flere dåpssyn etc. Alt dette er villfarelse som går over menighets og kirkegrenser. For å nevne kanskje den styggeste vranglæren er erstatningsteologien. Det er å forkaste Israel og sette menigheten og\eller kirken inn isteden for Israel.
Det som "erstattes" er Israel og det jødiske folket. Det er erstattet av menigheten i den nye pakt. De som hevder denne lære mener altså at Gud har snudd ryggen til Israel og at alle løftene nå er overført til de kristne.
Landløftet er Guds rike, og andre løfter åndeliggjøres og får en helt annen betydning enn det som står i Bibelen.

Finn Arne Lauvås

Finn Arne Lauvås – en av mange som har forkastet Israel og står for den ubibelske lære som det er med å forkaste Israel og sette menigheten inn istedenfor. Det er erstatningsteologi!

Gjengifte

Noe som sprer seg som en farsott over hele den kristne menighet i dag er gjengifte av troende. Det er som det er blitt den nye “sporten” å ha vært gift ikke en gang, men flere. Tragisk at Sodoma og Gomorra er blitt en del av menigheten.

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone

Pastor Jan Hanvold her med sin tredje kone. Mannen er det jeg vil kalle for sexonoman og en stor super-egoist der lystene står over alt annet i hans liv. Og er en prototype på en falsk profet som det skal komme mange av i endetiden!Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2022 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.