Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibelkommentarer og bibeloversikt


Gamle testamentet - Engelsk:

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesajas bok
Jeremias bok
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok
 

Nye Testamentet - Norsk:

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bibelkommentarer

Kjempenyhet i Norge!

Alle bibelkommentarer GT og NT ferdig på Engelsk og Norsk

Hele bibeloversikten for GT og NT ferdig.

Alle bibelkommentarene foreløpig ferdig også for det Nye Testamente.

Se undervisning.janchristensen.net

 

.

Veien igjennom bilbelen er en mp3 samling som legges ut fortløpende under hver bok i bibelkommentarene. Først kommer introduksjonen og den ligger her:

0001-0007 Introduksjon

og for den andre serien (det er 2 forskjellige serier blandet)
0001-0010-Guidlines

Filene er pakket i zip format som igjen utpakket er lagret i mp3 lyd format.

.

De på engelsk skal byttes til Norsk men dette er et kjempeprosjekt på flere år!

Har du tro for dette gi penger her: Konto nummer: 05350605845

Det trenger vi til bibelkommentar prosjektet, virksomheten og hvis vi også skal kjøpe eget lokale i Oslo by!

Studer og bli åndelig moden!


.

Lykke til og gi tilbakemeldinger her: jk.chris@online.no

Kontonummer i Posten: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

.

Bibelkommentarer og bibeloversikt. Dette er utarbeidet over tid og de aller fleste er skrevet av meg, Jan Kåre Christensen, og mer kommer etter som det blir ferdig, målet er å få alt over på Norsk!

Men enkelte andre er skrevet av andre forkynnere og de viser et speilbilde av hva vi i Smyrna Oslo står for og lærer.

Både håper og tror at de har vært til velsignelse for mange.

.

Les og har du spørsmål om disse, så send dem her: jk.chris@online.no Nå blogg med spørsmål og svar! http://blog.janchristensen.net

Jeg har søkt Gud for hvordan bloggen skal fungere og jeg har kommet frem til at den må og skal forandres. Jeg ønsker at den skal fungere slik at jeg svarer og andre spør. Spørsmålene kan enten sendes på mail til meg eller SMS. Jk.chris@online.no SMS: 99598070. Håper du benytter deg av anledningen og alt du lurer og har spørsmål om vil besvares så sant det er inn forbi rimelighetens grenser.

.

Eller du kan komme på møte og oppleve oss “live”!

.

Med vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Evangelist og bibellærer

Smyrna Oslo

.

.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.