Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Samson p godt og ondtSamson på godt og ondt

Samson på godt og ondt

 

Vi møter dommeren Samson gjennom hele fire kapitler i dommernes bok. Kapitel 13-16. Fra jeg var ung, har jeg hørt at Samson er et bilde på endetidens menighet. Det vil jeg ikke håpe er korrekt. Samson, var et utvalgt redskap i fra før han var født. Ikke bare utvalgt, men han skulle være en nasareer i fra sin fødsel til sin dødsdag. Gjennom sin høye og klare utvelgelse, skulle Gud gå med ham på en spesiell måte, noe han også gjorde.

Vi møter i Dommerne 13. 24-25:” Og kvinnen fødte en sønn og gav ham navnet Samson; og gutten vokste opp, og Herren velsignet ham. Og Herrens Ånd begynte å drive ham, mens han var i dans leir mellom Sora og Estaol”.
Samson var et utvalg redskap for en spesiell tjeneste og hensikt. Slik vil det også være for oss. I hans utvelgelse, så fikk han et spesielt oppdrag:” Og han skal begynne å frelse Israel fra filisterenes hånd” (13.5).
Jeg kjenner for min del, at det er spesielle ting som ligger i mitt kall og min tjeneste.
Når jeg forkynner, så kommer jeg ofte over i det profetiske, om jeg ikke er noen Profet. Å kunne forkynne ting inn i mennesker og menigheter sitt liv. Det blir som det står i skriften; til formaning, oppbyggelse og trøst. Gang på gang, så har jeg sakt på forhånd hva som kommer til å skje. Ikke på oppfordring, men etter hvert som jeg har “sett” ting. Man trenger ikke alltid si:” Så sier Herren”. Men tale ut det som bor i hjerte. Ikke skrike eller nesten være forstyrret, men “vanlig”. Men man skal ikke stenge seg heller for mennesker som nesten tar av, Gud virker på mennesker på forsjellige måter. Men alltid i samsvar med Guds ord. Videre, så star det i 1.Kor.14.29:” La to eller tre profeter tale, og de andre prøve det”. Alt det en som taler i menigheten, det kan og skal prøves. Selv når en sier:” Så sier Herren”.
Samson levde nær Herren. Derfor vant han disse herlige seirene. Det var Guds ånd, som var over ham og som virket gjennom ham. Gud hadde en fri og åpen adgang i Samsons liv, fordi nasareerløftet, var en realitet i hans tilværelse. Han levde etter som han prekte.
Vi møter i det 14 kapitlet en av hans herlige seirer. 14.5-9:” Så gikk Samson og hans far og mor ned til Timnata, og da de kom ned til Timnata, da fòr en ung løve brølende i mot ham. Da kom Herrens Ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulle være et kje, enda han ikke hadde noget i hånden; men han fortalte ikke sin far eller sin mor hva han hadde gjort. Så gikk han ned og talte med kvinnen, og Samson syntes godt om henne. Nogen tid etter drog han ned igjen for å gifte seg med henne, så tok han av veien og ville se etter løvens åtsel; da var der en bisverm i løvens kropp, og honning. Han tok honningen ut og holdt den i sine hender og åt mens han gikk, og da han kom til sin far og mor, gav han dem med seg, og de åt; men han fortalte dem ikke at det var av løvens kropp han hadde tatt honningen”.
I Hebr. 11 møter vi Samson som en av trosheltene, og det er ikke uten grunn. Gud virket gjennom den hengivne og innvidde Herrens tjener. Det var et gjensvar fra Gud. 2.Krøn.16.9:” For Herrens øyne farer over all jorden for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham”.
Vi møter her i dette skriftstedet, det samme som i nasareerløftete. Når du går Guds vei, ikke bare litt, men helt. Så skal han på en spesiell og konkret måte åpenbare seg for deg. Ja, kraftig støtter han den mann/kvinne som overlater seg helt til ham. Samson var ydmyk. Da han slo den løven i hjel, og fikk honning ut av dens kropp, hadde Samson evnen til å ikke være opptatt med seieren. Men han var opptatt at dette skulle virke til velsignelse for andre. Her var det hans far og mor. Det ligger seirer og venter på oss. Men skal det bli noe vedvarende, så må vi være ydmyke og stadig vekk søke inn i fellesskapet med Herren og de troende.
Samson begynte å søke felleskap med andre enn Guds folk. Det er ikke lett å være en kristen uten felleskap med andre. Jeg tror en av grunnen for at Samson søkte felleskap med andre, var det at han ikke var “fornøyd” med de resultatene som han hadde oppnådd. Selv om han hadde opplevd store ting, så var resultatene av det ikke tilfredsstillende for ham. Vi leser i Kap 15.10:” Og Judas menn sa: Hvorfor har i draget opp mot oss? De svarte : Vi har draget opp for å binde Samson og gjøre mot ham som han har gjort mot oss”. og videre i v 13:” Da sa de til ham: Nei, vi vil bare binde deg og gi deg i deres hånd, men drepe deg vil vi ikke. Så bandt de ham med to nye rep og førte ham opp av fjellkløften”.
Tenk, etter alle seirene som Samson hadde vunnet for Israels barn, så hadde det motsatt effekt. De ble egentlig mer vantro og frekkere overfor Herrens tjener, Samson. Det er ikke alltid det at når vi går Guds vei, at vi ser de største resultatene, selv når Gud er med oss. Omstendigheten kan skifte, menneskene likeså. Men det er når vi er tro i tjenesten, uavbrutt, at seirene alltid vinnes til slutt. For begynt er ikke fullført. Samson ble villedet av Israels barns manglende anerkjennelse av den tjenesten han hadde.
Men det var noe som var enda farligere for Samson. Vi lesere i 16.19:” Og hun sa (Dalila): Filisterne er over deg, Samson! Da våknet han opp av sin søvn og sa: Jeg skal nok gjøre meg fri denne gang som før og slite meg løs. Men han viste ikke at Herren var veket i fra ham”. Det hadde blitt en selvfølge for Samson å oppleve at Gud var med ham. Det er ingen selvfølge at Gud salver våre liv, det er nåde. Glem aldri det.
Er Samson et bilde på endetidens menighet? Han ba en bønn i 16.28-30:” Da ropte Samson til Herren og sa: Herre, Herre! Kom Meg i hu og styrk meg bare den ene gang, min Gud, så jeg kan hevne meg på filisterne for ett av mine to øyne! Så grep Samson om de to mellomste stolper, som huset hvilte på, og trykte seg inn til dem; den ene grep han om sin høyre, og den andre med sin venstre hånd. Og Samson sa: La meg dø sammen med filisterne! Så bøyde han seg fremover av all sin makt; da falt huset sammen over høvdingene og over alt folket som var der inne, og de som han drepte i sin død, var flere enn de han hadde drept i sitt liv”.
Bitterheten hadde grepet Samsons hjerte. Han så ikke sin egen synd, men opplevde smerten ved å ha blitt “avsatt” fra sin opphøyde tjeneste. Det er konsekvensene med å kjenne Herren, men å gå bort i fra det. Hva hjelper det å ha en stor tilhenger-skare, når Ordet ikke blir tålt slik det står. Det er Guds ord som er det avgjørende, og at vi innretter våre liv og forkynnelse deretter. Salme 119.105:” Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti”.
Er Samson et bilde på endetidens menighet, så er det ikke et positivt forbilde. Han ønsket å oppleve seier fordi han skulle få hevn over filisterne, ikke fordi han gjorde det på Herrens bud og befalinger. For meg, så må heller Stefanus være et bilde på endetidens menighet. Hør bare, Ap.gj. 7.55-60:” Men han var full av den Hellige Ånd og skuet ufravendt op mot himmelen, og han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd, og han sa: Nu ser jeg himlene åpne, og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd! Da skrek de med høy røst og holdt seg for sine ører, og stormet alle som en inn på ham og drev ham ut av byen og steinet ham; og vitnene la sine klær av seg ved en ung mann føtter som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa: Herre Jesus, ta i mot min ånd! Og han falt på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og som han hadde sagt dette, sov han inn”. Hvilken motsatts til Samson. Her var det en som sto løpet ut og velsignet sine motstandere. Han var full av den Hellige Ånd og fikk se den treenige Gud som Jesaja. Legg merke til at Saulus, som senere ble Paulus, fulgte med på denne begivenheten. Hvis du ser det profetiske her, så tror jeg at Paulus er en representant for det jødiske folk. Ikke at jødene vil steine oss kristne i dag, men når vi som er troende, blir helt fylt av ham som fyller alt i alle. Da er det ikke “plass” for oss her nede lengre.
Den kommende tid taler om en ting, det er avslutnigstid for oss som hedningekristne, og det er jødene som er det kommende Gudsrikefolk. La oss ta lærdom av Samson. Vi leser i Fil.1.6:” Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag”. Den oppgaven og tjeneste vi har begynt på, må vi fullføre.
Synden, verden og vårt eget kjød, vil bedra oss. La Guds ord og den Hellige Ånd få lede og fylle oss. Håper og tror at ikke Samson vil være et bilde på endetidens-menigheten, men Stefanus. Han fullførte sin oppgave og tjeneste. Det kan vi også, hvis vi evner å holde oss nær til Jesus hver tid og stund. For da holder han seg nær oss og vi får oppleve at det er nåde over nåde hele veien, til vi også kan skue menneskesønnen som står ved Guds høyre hånd.
Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.