Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Titus

Brevet fra Paulus’ til hans venn og medarbeider Titus er Paktens 56. bok og Paulus’ 12. brev. Dette brevet er skrevet etter at Paulus ble løslatt fra sitt første fangenskap i Rom, antakelig et sted i Makedonia år 62-64. Paulus har nå skrevet sine viktigste brev, og det går mot slutten på hans livsverk. Hva er vel da mer naturlig enn at han da skriver noen personlige og avsluttende brev til sine nærmeste venner og medarbeidere? Og både Titus og Timoteus var som barn og sønner å regne for Paulus.  TIT 1,4  Paulus hadde sendt Titus til Kreta for å ta seg av menighetene i byene der, og for å organisere dem gjennom å innsette eldste.  TIT 1,5  Så ber han Titus komme og møte ham i Nikopolis nordvest i Hellas så snart som mulig. Det er etter all sannsynlighet her Paulus ble arrestert og ført tilbake til Rom for så å bli henrettet. I brevet oppfordrer Paulus Titus til å holde fast ved en uforfalsket lære og advarer mot påvirkning av vranglærere. Paulus underviser også i hvilke krav som stilles til dem som påtar seg oppgaver i menigheten (kap. 2) og han oppfordrer alle til samhold. (kap. 3)

Titus
1 kapittel

En uforfalsket lære

Hilsen  (1,1-4)

Fra Paulus, en Guds slave og en Jesu Kristi apostel, i troen på Guds utvelgelse til rett kunnskap om sannheten, den som fører til helliggjørelse og håp om tiders liv.

For Gud, han som ikke kan lyve, har lovet dette fra de tidligste tider.

I sin egen tid har han åpenbart ordet ved den forkynnelsen som jeg er blitt betrodd etter befaling fra Gud, vår Redningsmann.

Til Titus, et ekte barn av vår felles tro: Nåde, barmhjertighet og fred være med deg fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, vår Redningsmann.

Egenskaper for eldste  (1,5-9)

Grunnen til at jeg lot deg være igjen på Kreta, var at du skulle ordne opp i det som var ugjort og innsette eldste i byene, slik jeg har befalt deg.

Hvis så er, må han være uklanderlig, én kvinnes mann, ha trofaste barn som ikke kan anklages for usedelighet eller har opprørstrang.

En tilsynsmann bør være en uklanderlig Guds forvalter; han må ikke være egenrådig, hissig eller drikkfeldig; han må ikke være voldelig, og han må ikke være korrupt.

Han må være gjestfri og elske det som er godt. Han må være selvdisiplinert, rettferdig og gudfryktig, og han må være sindig.

Han må holde fast på vårt troverdige budskap slik vi er blitt opplært, og han må ha evne til uforfalsket undervisning og også til å advare og imøtegå dem som sier imot.

Avvis vranglærere  (1,10-16)

10 For det er mange opprørere, vranglærere og forførere, og det er særlig dem som har omskjærelsen.

11 Slike må bli brakt til taushet, for de kan bryte ned hele familier ved å undervise slikt som de ikke burde, for de er korrupte!

12 En av deres egne profeter har sagt: ‘Kretere er løgnere, ondskapsfulle råskinn og latsabber uten magemål!

13 Og det vitnemålet er sant! Derfor, advar dem på det sterkeste for at deres tro skal være uforfalsket!

14 Vær derfor på vakt mot jødiske myter og menneskebud som vil føre deg bort fra sannheten!

15 For den rene er alt rent. Men for den urene som ikke vil tro, er ingenting rent, for både deres sinn og samvittighet er urene.

16 Og de sier at de kjenner Gud, men selv i sine gjerninger avviser de ham. De er ufyselige og opprørske, og de er ubrukelige til all god gjerning.

Titus
2 kapittel

Om rett livsførsel

Forkynn en rett og uforfalsket lære  (2,1-10)

Undervis i det som er rett og uforfalsket lære:

De eldre mennene skal være måteholdne og verdige i uforfalsket tro med tålmodig kjærlighet.

På samme måte skal de eldre kvinnene oppføre seg respektfullt. De skal unngå Djevelens slaveri under mye vin, men undervise i det som er godt.

De skal lære opp de unge kvinnene til nøkternhet og til å elske sine menn og sine barn.

De må være selvbehersket, huslige og flinke til å innordne seg under sine menn, for at Guds ord ikke skal bli spottet.

På samme måte oppfordrer jeg de unge mennene til å vise selvbeherskelse.

I alt må de vise seg å være forbilder med gode gjerninger og uforfalsket og rettskaffen undervisning uten å være korrupt.

Vær sann mot ordet for at du ikke skal bli dømt, og for at dine motstandere ikke skal ha noe ondt å si om deg.

Slavene skal underkaste seg sine eneherskere, for at de i enda større grad enn de er, og skal være, til behag for dem i alt uten motsigelser.

10 De skal ikke legge noe til side for seg selv, men legge alt frem i god tro. Og de skal være en pryd for Guds, vår Redningsmanns, lære i alt.

Mens vi holder ut i håpet  (2,11-15)

11 Den Guds nåde som fører til redning, er blitt åpenbart for alle mennesker.

12 Den oppdrar oss til å avvise ugudeligheten og verdslig begjær, og til å leve selvbehersket i rett gudstro i den tiden som vi er i nå.

13 Imens holder vi ut i det velsignede håpet om den herlighet som skal bli åpenbart for oss av vår store Gud og av vår Redningsmann Jesus Kristus.

14 Han som har gitt seg selv for å gjenkjøpe oss fra all lovløshet, har renset sitt eget spesielle folk for at det skal ivre etter gode gjerninger.

15 Dette må du tale om! Advar og irettesett med full autoritet. La ingen forakte deg.

Titus
3 kapittel

Om gode gjerninger

Nåde og redning  (3,1-8)

Minn dem på at de må innordne seg under herskere og myndigheter. De må adlyde dem og være klar til all god gjerning.

De skal ikke spotte noen og ikke være skrythalser, men de skal være milde, og de må vise full ydmykhet mot alle mennesker.

Også vi var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi lå under som slaver for forskjellige lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse, vi ble hatet og vi hatet hverandre.

Men så viste Gud, vår Redningsmann, sin godhet og menneskekjærlighet for oss.

Det var ikke fordi vi hadde gjort rettferdige gjerninger, men av sin barmhjertighet, han ville redde oss. Og han renset oss til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige ånd.

Den utøste han rikelig over oss ved Jesus Kristus, vår Redningsmann.

Det var for at vi, etter at vi var blitt rettferdiggjort ved hans nåde, skulle bli arvinger i håpet om tiders liv.

Dette er troverdige ord. Og jeg vil at du skal understreke dette for dem som tror på Gud. Pass derfor på at du fortsetter i dine gode gjerninger, for det som er av det gode, er til nytte for menneskene.

Unngå strid  (3,9-11)

Hold deg borte fra ufornuftige stridsspørsmål om ættetavler og debatt og strid om loven, for det er nytteløst og forgjeves.

10 Et menneske som skaper splittelse, skal du advare først én gang, og så for andre gang. Deretter skal du ikke ha noe med ham å gjøre.

11 Du skal vite at slike er perverse syndere som har dømt seg selv.

Til vårt nødvendige behov  (3,12-14)

12 Når jeg får sendt Artemas eller Tykikos til deg, så skynd deg og kom til Nikopolis. Jeg har bestemt meg for å overvintre der.

13 Send den lovkyndige Zenas, og Apollos, av sted. Se til at de ikke mangler noe.

14 Vi må også lære og utføre gode gjerninger til vårt nødvendige behov, for at vi ikke skal være uten frukter.

Hilsen fra alle som elsker dere i troen  (3,15)

15 Alle som elsker dere i troen, hilser dere. Nåde være med dere alle. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.