Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Judas

Jesu halvbror Judas’ brev utgjør Paktens 65. og nest siste bok. Det vites ikke med sikkerhet hvor boken ble skrevet, men sannsynligheten taler for Jerusalem eller et eller annet sted i datidens Palestina, rundt år 65, altså over tretti år før Johannes tre brev. Pakten har valgt å plassere hver bok i så rett kronologisk rekkefølge som mulig, Paulus’ brev, men det har også vært nødvendig å ta hensyn til det kronologiske innholdet som brevene presenterer. Derfor er Judas’ brev plassert etter Johannes’ brev, selv om Judas skrev sitt brev rundt 30 år tidligere. Judas’ brev inneholder opplysninger av helt spesiell karakter: I begynnelsen oppfordrer Judas de kristne til å holde ut i troen. Og deretter fortsetter han med opplysninger som er helt spesielle i forhold til resten av Skriften. Han forteller at de i Sodoma drev med homofili og viser til deres ødeleggelse som et eksempel på det som skal skje i den endelige dommen etter de tusen år. Han foreller også om de budbringerne som var ulydige på Noahs tid, og om den øverste budbringeren Mikael som trettet med Satan om Moses’ legeme. Hvor har han disse opplysningene fra? Er de inspirert direkte av Gud etter Jesu oppstandelse eller har Jesus ganske enkelt fortalt sin halvbror alt dette på tomannshånd mens han ennå oppholdt seg på jorden? Sammen med sin bror Jakob betraktet også Judas seg som en av Guds utvalgte.

Judas
1 kapittel

En alvorlig advarsel

Hilsen til de kalte  (1,1-2)

Fra Judas, en Jesu Kristi slave og Jakobs bror, til de som skal bli helliggjort av Gud, vår Far, og som holder ut i Jesu Kristi kall.

Barmhjertighet, fred og kjærlighet være med dere i overflod.

Kjemp for troen  (1,3-4)

Kjære, mens jeg gjorde meg all umake for å skrive til dere om vår felles redning, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere om å kjempe for den troen som en gang for alltid er overgitt til de hellige.

For noen mennesker har sneket seg inn blant oss. De er slike som i tidligere tider ble oppskrevet til denne dommen. De forvrenger Guds nåde til uanstendighet og fornekter Den eneste, Herren Jehovah, og også Herren Jesus Kristus.

Eksempler fra fortiden  (1,5-11)

Jeg vil minne dere på, og dette vet dere, hvordan HERREN* reddet sitt folk ut fra landet Egypt, men etterpå utslettet dem som ikke trodde.  *JHVH

Og de budbringerne som ikke holdt igjen da de forlot sine boliger, skal bli holdt i tiders lenker under mørke inntil dommen på den store dagen.

Slik var det også i Sodoma og Gomorra og byene deromkring da de som bodde i dem gav seg over i hor og la seg etter fremmed kjøtt. De er fremstilt som eksempler, og de skal lide under straffen i en tiders ild.

På samme måte er det med dem som drømmer om å besmitte kjøttet. De fornekter hans herredømme og spotter hans herlighet.

Og da den øverste budbringeren Mikael stod imot Djevelen og trettet om Moses’ legeme, våget han ikke å komme med spottende anklager mot ham, men sa: ‘HERREN* skal refse deg.  *JHVH

10 De er slike som spotter uten å forstå; slike som er uten forstand. Fysisk er de som ville dyr som er klare til å fortære.

11 De skal sørge, for de følger i Kains fotspor! Grådig følger de Bileams villfarelse, og som lønn skal de bli utslettet, slik de ble under Korahs opprør!

Dommen er avsagt  (1,12-16)

12 De er som skjær i sjøen på deres kjærlige sammenkomster. — Uredde lar de seg ale opp av dere. — De er som skyer uten vann når de blir ført omkring av vinden. — De er som høstens visne trær uten frukter. — De er dobbelt døde revet opp med roten!

13 De er voldsomme som havets brusende bølger. Selv er de uten skam. De er som fallende stjerner som bare har det dypeste mørke i vente i tider.

14 Enok, den sjuende etter Adam, profeterte om disse da han sa:

15 Se! — HERREN* kommer med ti tusener på ti tusener av sine hellige for å holde dom over dem alle og straffe alle de ugudelige for alle deres ugudelige gjerninger og for alle de harde ord som disse synderne i sin ugudelighet har talt imot ham.  *JHVH

16 De murrer og klager over sin egen skjebne, men de lever etter sitt begjær! De taler svulstige ord, og de smigrer rett opp i ansiktet for å oppnå fordeler.

De siste tiders spottere  (1,17-19)

17 Kjære, husk de ord som ble forutsagt til apostlene av Herren Jesus Kristus:

18 Da talte han om de siste tiders spottere som skulle leve etter sitt eget syndige begjær.

19 For det er disse som skaper splittelse blant dere, fordi de er sjelelige og ikke har ånd.

Hold fast ved Gud og Kristus  (1,20-23)

20 Kjære, bygg dere selv opp i deres hellige tro gjennom bønn ved Den hellige ånd.

21 Hold dere i Guds kjærlighet og hold ut i Herren Jesu Kristi barmhjertighet til tiders liv.

22 Dere skal virkelig ha barmhjertighet med den som tviler!

23 Andre skal dere redde av frykt for ikke å bli tatt av ilden. Men dere skal til og med hate kjortelen til en som er uren!

Vår Redningsmann  (1,24-25)

24 Han som har kraft til å bevare dere fra å snuble og fremstille dere lytefrie fremfor hans herlighet med stor glede, er Den eneste vise Gud, vår Redningsmann.

25 Ære og myndighet, makt og herredømme, er allerede nå hans og skal være det for all tid. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2022 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.