Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Andre Johannes

Apostelen Johannes’ andre brev er skrevet til ‘den utvalgte frue og hennes barn,’ som er synonymt med menigheten. Dette korte brevet som ble skrevet i Efesos i år 98, er Paktens 63. bok. Brevet er ett av bare tre av Paktens brev som bare inneholder ett kapittel. I brevet presenterer Johannes seg som ‘den eldste,’ og sannelig har han sine ord i behold, bokstavelig talt! I år 98 var Johannes den eneste gjenlevende av Jesu disipler og den eneste som ikke hadde lidd martyrdøden. Les Johannes 21:22. I dette brevet oppfordrer Johannes menigheten å holde ut i den sanne lære, samtidig som han advarer mot en kommende vranglære gjennom antikrist. ‘Enhver som ikke erkjenner at Kristus er kommet i kjøttet,’ at Jesus er et menneske, ‘er både en bedrager og en antikrist,’ sier Johannes i vers 7 i dette brevet.

Andre Johannes
1 kapittel

Til den utvalgte frue

En åpningshilsen  (1,1-3)

Fra en eldste til den utvalgte frue og de barn som elsker sannheten. Og ikke bare til dem, men også til enhver som kjenner sannheten.

Og den sannheten skal bli i dem i tider.

Nåde, barmhjertighet og fred være med dere fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus, med den sannhet og kjærlighet som er av Sønnen og vår Far.

Lev etter Guds bud  (1,4-6)

Det er til stor glede for meg å se at dine barn lever i sannheten etter de bud vi har fått fra vår Far.

Nå ønsker jeg ikke, frue, å skrive et nytt bud til dere, men et som vi har hatt fra begynnelsen — at vi skal elske hverandre.

Og dette er kjærligheten: At vi lever etter hans bud! Og det er de bud dere som har hørt fra begynnelsen av, dere skal leve etter.

Antikrist  (1,7-9)

Mange forførere er gått ut i verden. De er slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøttet. De er bedragere og antikrister.

Se til at dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.

Ingen som trenger seg på uten å bli værende i Kristi lære, har Gud. Men den som blir i Kristi lære, har både vår Far og Sønnen.

En annen lære  (1,10-11)

10 Hvis det kommer noen til dere som ikke fører denne læren, skal dere ikke ta imot ham i deres hus, og ikke ønske ham velkommen.

11 For den som hilser ham velkommen, tar del i hans onde gjerninger.  1JO 1,12-13 . En avskjedshilsen

12 Jeg har mye å skrive til dere om, men jeg vil ikke på papir med blekk, for jeg håper å komme til dere. Og da vil jeg tale til dere muntlig for å få full glede av det.

13 Barna til din utvalgte søster hilser dere. Amen.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.