Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Tredje Johannes

På samme måte som Paulus’ aller siste brev var en personlig hilsen til den medarbeideren som han satte størst pris på, Timoteus, er også Johannes’ tredje og siste brev en personlig hilsen til den disippelen og medarbeideren som Johannes satte størst pris på, Gaius. Også for Gaius presenterer Johannes seg som ‘den eldste,’ noe som uten tvil er tilfellet både i tjeneste og alder. I dette brevet skryter Johannes av Gaius for hans gavmildhet og trofasthet. Til slutt anbefaler han Gaius å fortsette å gjøre det som er godt.  3JO 1,11  Av alle Paktens brev er dette det siste som er skrevet. Det er også det korteste og er Paktens 64. bok. En tidsepoke går nå mot slutten, og det store frafallet har allerede satt inn.  2TE 2,3 ,  1TI 1,15 ,  2TI 4,16  Se også  JOH 2,7-11  Den disippelen Jesus elsket, døde i Efesos bare to år etter at han hadde skrevet dette brevet. Johannes fem bøker er de eneste som er skrevet etter Jerusalems ødeleggelse i år 70. Ikke med et ord nevner han dette direkte, men det er mulig han indirekte viser til det i  1JO 1,1 . Om han fikk anledning til å møte Gaius igjen etter dette, vites ikke. Brevet sier heller ikke noe om hvor Gaius befant seg.

Tredje Johannes
1 kapittel

En siste hilsen

Til Gaius  (1,1-8)

Fra en eldste til min kjære Gaius, ham som jeg elsker i sannheten.

Kjære, jeg håper at du har det godt på alle måter, at du er ved god helse og at din sjel dermed har det godt.

Det var en stor glede for meg da en bror kom og vitnet om sannheten, og at du dermed lever i sannheten.

Jeg har ingen større glede enn å høre at mine barn lever i sannheten.

Kjære, du er trofast i det du gjør, enten du gjør det for en bror eller for en fremmed.

De som har vitnet om din kjærlighet fremfor menigheten, bør du sende videre, for de er verdige fremfor Gud til å gjøre godt.

De dro virkelig ut for hans navn, og de har ikke tatt imot noen ting fra de av folkeslagene.

Derfor skylder vi å gi dem støtte som medarbeidere for sannheten.

Diotrefes  (1,9-11)

Jeg skrev til menigheten, men Diotrefes, han som elsker å være den fremste blant dem, vil ikke ta imot oss.

10 Derfor vil jeg, når jeg kommer, minne ham på de gjerningene han gjør. For han sladrer ondskapsfullt om oss. Ikke nok med det, men han vil heller ikke ta imot brødrene. Og når noen andre vil gjøre det, hindrer han dem ved å kaste dem ut av menigheten.

11 Kjære, følg ikke det som er ondt, men det som er av det gode. Den som gjør godt, er av Gud, men den som gjør ondt, har ikke sett Gud.

Demetrius  (1,12)

12 Om Demetrius vitner alle at han er selve sannheten. Men også jeg vitner om ham, og alle vet at min vitneforklaring er sann.

Avskjedshilsen  (1,13-14)

13 Jeg har mye å skrive til deg om, men jeg vil ikke skrive til deg med blekk og strå.

14 Jeg håper å se deg snart, så vi kan tale muntlig. Fred være med deg! Vennene hilser deg. Og hils til vennene ved navn.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.