Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss

Bibeloversikt

Bøker i Bibelen

Gamle testamentet

1. Mosebok
2. Mosebok
3. Mosebok
4. Mosebok
5. Mosebok
Josva
Dommerne
Ruts bok
1. Samuelsbok
2. Samuelsbok
1. Kongebok
2. Kongebok
1. Krønikebok
2. Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordspråk
Forkynneren
Høysangen
Jesaja
Jeremia
Klagesangene
Esekiels bok
Daniels bok
Hoseas bok
Joels bok
Amos' bok
Obadjas bok
Jonas bok
Mikas bok
Nahums bok
Habakkuks bok
Sefanjas bok
Haggais bok
Sakarjas bok
Malakis bok

Nye Testamentet

Evangeliet etter Matteus
Evangeliet etter Markus
Evangeliet etter Lukas
Evangeliet etter Johannes
Apostlenes Gjerninger
Paulus' brev til romerne
Paulus' 1. brev til korinterne
Paulus' 2. brev til korinterne
Paulus' brev til galaterne
Paulus' brev til efeserne
Paulus' brev til filipperne
Paulus' brev til kolosserne
Paulus' 1. brev til tessalonikerne
Paulus' 2. brev til tessalonikerne
Paulus' 1. brev til Timoteus
Paulus' 2. brev til Timoteus
Paulus' brev til Titus
Paulus' brev til Filemon
Hebreerbrevet
Jakobs brev
Peters 1. brev
Peters 2. brev
Johannes' 1. brev
Johannes' 2. brev
Johannes' 3. brev
Judas
Johannes åpenbaring


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

 1. Første Mosebok
 2. Andre Mosebok
 3. Tredje Mosebok
 4. Fjerde Mosebok
 5. Femte Mosebok
 6. Josva
 7. Dommerne
 8. Rut
 9. Første Samuelsbok
 10. Andre Samuelsbok
 11. Første Kongebok
 12. Andre Kongebok
 13. Første Krønikebok
 14. Andre Krønikebok
 15. Esras bok
 16. Nehemjas bok
 17. Esters bok
 18. Jobs bok
 19. Salmenes bok
 20. Salomos ordspråk
 21. Forkynneren
 22. Høysangen
 23. Jesaja
 24. Jeremia
 25. Klagesangene
 26. Esekiel
 27. Daniel
 28. Hosea
 29. Joel
 30. Amos
 31. Obadja
 32. Jona
 33. Mika
 34. Nahum
 35. Habakkuk
 36. Sefanja
 37. Haggai
 38. Sakarja
 39. Malaki
 40. Matteus
 41. Markus
 42. Lukas
 43. Johannes
 44. Gjerningene
 45. Første tessaloniker
 46. Andre tessaloniker
 47. Galaterne
 48. Første korinter
 49. Andre korinter
 50. Romerne
 51. Efeserne
 52. Filipperne
 53. Kolosserne
 54. Filemon
 55. Hebreerne
 56. Titus
 57. Første Timoteus
 58. Andre Timoteus
 59. Jakob
 60. Første Peter
 61. Andre Peter
 62. Første Johannes
 63. Andre Johannes
 64. Tredje Johannes
 65. Judas
 66. Åpenbaringen

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.